Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Information om personuppgiftsbehandling

Information om personuppgiftsbehandling – köp av boende och bostadsrätt m.m.

1. Inledning och kontaktinformation

1.1 Nedan beskriver Bonava hur vi behandlar dina personuppgifter när du i) prenumererar på nyhetsbrev, ii) visar intresse för något av våra projekt och anmäler att du vill ha information om det och andra projekt, iii) ingår avtal med oss, iv) använder vår hemsida, och v) skapar ett ”Mitt Bonava”-konto, (vi) närvarar vid säljmöten (i person och digitalt), och (vii) när vi ingår, eller är på väg att ingå, i en affärsrelation med dig eller ett företag som du, direkt eller indirekt, äger eller kontrollerar. 

1.2 Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst och användning. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom detta dokument noggrant för att veta mer om vår behandling.

1.3 Bonava Sverige AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar därför för den personuppgiftsbehandling som utförs av oss eller för vår räkning. Om du har några frågor om denna behandling får du gärna kontakta oss på Bonava Sverige AB, Lindhagensgatan 72, SE-112 18 Stockholm, telefonnummer +46-20-28 28 28, e-post: kundservice@bonava.se. Observera att om du köper en bostadsrätt så gör vi de behandlingar som beskrivs under punkterna 2.4 och 2.8 i egenskap av personuppgiftsbiträde åt bostadsrättsföreningen.

2. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

2.1 Personuppgifter är alla uppgifter som kan kopplas till dig som person. Vi behandlar olika personuppgifter om dig beroende på vilket förhållande du har med oss vilket vi beskriver närmare nedan. Om du lämnar ut personuppgifter om någon annan till oss, exempelvis familjemedlemmar, måste du se till att de också får informationen i detta dokument.

2.2 När du anmäler dig till våra nyhetsbrev behandlar vi din e-postadress.

2.3 När du visar intresse för något av våra erbjudanden, behandlar vi ditt namn, telefonnummer och din e-postadress. Det finns också ett tomt textfält där du kan lämna meddelanden till oss. Dessa behandlas också. Vidare kan vi behandla personuppgifter som du har gett till oss frivilligt, t.ex. vilken slags bostad du söker, hur mycket du kan tänka dig att betala, när du vill flytta in och vilket postnummer du har.

2.4 När du har köpt eller håller på att köpa en bostad från oss behandlar vi (förutom den information som anges ovan) ditt personnummer och information om val du har gjort angående din bostad. Vi kommer också att begära en kreditupplysning. Om det krävs några särskilda anpassningar, t.ex. på grund av funktionshinder, behandlas även sådan information.

2.5 När du besöker vår webbplats behandlar vi uppgifter om din aktivitet på webbplatsen, som din webbläsarhistorik, ID:t på den enhet du använder och andra unika identifierare, egenskaper om enheter och programvaror (t.ex. statistik om de sidor du har besökt, URL som du hänvisats från, IP-adress (som kan göra att vi får reda på din allmänna plats där du befinner dig)) och information om tillgänglighet och leverans av våra annonser. Vi får också information genom cookies, vilket vi berättar mer om i vår Information om cookies.

2.6 När du skapar ditt konto på ”Mitt Bonava” behandlar vi ditt namn och din e-postadress. Dessutom behandlar vi ditt telefonnummer, dina intresseanmälningar eller ärenden som du har valt att registrera via vårt system. Om du väljer att skapa ett konto via en tredjeparts-plattform som t.ex. Facebook eller Google så kommer vi att få ditt namn och e-post från dessa plattformar.

2.7 När du deltar på fysisk säljmöte/event kan vi komma att behandla personuppgifter i form av namn, e-postadress och mobiltelefonnummer. Beroende på om vi kontaktar dig via sms, e-post eller via telefonsamtal kommer dina kontaktuppgifter behandlas i våra underleverantörers olika tekniska system för att uppfylla ändåmålet att komma i kontakt med dig. Ibland vill vi fotografera våra visningar/säljevents för att informera om vår verksamhet i våra interna och externa kanaler. Vi kommer be om ditt samtycke om du förekommer så man kan identifiera dig på bild.

2.8 När du deltar på ett digitalt säljmöte behandlar vi dina kontaktuppgift och namn. Om du använder en profilbild, aktiverar din mikrofon eller aktiverar kamerafunktionen i mötet kommer din bild, ljud och video också att behandlas. Vi kan komma, att i vissa fall och om det bedöms nödvändigt, att spela in digitala säljmöten. I sådant fall kommer innehållet från säljmötet (inkluderat video) och chatkommunikation att behandlas och sparas efter att säljmötet avslutats.

2.9 Utöver ovanstående kan vi behandla uppgifter om dig som du har lämnat till oss i samband med kontakt med en av våra säljare, vår chattfunktion, eller vår kundtjänst. Det kan bl.a. röra sig om information om dina preferenser, din familjesituation, bokning av privatvisning, svar på kundundersökningar eller klagomål som du kan ha. Vi kan också samla in information om dig från offentliga register, exempelvis adress.

2.10 När du ansöker om att vara del av vårt initiativ Grannskapare behandlar vi de personuppgifter som du tillhandahåller, såsom namn, information som du lämnar i fritextfält i ansökan och din e-postadress. Vi använder enbart dina personuppgifter för ändamålet att utvärdera din möjlighet att vara del av vårt initiativ, och för att kontakta dig avseende din ansökan.

2.11 Om du, direkt eller indirekt, äger eller kontrollerar ett företag som ingår, eller är på väg att ingå, i en affärsrelation med oss, eller i övrigt är involverad i utförandet av vår affärsverksamhet, behandlar vi information om du är upptagen på sanktionslistor, och om det skulle vara aktuellt, även information om varför du är upptagen på en sanktionslista. Detta kan till exempel inträffa när vi fullgör våra skyldigheter att följa internationella sanktioner. Vi kan komma att samla in dessa uppgifter från tredje part.

3. För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 Vi använder de uppgifter som beskrivs ovan för följande ändamål:

