Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Grönska bidrar till lyckliga grannskap

Hur betydelsefull är utemiljön och grönskan i ett bostadsområde? Varför har grannskapen plats för gemenskap, middagar i pergolan eller lek på innergården? Linnéa Gustafsson jobbar som landskapsarkitekt på Bonava och hennes huvuduppgift är att utforma, gestalta och planera miljöer utomhus.

När grannskapen utformas är det viktigt att göra plats för gemenskap där grannarna kan ses, göra saker tillsammans och barnen kan springa och leka. Det spelar en stor roll när det kommer till vår vision om att skapa lyckliga grannskap.

– Landskapsarkitekturen i sig är betydelsefull eftersom det är utomhus vi i möter våra grannar i vardagen. Därför är det jätteviktigt att vi skapar miljöer som är attraktiva och är trivsamma att vara i med mycket grönska. Det är en förutsättning för att det ska kunna bli ett lyckligt grannskap, säger Linnéa. 

Gemenskap skapar trygghet

En del i landskapsarkitektens arbete är att skapa attraktiva boendemiljöer där de som flyttar in i grannskapen trivs och vill vara i. Därför har varje grannskap gemensamma ytor som till exempel växthus, grillplats, pergola och lekplats.
– Då träffas man där, hejar på sina grannar och snackar lite. Det gör att man känner igen varandra och känner sig trygg.

En annan viktig del är upplevelsen av området, om det känns omhändertaget. Det ska se trevligt och välskött ut och det är något som man lägger grunden till redan i planeringen av grannskapet.
– Om du kommer till en plats och känner att ”Här är det någon som bryr sig”. Då är sannolikheten mycket större att du själv också kommer att bry dig om platsen.

Så gröna grannskap som möjligt

Att vistas i naturen gör att vi mår bättre. En av Linnéas viktigaste uppgifter är att se till att grannskapen blir så gröna som möjligt och att det finns en variation av växtligheten. Blandningen av olika buskar, träd och blommande växter bidrar till en biologisk mångfald i grannskapen.

– Det är också grönytorna som hanterar regnvatten. När det är varmt ute får vi lövskugga från träden, grönskan gör att vi får renare luft och minskar också buller. Ser vi till hälsoaspekten mår vi också mycket bättre av att vistas i miljöer med grönska. Det måste vi såklart planera in tidigt i grannskapen, att vi planerar för framtiden, berättar Linnéa.

Det är grönytorna som hanterar regnvatten. När det är varmt ute får vi lövskugga från träden, grönskan gör också att vi får renare luft och minskar buller.

Linnéa Gustafsson

Landskapsarkitekt

Odlingstips

Linnéa delar med sig av sina tre bästa tips för att du också ska få lite grönare fingrar och lyckas med din odling. Klicka på videon till vänster.