 • För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig via mail och sms (du kan alltid välja att inte längre ta emot sådan marknadsföring via en länk som finns med i varje mail/sms);
 • För att skicka och visa information som är relevant just för dig (baserat på de uppgifter som du har lämnat till oss) om de projekt som du har visat intresse för eller andra projekt som vi tror att du kan vara intresserad av via mail, sms och telefon;
 • För att skicka och visa information som vi tror att du kan vara intresserad av via mail, sms och telefon baserat på de uppgifter vi har samlat in genom cookies, förutsatt att du har godkänt att vi använder cookies (du kan hitta mer information om cookies och hur du raderar dem här);
 • För att spåra din aktivitet på vår webbplats (även bakåt i tiden) via sådan information som vi har samlat in genom cookies i syfte att skicka relevant information till dig. Det är bara möjligt att spåra aktivitet bakåt i tiden om du har gett oss din e-postadress eller annan information som direkt kan identifiera dig. (Mer information om detta och hur du hindrar sådan spårning finns i vår Information om cookies); 
 • För att skicka inbjudningar till dig om visningar, evenemang, etc. kopplade till de projekt som du har sagt att du är intresserad av eller projekt som liknar dem du har visat intresse för;
 • Genomföra och administrera möten för att ge dig information om våra projekt;
 • För att förbereda, administrera och teckna köpeavtal, inkl. för att bedöma din kreditvärdighet utifrån en kreditupplysning;
 • För att administrera vårt kundförhållande med dig, t.ex. för att kommunicera med dig angående ett visst projekt, via vår kundtjänst, m.m.;
 • För att skicka marknadsföringsmaterial och information till dig om våra tjänster och produkter baserat på det intresse du har visat för våra objekt/projekt, dina inredningspreferenser och inköp;
 • För att genomföra marknads- och kundanalyser, utföra marknadsundersökningar och ta fram statistik; 
 • Tillhandahålla vår tjänst ”Mitt Bonava” där du kan lämna intresseanmälningar och hantera ärenden om t.ex. fel;
 • För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och försvara vårt bolag mot eventuella anspråk; samt
 • För att i realtid få information om hur våra applikationer fungerar i syfte att säkerställa att du inte får problem med dem, förebygga/motverka bedrägeri och för att upprätthålla säkerheten för våra webbtjänster.
 • För att säkerställa att Bonava inte ingår i affärsrelationer eller liknande med företag eller individer som är upptagna på en sanktionslista.

4. När raderar vi dina personuppgifter?

4.1 Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan. Därefter raderas uppgifterna i enlighet med vår gallringsrutin. Detta innebär att vissa uppgifter kommer att behållas längre än andra.

4.2 Om du exempelvis tecknar ett avtal med oss behåller vi avtalet och din korrespondens med kundservice (t.ex. angående anspråk eller liknande) under garantiperioden så att vi kan uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som de anges i avtalet. Vi kan också behålla uppgifter längre om det krävs för att vi ska kunna försvara vårt bolag i händelse av ett anspråk.

4.3 Cookies upphör efter en angiven tidsperiod som anges närmare i vår Information om cookies, som du hittar här.

5. Med vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

5.1 Merparten av vår behandling är nödvändig för att kunna tillhandahålla den tjänst du har beställt (såsom tjänsten ”Mitt Bonava”) eller för att kunna uppfylla köpeavtalet.

5.2 Viss behandling, t.ex. utskick av marknadsföringsmaterial och information till dig om våra tjänster och produkter och/eller genomför marknads- och kundanalyser eller marknadsundersökningar, har du gett ditt samtycke till.

5.3 Annan behandling utför vi med en s.k. intresseavvägning som grund vilket innebär att vi har ett berättigat intresse av att utföra den. Så är t.ex. fallet vid optimering av våra försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter, webbplatsens funktion och marknadsundersökningar och vid förebyggande av missbruk och analys av statistik. Sådan behandling utförs på sådant sätt att den inte gör intrång i din integritet.

5.4 Behandling av data för att säkerställa att Bonava inte ingår i affärsrelation eller liknande med företag eller individer som är upptagna på en sanktionslista är nödvändig för att uppfylla våra legala skyldigheter.

6. Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till?

6.1 I samband med den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna ”Information om Personuppgiftsbehandling”, lämnar vi ut dina personuppgifter till andra bolag inom Bonava (t.ex. för marknadsföringsändamål eller för att utveckla våra tjänster och kampanjer) och externa bolag som erbjuder tjänster till oss (såsom IT-tjänster, kundservicefunktioner, mäklare och försäljare marknadsföringsbyråer).

Om du köper en bostadsrätt via oss så lämnar vi vidare dina personuppgifter till föreningen och dess ekonomiska förvaltare. Dessa tar över ansvaret för personuppgifterna när du blivit medlem i föreningen och kommer att använda dem som underlag för medlemsregister, avier för årsavgifter, kallelser till föreningsstämma och andra föreningsspecifika behov.

Vi lämnar också ut uppgifter till myndigheter och andra aktörer, t.ex. banker, när vi har rättslig skyldighet att lämna ut uppgifterna eller om sådan aktör har rättslig skyldighet att ta del av uppgifterna.

6.2 De bolag som vi lämnar ut uppgifter till får endast behandla uppgifterna i enlighet med våra instruktioner och genom avtal säkerställer vi en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. Om vi överför dina uppgifter till länder utanför EU/EES, ser vi till att laglig grund finns för överföringen och att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits, t.ex. genom att inkludera EU-kommissionens standardavtalsklausuler för dataöverföring (som är tillgängliga på EU-kommissionens webbplats) i de avtal vi ingår med parter som får tillgång till personuppgifter.

7. Dina rättigheter i samband med vår personuppgiftsbehandling

7.1 Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du följande rättigheter i samband med att vi behandlar dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång (d.v.s. en rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig och en kopia på de uppgifter som behandlas)
 • Rätt till rättelse (d.v.s. en rätt att få felaktiga uppgifter rättade)
 • Rätt till radering (d.v.s. en rätt att få uppgifter raderade)
 • Rätt till begränsning av behandling (d.v.s. en rätt att begära att vår behandling begränsas, t.ex. om du anser att de personuppgifter vi behandlar är felaktiga)
 • Rätt till dataportabilitet (d.v.s. en rätt att begära att vi ska överföra dina personuppgifter till ett annat bolag)
 • Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter
 • Rätt att återkalla ditt samtycke (detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som gjorts med stöd av ditt samtycke innan detta återkallades)
 • Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning

7.2 Vissa av rättigheterna ovan gäller bara i vissa situationer. Om du skulle vilja utöva någon av dessa rättigheter ber vi dig kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan.

Information om personuppgiftsbehandling – intresseanmälan av hyresrätt

1. Inledning och kontaktuppgifter

1.1 Nedan beskriver vi hur dina personuppgifter behandlad i samband med att du anmäler intresse för någon av våra hyresrätter.

1.2 Vi, Bonava Sverige AB, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i samband med att du anmäler ditt intresse för någon av våra hyresrätter. Observera att i vissa fall kan Bonava Sverige AB utföra behandlingen i egenskap av personuppgiftsbiträde åt den kommande fastighetsägaren. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till kundservice@bonava.se.

2. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig, varför och med vilken rättslig grund?

2.1 Uppgifterna samlar vi in i två steg; i intresseanmälan och i ett uppföljningsmail i vilket vi ber dig inkomma med ytterligare uppgifter (arbetsgivarintyg och kontaktuppgifter till nuvarande hyresvärd). I det första steget ber vi om namn, kontaktuppgifter, personnummer och årsinkomst. I detta steg kan du ange hur många rum du är intresserad av, ditt yrke och din arbetsgivare (detta är frivilliga uppgifter men kommer att behöva behandlas i nästa steg). Du kan även ange om du söker tillsammans med någon (en medsökande). Notera att vi även kommer att göra en kreditupplysning.

2.2 Uppgifterna behandlar vi för ändamålet att administrera din intresseanmälan och skicka dig löpande information om hyresprocessen. I denna del tar vi ibland hjälp av en uthyrningskonsult, t.ex. Kanslihuset. Uthyrningskonsulten hjälper oss med denna administration och kommer därför att få ta del av dina uppgifter och behandlar dessa på uppdrag av oss.

2.3 Behandlingen sker med stöd av en s.k. intresseavvägning där vårt intresse består i att administrera uthyrningsprocessen.

3. Radering och utlämning av personuppgifter

Som nämnts ovan lämnas dina personuppgifter ut till uthyrningskonsult som hjälper oss med administrationen. Uppgifterna sparas till dess att uthyrningsprocessen är avslutad och alla hyresrätter är uthyrda, därefter överlämnas uppgifterna till hyresvärden (antingen av oss eller av den uthyrningskonsult som assisterat oss i uthyrningsprocessen).

4. Dina rättigheter

I samband med att dina personuppgifter behandlas har du vissa rättigheter enligt lag. Du har t.ex. rätt att begära tillgång till, och rättelse eller radering av, de personuppgifter vi behandlar samt rätt att, under vissa förutsättningar, begära att vår behandling begränsas, invända mot vår behandling och utöva din rätt till dataportabilitet. Du har även rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt lag. För det fall du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter ber vi dig kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan.  

Information om personuppgiftsbehandling – rekrytering

1. Inledning och kontaktuppgifter

1.1 Nedan beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du ansöker om en tjänst hos Bonava. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst och användning. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom detta dokument noggrant för att veta mer om vår behandling.

1.2 Bonava i Sverige (Bonava AB och Bonava Sverige AB) är personuppgiftsansvariga och ansvarar därmed för den personuppgiftsbehandling som utförs av oss eller för vår räkning. Om du har några frågor om denna behandling får du gärna kontakta oss via följande kontaktuppgifter: Bonava i Sverige, Lindhagensgatan 72, SE-112 18 Stockholm, telefonnummer +46-20-28 28 28, e-post: rekrytering@bonava.com.

2. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

2.1 Personuppgifter är alla uppgifter som kan kopplas till dig som person. Vi behandlar de uppgifter som du lämnar till oss i samband med att du skickar din ansökan till oss, sådana uppgifter inkluderar exempelvis:

 • Namn och kontaktuppgifter.
 • CV och personligt brev inkl. bifogade dokument.
 • Information som vi tar del av i samband med intervjuer, tester eller vid kontakt med de referenser som du har angett i din ansökan.
 • Kreditupplysning och utdrag från belastningsregister (dessa utdrag visar du endast upp för oss och vi sparar inte utdragen eller en kopia av dem).

3. För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 Vi använder uppgifterna ovan i syfte att:

 • Granska din ansökan till den specifika tjänsten du har sökt och andra tjänster som vi finner relevanta/lämpliga för dig baserat på den information som du har angett i din ansökan/i samband med rekryteringen.
 • Kontakta dig och efterfråga att du uppdaterar din kontaktinformation och övrig information på regelbunden basis så att vi kan informera dig om tjänster som kan vara intressanta för dig.
 • Ta beslut i vår rekryteringsprocess.
 • Fullgöra våra rättsliga skyldigheter och försvara bolaget vid ev. rättsliga anspråk

4. När raderar vi dina personuppgifter?

4.1 Om din ansökan resulterar i att du blir anställd av Bonava, kommer alla uppgifter (förutom sådana uppgifter som är nödvändiga för anställningsförhållandet) att raderas. Om du inte blir erbjuden den specifika tjänsten som du har sökt, kommer vi att spara dina uppgifter som du har angett i din ansökan i 6 månader från det att rekryteringsprocessen för den specifika tjänsten har avslutats i syfte att behandla din ansökan i samband med rekrytering till andra tjänster hos Bonava. Vi kommer även att spara uppgifterna i ytterligare 18 månader därefter för det fall vi skulle behöva uppgifterna i samband med ett rättsligt anspråk.

4.2 Om du inte ansöker om en specifik tjänst (dvs. skickar en intresseanmälan eller liknande), kommer uppgifterna som du lämnar till oss att sparas i två år från det att du skickat oss din ansökan.

5. Med vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

5.1 Vår behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Detta innebär att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina uppgifter i samband med vår rekrytering (både för den tjänst som du har sökt och för andra tjänster) och vi gör det på ett sätt som inte bedöms kränka din integritet.

5.2 Om vi skulle komma att utföra någon behandling som kräver ditt samtycke, såsom att be dig visa upp ett utdrag från belastningsregistret, kommer vi att inhämta ditt samtycke till det i samband med den specifika behandlingen.

6. Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till?

6.1 Dina personuppgifter kan delas inom Bonava-koncernen för rekryteringsändamål och till externa parter utanför Bonava (t.ex. företag som tillhandahåller tjänster till Bonava, såsom rekryterare). Vi lämnar också ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut.

6.2 Om vi överför dina uppgifter till externa företag utanför EU/EES, ser vi till att laglig grund finns för överföringen och att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits, t.ex. genom att inkludera EU-kommissionens standardavtalsklausuler för dataöverföring (som är tillgängliga på EU-kommissionens webbplats) i de avtal vi ingår med parter som får tillgång till personuppgifter.

7. Dina rättigheter i samband med vår personuppgiftsbehandling

7.1 Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du följande rättigheter i samband med att vi behandlar dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång, dvs. en rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig och en kopia på de uppgifter som behandlas.
 • Rätt till rättelse, dvs. en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering, dvs. en rätt att få uppgifter raderade.
 • Rätt till begränsning av behandling, dvs. en rätt att begära att vår behandling begränsas, t.ex. om du anser att de personuppgifter vi behandlar är felaktiga.
 • Rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att begära att vi ska överföra dina personuppgifter till ett annat bolag.
 • Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt att återkalla ditt samtycke, ett återkallande påverkar dock inte lagligheten av den behandling som gjorts med stöd av ditt samtycke innan detta återkallades.
 • Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

7.2 Vissa av rättigheterna ovan gäller bara i vissa situationer. Om du skulle vilja utöva någon av dessa rättigheter ber vi dig kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan.

Information om kamerabevakning

1. Inledning och kontaktinformation

1.1 Vissa av våra byggprojekt bevakas med kameror efter arbetstid. Vilka platser som är bevakade framgår av skyltning på byggprojektet. Syftet med detta dokument är att ge dig närmare information om vår kamerabevakning.

1.2 Bonava Sverige AB är ansvarig för bevakningen och personuppgiftsansvarig för inspelat material. Om du har några frågor om bevakningen får du gärna kontakta oss: Bonava Sverige AB, Lindhagensgatan 72, SE-112 18 Stockholm, telefonnummer +46-20-28 28 28, e-post: kundservice@bonava.se.

2. Närmare beskrivning av bevakningen

2.1 Bevakningen sker efter arbetstid och kamerorna reagerar vid rörelse. Vi eller vårt vaktbolag får en notis när kamerorna börjar spela in och i regel åker då vaktbolaget till platsen. Syftet med bevakningen är att motverka att obehöriga vistas på byggarbetsplatsen samt att förhindra stöld och skadegörelse.

2.2 Inspelat material raderas automatiskt med maximalt 72 timmars intervall. Om vi ser att någon obehörig tar sig in på området sparas den sekvensen under längre tid av utredningsskäl, t.ex. för att utreda om stöld eller skadegörelse förekommit. Sekvensen raderas när utredningen är avslutad. För det fall ärendet går vidare, t.ex. till rättegång, kommer det inspelade materialet att sparas till dess domen inte längre kan överklagas.

3. Rättslig grund för bevakningen och utlämnande av material

3.1 Vi har ett berättigat intresse av att bevaka våra byggarbetsplatser då stöld och skadegörelse dessvärre är vanligt förkommande. I syfte att förhindra att obehöriga tar sig in på området och att byggprojektet stannar upp, har vi därför valt att kamerabevaka vissa av våra projekt.

3.2 För att minimera risken för intrång i den personliga integriteten har vi bl.a. valt att ha en kort lagringstid för det inspelade materialet, att endast använda kameror som spelar in och larmar vid rörelse och att se till att enbart ett fåtal personer har tillgång till det inspelade materialet.

3.3 De som får tillgång till materialet, utöver en begränsad krets hos oss på Bonava, är de som hjälper oss med bevakningen (t.ex. vaktbolag och IT-leverantörer som lagrar inspelat material). Även polis och andra myndigheter kan få tillgång till materialet för det fall vi väljer att gå vidare med ett ärende.

4. Dina rättigheter

4.1 Eftersom kamerabevakning innebär att personuppgifter behandlas har du vissa rättigheter enligt lag. Du har t.ex. rätt till ett registerutdrag som visar vilka personuppgifter vi behandlar samt rätt att få uppgifter rättade eller raderade. Du har även rätt att, under vissa förutsättningar, begära att vår behandling begränsas eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt lag. 

4.2 För det fall du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter eller veta mer om någon av dem eller vår kamerabevakning, ber vi dig kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan.

Användning av cookies

1. Definition av cookie och användningsområde

1.1 En cookie är en liten textfil som den här webbplatsen lagrar på din internetanslutna enhet. Cookies används bl.a. för att skilja olika användare åt, vilket ger en förbättring av användarupplevelsen för de personer som besöker webbplatsen. Vissa av våra cookies raderas när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra finns kvar på din enhet och gör att vi kan känna igen din webbläsare (permanenta cookies). I tabellen nedan beskriver vi hur vi använder cookies på den här webbplatsen. I det här dokumentet avses med cookies även annan teknologi som kan medföra att uppgifter lagras på eller hämtas från din enhet. Vi vill ge dig information om vilka typer av teknologier vi använder och varför vi använder dem.

1.2 Strikt nödvändiga cookies: Dessa cookies är helt nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla vår webbplats eller våra tjänster. Det kan t.ex. röra sig om cookies som används för att autentisera och identifiera våra användare när de använder privata delar av vår webbplats. Om dessa cookies blockeras/raderas kommer tjänsten inte att fungera.

1.3 Funktionscookies: Dessa cookies ger webbplatsen möjlighet att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och  personalisering. De kan ställas in av oss eller av tredjepartsleverantörer vars tjänster vi har lagt till på våra sidor. Om du inte tillåter dessa cookies kan det leda till att vissa eller alla av dessa tjänster inte fungerar korrekt. 

1.4 Analyscookies: Dessa cookies gör det möjligt för oss att räkna besök och trafikkällor, så att vi kan mäta och förbättra vår webbplats prestanda. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare rör sig på webbplatsen. All information som dessa cookies samlar in är aggregerad och därför anonym.

1.5 Marknadsföringscookies: Dessa cookies placeras på vår webbplats av en tredje part. De lagrar information om ditt besök på vår webbplats och andra webbplatser som inte tillhör Bonava, t.ex. information om de sidor som du besöker eller om du reagerar på annonser och mail. Vi och de tredje parter som placerar dessa cookies använder uppgifterna för att kunna visa annonser som är mer relevanta för dig. Denna typ av marknadsföring kallas ”intressebaserad marknadsföring”. Vi har inte åtkomst till, och kan inte heller styra över, hur tredje parter placerar dessa cookies eller vilka personuppgifter och andra uppgifter som de samlar in. Det är därför viktigt att du kontrollerar dessa tredje parters webbplatser för att få mer information om hur de hanterar cookies. Tabellen nedan innehåller även referenser till tredje parters marknadsföringsinställningar.

2. Om ditt samtycke till att vi använder cookies

2.1 Du kan hantera ditt samtycke angående användningen av cookies på våra webbplatser genom att klicka på ”Cookie inställningar”längst ner på vår webbplats.

2.2 Du kan också konfigurera ditt samtycke genom att välja att blockera/radera cookies. För mer information om hur du blockerar/raderar cookies, se avsnitt 5. Hur du väljer att blockera/radera cookies.

2.3 Tabellen nedan visar vilka cookies som används på vår webbplats och vilket användningsområde de har.

3. Cookies på den här webbplatsen

Hemsida (bonava.se)

 • Typ av cookie: Session cookie
 • Lagringstid: 30 minuter
 • Domännamn: .bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Ingen utlämning till tredje part, endast Bonava har tillgång till informationen 

Vi använder cookies för att identifiera när du besöker våra webbplatser om du tidigare har tillhandahållit din e-post adresss till oss. Detta gör det möjligt att visa de hem & grannskap som du tidigare har visat intrese för utan att du behöver skapa ett användarkonto. Cookie placeras när du fyller i ett kontaktformulär på våra webbplatser eller när du klickar på en länk i ett e-postmeddelande från oss som leder till våra webbplatser. Ett enkelt sätt att avaktivera funktionen tillhandahålls för det fall du inte finner funktionen hjälpsam.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 2 veckor
 • Domännamn: .bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Ingen utlämning till tredje part, endast Bonava har tillgång till informationen 

Vi använder cookies för att identifiera när du besöker våra webbplatser om du tidigare har tillhandahållit din e-post adresss till oss. Detta gör det möjligt att visa de hem & grannskap som du tidigare har visat intrese för utan att du behöver skapa ett användarkonto. Cookie placeras när du fyller i ett kontaktformulär på våra webbplatser eller när du klickar på en länk i ett e-postmeddelande från oss som leder till våra webbplatser. Ett enkelt sätt att avaktivera funktionen tillhandahålls för det fall du inte finner funktionen hjälpsam.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 2 månader
 • Domännamn: .bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Ingen utlämning till tredje part, endast Bonava har tillgång till informationen 

Vi använder dessa förstapartscookies för att hantera funktionen för inloggning.

 • Typ av cookie: Sessionscookie
 • Lagringstid: Session
 • Domännamn: .bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Ingen utlämning till tredje part, endast Bonava har tillgång till informationen 

Allmän användningsplattforms session cookie, som används av webbplatser som använder Episerver.

 • Typ av cookie: Sessionscookie
 • Lagringstid: Session
 • Domännamn: .bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Ingen utlämning till tredje part, endast Bonava har tillgång till informationen 

Vi använder dessa förstapartscookies för att hantera funktionen för inloggning.

 • Typ av cookie: Session cookie
 • Lagringstid: Session
 • Domännamn: .bonava.se

Vi använder dessa förstapartscookies för att hantera funktionen för inloggning.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 2 mån
 • Domännamn: .bonava.se

Vi använder dessa förstapartscookies för att hantera funktionen för inloggning.

 • Typ av cookie: Sessionscookie
 • Lagringstid: Session
 • Domännamn: .bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Ingen utlämning till tredje part, endast Bonava har tillgång till informationen 

Allmän användningsplattforms session cookie, som används av webbplatser som använder Episerver.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 1 år
 • Domännamn: .bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Ingen utlämning till tredje part, endast Bonava har tillgång till informationen 

Vi använder denna förstapartscookie för att komma ihåg vilken version av vårt dokument Information om personuppgiftsbehandling som vi har visat för dig.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 2 år
 • Domännamn: .bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Ingen utlämning till tredje part, endast Bonava har tillgång till informationen 

Vi använder denna förstapartscookie för att slumpartat tilldela dig funktioner eller versioner av vår webbplats för att testa deras prestanda.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 2 år
 • Domännamn: .bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Ingen utlämning till tredje part, endast Bonava har tillgång till informationen 

Vi använder denna förstapartscookie för att slumpartat tilldela dig funktioner eller versioner av vår webbplats för att testa deras prestanda.

 • Typ av cookie: Sessionscookie
 • Lagringstid: Session
 • Domännamn: accounts.bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Ingen utlämning till tredje part, endast Bonava har tillgång till informationen 

Vi använder denna förstapartscookie för att hantera inloggad funktionalitet.

 • Typ av cookie: Sessionscookie
 • Lagringstid: Session
 • Domännamn: accounts.bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Ingen utlämning till tredje part, endast Bonava har tillgång till informationen 

Vi använder denna förstapartscookie för att hantera inloggad funktionalitet.

 • Typ av cookie: Sessionscookie
 • Lagringstid: Session
 • Domännamn: accounts.bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Ingen utlämning till tredje part, endast Bonava har tillgång till informationen 

Vi använder denna förstapartscookie för att hantera inloggad funktionalitet.

 • Typ av cookie: Sessionscookie
 • Lagringstid: Session
 • Domännamn: accounts.bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Ingen utlämning till tredje part, endast Bonava har tillgång till informationen 

Vi använder denna förstapartscookie för att hantera inloggad funktionalitet.

 • Typ av cookie: Sessionscookie
 • Lagringstid: Session
 • Domännamn: accounts.bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Ingen utlämning till tredje part, endast Bonava har tillgång till informationen 

Vi använder denna förstapartscookie för att hantera inloggad funktionalitet.

 • Typ av cookie: Sessionscookie
 • Lagringstid: Session
 • Domännamn: accounts.bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Ingen utlämning till tredje part, endast Bonava har tillgång till informationen 

Vi använder denna förstapartscookie för att hantera inloggad funktionalitet.

 • Typ av cookie: Sessionscookie
 • Lagringstid: Session
 • Domännamn: careers.bonava.com 
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Endast Bonava har tillgång till informationen 
Allmän användningsplattforms session cookie som används av servern för att upprätthålla en anonym användarsession.
 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 1 år
 • Domännamn: bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Endast Bonava har tillgång till informationen 
Denna cookie ställs in av lösningen för cookieöverensstämmelse från OneTrust. Den lagrar information om de kategorier av cookies som webbplatsen använder och om besökare har gett eller återkallat tillstånd för användning av varje kategori. Detta gör det möjligt för webbplatsägare att förhindra att cookies i varje kategori ställs in i användarens webbläsare när samtycke inte ges. Cookien har en normal livslängd på ett år, så att återkommande besökare på webbplatsen kommer att ha sina preferenser ihågkomna. Den innehåller ingen information som kan identifiera besökaren.
 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 1 år
 • Domännamn: bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Endast Bonava har tillgång till informationen 
Denna cookie ställs in av webbplatser som använder vissa versioner av OneTrust-lösningen för efterlevnad av cookie-lagar. Det ställs in efter att besökare har sett ett meddelande om cookieinformation och i vissa fall bara när de aktivt stänger meddelandet. Det gör att webbplatsen inte kan visa meddelandet mer än en gång för en användare. Cookien har ett års livslängd och innehåller ingen personlig information.
 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 2 år
 • Domännamn: .bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Google

På vår webbplats används Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder ett flertal förstapartscookies för att identifiera webbläsare och samla in information om surfbeteenden på webbplatsen. Informationen som genereras kan inte identifiera dig som en individ och används för att förbättra webbplatsens funktioner, hur den uppfattas och din användarupplevelse. Om du tillåter placering av marknadsföringscookies använder Google Analytics även Google Analytics Advertising Feutures för att samla in uppgifter om beteende/interaktion i syfte att utföra intressebaserad marknadsföring på Google Ads plattform. För att hantera inställningarna för Google Analytics Advertising Features och blockera dem, gå till inställningarna för Google Ads.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 2 år
 • Domännamn: .bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Google

På vår webbplats används Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder ett flertal förstapartscookies för att identifiera webbläsare och samla in information om surfbeteenden på webbplatsen. Informationen som genereras kan inte identifiera dig som en individ och används för att förbättra webbplatsens funktioner, hur den uppfattas och din användarupplevelse. Om du tillåter placering av marknadsföringscookies använder Google Analytics även Google Analytics Advertising Feutures för att samla in uppgifter om beteende/interaktion i syfte att utföra intressebaserad marknadsföring på Google Ads plattform. För att hantera inställningarna för Google Analytics Advertising Features och blockera dem, gå till inställningarna för Google Ads.

 • Typ av cookie: Sessionscookie
 • Lagringstid: 24 timmar
 • Domännamn: .bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Google

På vår webbplats används Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder ett flertal förstapartscookies för att identifiera webbläsare och samla in information om surfbeteenden på webbplatsen. Informationen som genereras kan inte identifiera dig som en individ och används för att förbättra webbplatsens funktioner, hur den uppfattas och din användarupplevelse. Om du tillåter placering av marknadsföringscookies använder Google Analytics även Google Analytics Advertising Feutures för att samla in uppgifter om beteende/interaktion i syfte att utföra intressebaserad marknadsföring på Google Ads plattform. För att hantera inställningarna för Google Analytics Advertising Features och blockera dem, gå till inställningarna för Google Ads.

 • Typ av cookie: Sessionscookie
 • Lagringstid: 10 minuter
 • Domännamn: .bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Google

På vår webbplats används Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder ett flertal förstapartscookies för att identifiera webbläsare och samla in information om surfbeteenden på webbplatsen. Informationen som genereras kan inte identifiera dig som en individ och används för att förbättra webbplatsens funktioner, hur den uppfattas och din användarupplevelse. Om du tillåter placering av marknadsföringscookies använder Google Analytics även Google Analytics Advertising Feutures för att samla in uppgifter om beteende/interaktion i syfte att utföra intressebaserad marknadsföring på Google Ads plattform. För att hantera inställningarna för Google Analytics Advertising Features och blockera dem, gå till inställningarna för Google Ads.

 • Typ av cookie: Lokal lagringsnyckel
 • Lagringstid: Ingen gräns
 • Domännamn: .bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Ingen utlämning till tredje part, endast Bonava har tillgång till informationen 

På Bonava använder vi flera förstapartscookies och lokala lagringsnycklar för att identifiera användare som besöker våra webbplatser så att vi kan förstå användarnas preferenser och för att tillhandahålla skräddarsytt innehåll och funktioner som vi tror är relevanta. Vi använder exempelvis dessa cookies och lagringsnycklar för att komma ihåg dina preferenser så att du slipper ange information som du redan har lämnat (t.ex. när du registrerat intresse för ett visst projekt). Om du raderar denna typ av cookie kommer tjänstens funktionalitet att begränsas.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 2 år
 • Domännamn: .bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Oracle Eloqua 

Eloqua är en av de teknologier som gör att vi kan ha direkt kommunikation med dig. När du aktivt anger att du vill ta emot kommunikation från oss länkar vi den information som du har lämnat till oss till den surfinformation/historik som cookien innehåller. Vi använder sedan denna information för att anpassa vårt innehåll och se till att vår kommunikation med dig är effektiv. Detta möjliggör t.ex. för oss att se till vi inte skickar påminnelser till dig om kommunikation som vi kan se att du redan har tagit del av och vice versa. Vi kommer också att skicka dig intressebaserad kommunikation och visa webbplatsanpassat innehåll när vi tror att det kan vara relevant för dig. Om du raderar denna typ av cookie kommer tjänstens funktionalitet att begränsas. Du kan hantera dina preferenser för direkt kommunikation och avanmäla dig från att ta emot marknadsföring från oss via de länkar som finns i varje meddelande vi skickar till dig. 

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 1 år
 • Domännamn: .eloqua.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Oracle Eloqua 

Eloqua är en av de teknologier som gör att vi kan ha direkt kommunikation med dig. När du aktivt anger att du vill ta emot kommunikation från oss länkar vi den information som du har lämnat till oss till den surfinformation/historik som cookien innehåller. Vi använder sedan denna information för att anpassa vårt innehåll och se till att vår kommunikation med dig är effektiv. Detta möjliggör t.ex. för oss att se till vi inte skickar påminnelser till dig om kommunikation som vi kan se att du redan har tagit del av och vice versa. Vi kommer också att skicka dig intressebaserad kommunikation och visa webbplatsanpassat innehåll när vi tror att det kan vara relevant för dig. Om du raderar denna typ av cookie kommer tjänstens funktionalitet att begränsas. Du kan hantera dina preferenser för direkt kommunikation och avanmäla dig från att ta emot marknadsföring från oss via de länkar som finns i varje meddelande vi skickar till dig. 

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 2 år
 • Domännamn: .eloqua.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Oracle Eloqua 

Eloqua är en av de teknologier som gör att vi kan ha direkt kommunikation med dig. När du aktivt anger att du vill ta emot kommunikation från oss länkar vi den information som du har lämnat till oss till den surfinformation/historik som cookien innehåller. Vi använder sedan denna information för att anpassa vårt innehåll och se till att vår kommunikation med dig är effektiv. Detta möjliggör t.ex. för oss att se till vi inte skickar påminnelser till dig om kommunikation som vi kan se att du redan har tagit del av och vice versa. Vi kommer också att skicka dig intressebaserad kommunikation och visa webbplatsanpassat innehåll när vi tror att det kan vara relevant för dig. Om du raderar denna typ av cookie kommer tjänstens funktionalitet att begränsas. Du kan hantera dina preferenser för direkt kommunikation och avanmäla dig från att ta emot marknadsföring från oss via de länkar som finns i varje meddelande vi skickar till dig. 

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 3 månader
 • Domännamn: .facebook.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Facebook

Vi använder Facebook-funktioner på vår webbplats, exempelvis en delningsfunktion från Facebook som gör att du kan dela innehåll på Facebook.com. Genom att använda denna cookie placerar Facebook tredjepartscookies som mäter antal delningar och ser om du är inloggad på Facebook eller inte. Dessutom kan Facebook använda uppgifter som samlas på detta sätt i annat syfte. Läs Facebooks cookiepolicy för att hantera dessa cookies och få mer information om deras policy och hur de använder uppgifter. 

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 3 månader
 • Domännamn: .facebook.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Facebook

Vi använder Facebook-funktioner på vår webbplats, exempelvis en delningsfunktion från Facebook som gör att du kan dela innehåll på Facebook.com. Genom att använda denna cookie placerar Facebook tredjepartscookies som mäter antal delningar och ser om du är inloggad på Facebook eller inte. Dessutom kan Facebook använda uppgifter som samlas på detta sätt i annat syfte. Läs Facebooks cookiepolicy för att hantera dessa cookies och få mer information om deras policy och hur de använder uppgifter. 

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 3 månader
 • Domännamn: .bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Facebook

Vi använder Facebook-funktioner på vår webbplats, exempelvis en delningsfunktion från Facebook som gör att du kan dela innehåll på Facebook.com. Genom att använda denna cookie placerar Facebook tredjepartscookies som mäter antal delningar och ser om du är inloggad på Facebook eller inte. Dessutom kan Facebook använda uppgifter som samlas på detta sätt i annat syfte. Läs Facebooks cookiepolicy för att hantera dessa cookies och få mer information om deras policy och hur de använder uppgifter. 

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 3 månader
 • Domännamn: .bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Facebook

Vi använder Facebook-funktioner på vår webbplats, exempelvis en delningsfunktion från Facebook som gör att du kan dela innehåll på Facebook.com. Genom att använda denna cookie placerar Facebook tredjepartscookies som mäter antal delningar och ser om du är inloggad på Facebook eller inte. Dessutom kan Facebook använda uppgifter som samlas på detta sätt i annat syfte. Läs Facebooks cookiepolicy för att hantera dessa cookies och få mer information om deras policy och hur de använder uppgifter. 

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 3 månader
 • Domännamn: .facebook.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Facebook

Vi använder Facebook-funktioner på vår webbplats, exempelvis en delningsfunktion från Facebook som gör att du kan dela innehåll på Facebook.com. Genom att använda denna cookie placerar Facebook tredjepartscookies som mäter antal delningar och ser om du är inloggad på Facebook eller inte. Dessutom kan Facebook använda uppgifter som samlas på detta sätt i annat syfte. Läs Facebooks cookiepolicy för att hantera dessa cookies och få mer information om deras policy och hur de använder uppgifter. 

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 2 år
 • Domännamn: .facebook.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Facebook

Vi använder Facebook-funktioner på vår webbplats, exempelvis en delningsfunktion från Facebook som gör att du kan dela innehåll på Facebook.com. Genom att använda denna cookie placerar Facebook tredjepartscookies som mäter antal delningar och ser om du är inloggad på Facebook eller inte. Dessutom kan Facebook använda uppgifter som samlas på detta sätt i annat syfte. Läs Facebooks cookiepolicy för att hantera dessa cookies och få mer information om deras policy och hur de använder uppgifter. 

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: en vecka
 • Domännamn: .facebook.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Facebook

Vi använder Facebook-funktioner på vår webbplats, exempelvis en delningsfunktion från Facebook som gör att du kan dela innehåll på Facebook.com. Genom att använda denna cookie placerar Facebook tredjepartscookies som mäter antal delningar och ser om du är inloggad på Facebook eller inte. Dessutom kan Facebook använda uppgifter som samlas på detta sätt i annat syfte. Läs Facebooks cookiepolicy för att hantera dessa cookies och få mer information om deras policy och hur de använder uppgifter. 

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 3 månader
 • Domännamn: .facebook.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Facebook

Vi använder Facebook-funktioner på vår webbplats, exempelvis en delningsfunktion från Facebook som gör att du kan dela innehåll på Facebook.com. Genom att använda denna cookie placerar Facebook tredjepartscookies som mäter antal delningar och ser om du är inloggad på Facebook eller inte. Dessutom kan Facebook använda uppgifter som samlas på detta sätt i annat syfte. Läs Facebooks cookiepolicy för att hantera dessa cookies och få mer information om deras policy och hur de använder uppgifter. 

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 2 år
 • Domännamn: .facebook.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Facebook

Vi använder Facebook-funktioner på vår webbplats, exempelvis en delningsfunktion från Facebook som gör att du kan dela innehåll på Facebook.com. Genom att använda denna cookie placerar Facebook tredjepartscookies som mäter antal delningar och ser om du är inloggad på Facebook eller inte. Dessutom kan Facebook använda uppgifter som samlas på detta sätt i annat syfte. Läs Facebooks cookiepolicy för att hantera dessa cookies och få mer information om deras policy och hur de använder uppgifter. 

 • Typ av cookie: Sessionscookie
 • Lagringstid: Session
 • Domännamn: .facebook.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Facebook

Vi använder Facebook-funktioner på vår webbplats, exempelvis en delningsfunktion från Facebook som gör att du kan dela innehåll på Facebook.com. Genom att använda denna cookie placerar Facebook tredjepartscookies som mäter antal delningar och ser om du är inloggad på Facebook eller inte. Dessutom kan Facebook använda uppgifter som samlas på detta sätt i annat syfte. Läs Facebooks cookiepolicy för att hantera dessa cookies och få mer information om deras policy och hur de använder uppgifter. 

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 1 dag
 • Domännamn: .facebook.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Facebook

Vi använder Facebook-funktioner på vår webbplats, exempelvis en delningsfunktion från Facebook som gör att du kan dela innehåll på Facebook.com. Genom att använda denna cookie placerar Facebook tredjepartscookies som mäter antal delningar och ser om du är inloggad på Facebook eller inte. Dessutom kan Facebook använda uppgifter som samlas på detta sätt i annat syfte. Läs Facebooks cookiepolicy för att hantera dessa cookies och få mer information om deras policy och hur de använder uppgifter. 

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 6 månader 
 • Domännamn: .bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Google

Vi använder tjänster från Google Advertising för att marknadsföra våra produkter/tjänster på Google. Google Advertising använder flera tredjeparts- och förstapartscookies för att skapa funktioner som möjliggör att t.ex. placera intressebaserade annonser på andra än Bonavas webbplatser. För mer information om hur Google använder marknadsföringscookies, gå till Google Advertising Privacy FAQ (Vanliga frågor om integritet på Google Advertising). För att hantera inställningarna för dessa cookies, inklusive att blockera dem, gå till inställningarna för Google Ads.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 6 månader 
 • Domännamn: .bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Google

Vi använder tjänster från Google Advertising för att marknadsföra våra produkter/tjänster på Google. Google Advertising använder flera tredjeparts- och förstapartscookies för att skapa funktioner som möjliggör att t.ex. placera intressebaserade annonser på andra än Bonavas webbplatser. För mer information om hur Google använder marknadsföringscookies, gå till Google Advertising Privacy FAQ (Vanliga frågor om integritet på Google Advertising). För att hantera inställningarna för dessa cookies, inklusive att blockera dem, gå till inställningarna för Google Ads.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 6 månader 
 • Domännamn: .google.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Google

Vi använder tjänster från Google Advertising för att marknadsföra våra produkter/tjänster på Google. Google Advertising använder flera tredjeparts- och förstapartscookies för att skapa funktioner som möjliggör att t.ex. placera intressebaserade annonser på andra än Bonavas webbplatser. För mer information om hur Google använder marknadsföringscookies, gå till Google Advertising Privacy FAQ (Vanliga frågor om integritet på Google Advertising). För att hantera inställningarna för dessa cookies, inklusive att blockera dem, gå till inställningarna för Google Ads.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 6 månader 
 • Domännamn: .bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Google

Vi använder tjänster från Google Advertising för att marknadsföra våra produkter/tjänster på Google. Google Advertising använder flera tredjeparts- och förstapartscookies för att skapa funktioner som möjliggör att t.ex. placera intressebaserade annonser på andra än Bonavas webbplatser. För mer information om hur Google använder marknadsföringscookies, gå till Google Advertising Privacy FAQ (Vanliga frågor om integritet på Google Advertising). För att hantera inställningarna för dessa cookies, inklusive att blockera dem, gå till inställningarna för Google Ads.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 6 månader 
 • Domännamn: .doubleclick.net
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Google

Vi använder tjänster från Google Advertising för att marknadsföra våra produkter/tjänster på Google. Google Advertising använder flera tredjeparts- och förstapartscookies för att skapa funktioner som möjliggör att t.ex. placera intressebaserade annonser på andra än Bonavas webbplatser. För mer information om hur Google använder marknadsföringscookies, gå till Google Advertising Privacy FAQ (Vanliga frågor om integritet på Google Advertising). För att hantera inställningarna för dessa cookies, inklusive att blockera dem, gå till inställningarna för Google Ads.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 3 månader 
 • Domännamn: .bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Google

Vi använder tjänster från Google Advertising för att marknadsföra våra produkter/tjänster på Google. Google Advertising använder flera tredjeparts- och förstapartscookies för att skapa funktioner som möjliggör att t.ex. placera intressebaserade annonser på andra än Bonavas webbplatser. För mer information om hur Google använder marknadsföringscookies, gå till Google Advertising Privacy FAQ (Vanliga frågor om integritet på Google Advertising). För att hantera inställningarna för dessa cookies, inklusive att blockera dem, gå till inställningarna för Google Ads.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 3 månader 
 • Domännamn: .bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Google

Vi använder tjänster från Google Advertising för att marknadsföra våra produkter/tjänster på Google. Google Advertising använder flera tredjeparts- och förstapartscookies för att skapa funktioner som möjliggör att t.ex. placera intressebaserade annonser på andra än Bonavas webbplatser. För mer information om hur Google använder marknadsföringscookies, gå till Google Advertising Privacy FAQ (Vanliga frågor om integritet på Google Advertising). För att hantera inställningarna för dessa cookies, inklusive att blockera dem, gå till inställningarna för Google Ads.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 2 veckor
 • Domännamn: .doubleclick.net
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Google

Vi använder tjänster från Google Advertising för att marknadsföra våra produkter/tjänster på Google. Google Advertising använder flera tredjeparts- och förstapartscookies för att skapa funktioner som möjliggör att t.ex. placera intressebaserade annonser på andra än Bonavas webbplatser. För mer information om hur Google använder marknadsföringscookies, gå till Google Advertising Privacy FAQ (Vanliga frågor om integritet på Google Advertising). För att hantera inställningarna för dessa cookies, inklusive att blockera dem, gå till inställningarna för Google Ads.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 1 år
 • Domännamn: .google.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Google

Vi använder tjänster från Google Advertising för att marknadsföra våra produkter/tjänster på Google. Google Advertising använder flera tredjeparts- och förstapartscookies för att skapa funktioner som möjliggör att t.ex. placera intressebaserade annonser på andra än Bonavas webbplatser. För mer information om hur Google använder marknadsföringscookies, gå till Google Advertising Privacy FAQ (Vanliga frågor om integritet på Google Advertising). För att hantera inställningarna för dessa cookies, inklusive att blockera dem, gå till inställningarna för Google Ads.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 1 år
 • Domännamn: .google.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Google

Vi använder tjänster från Google Advertising för att marknadsföra våra produkter/tjänster på Google. Google Advertising använder flera tredjeparts- och förstapartscookies för att skapa funktioner som möjliggör att t.ex. placera intressebaserade annonser på andra än Bonavas webbplatser. För mer information om hur Google använder marknadsföringscookies, gå till Google Advertising Privacy FAQ (Vanliga frågor om integritet på Google Advertising). För att hantera inställningarna för dessa cookies, inklusive att blockera dem, gå till inställningarna för Google Ads.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 2 år
 • Domännamn: .google.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Google

Vi använder tjänster från Google Advertising för att marknadsföra våra produkter/tjänster på Google. Google Advertising använder flera tredjeparts- och förstapartscookies för att skapa funktioner som möjliggör att t.ex. placera intressebaserade annonser på andra än Bonavas webbplatser. För mer information om hur Google använder marknadsföringscookies, gå till Google Advertising Privacy FAQ (Vanliga frågor om integritet på Google Advertising). För att hantera inställningarna för dessa cookies, inklusive att blockera dem, gå till inställningarna för Google Ads.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 2 år
 • Domännamn: .google.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Google

Vi använder tjänster från Google Advertising för att marknadsföra våra produkter/tjänster på Google. Google Advertising använder flera tredjeparts- och förstapartscookies för att skapa funktioner som möjliggör att t.ex. placera intressebaserade annonser på andra än Bonavas webbplatser. För mer information om hur Google använder marknadsföringscookies, gå till Google Advertising Privacy FAQ (Vanliga frågor om integritet på Google Advertising). För att hantera inställningarna för dessa cookies, inklusive att blockera dem, gå till inställningarna för Google Ads.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 2 år
 • Domännamn: .google.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Google

Vi använder tjänster från Google Advertising för att marknadsföra våra produkter/tjänster på Google. Google Advertising använder flera tredjeparts- och förstapartscookies för att skapa funktioner som möjliggör att t.ex. placera intressebaserade annonser på andra än Bonavas webbplatser. För mer information om hur Google använder marknadsföringscookies, gå till Google Advertising Privacy FAQ (Vanliga frågor om integritet på Google Advertising). För att hantera inställningarna för dessa cookies, inklusive att blockera dem, gå till inställningarna för Google Ads.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 2 år
 • Domännamn: .google.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Google

Vi använder tjänster från Google Advertising för att marknadsföra våra produkter/tjänster på Google. Google Advertising använder flera tredjeparts- och förstapartscookies för att skapa funktioner som möjliggör att t.ex. placera intressebaserade annonser på andra än Bonavas webbplatser. För mer information om hur Google använder marknadsföringscookies, gå till Google Advertising Privacy FAQ (Vanliga frågor om integritet på Google Advertising). För att hantera inställningarna för dessa cookies, inklusive att blockera dem, gå till inställningarna för Google Ads.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 2 år
 • Domännamn: .google.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Google

Vi använder tjänster från Google Advertising för att marknadsföra våra produkter/tjänster på Google. Google Advertising använder flera tredjeparts- och förstapartscookies för att skapa funktioner som möjliggör att t.ex. placera intressebaserade annonser på andra än Bonavas webbplatser. För mer information om hur Google använder marknadsföringscookies, gå till Google Advertising Privacy FAQ (Vanliga frågor om integritet på Google Advertising). För att hantera inställningarna för dessa cookies, inklusive att blockera dem, gå till inställningarna för Google Ads.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 2 år
 • Domännamn: .google.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Google

Vi använder tjänster från Google Advertising för att marknadsföra våra produkter/tjänster på Google. Google Advertising använder flera tredjeparts- och förstapartscookies för att skapa funktioner som möjliggör att t.ex. placera intressebaserade annonser på andra än Bonavas webbplatser. För mer information om hur Google använder marknadsföringscookies, gå till Google Advertising Privacy FAQ (Vanliga frågor om integritet på Google Advertising). För att hantera inställningarna för dessa cookies, inklusive att blockera dem, gå till inställningarna för Google Ads.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 2 år
 • Domännamn: .bannerflow.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Bannerflow

Vi använder Bannerflow för att få information om innehåll till våra intressebaserade annonser placerade på andra än Bonavas webbplatser. Bannerflow använder tredjepartscookies i syfte att samla in uppgifter om de personer som surfar på vår webbplats så att vi kan tillhandahålla relevant marknadsföring för dessa besökare på andra än Bonavas webbplatser.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 10 månader
 • Domännamn: .bannerflow.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Bannerflow

Vi använder Bannerflow för att få information om innehåll till våra intressebaserade annonser placerade på andra än Bonavas webbplatser. Bannerflow använder tredjepartscookies i syfte att samla in uppgifter om de personer som surfar på vår webbplats så att vi kan tillhandahålla relevant marknadsföring för dessa besökare på andra än Bonavas webbplatser.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 1 år
 • Domännamn: .bannerflow.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Bannerflow

Vi använder Bannerflow för att få information om innehåll till våra intressebaserade annonser placerade på andra än Bonavas webbplatser. Bannerflow använder tredjepartscookies i syfte att samla in uppgifter om de personer som surfar på vår webbplats så att vi kan tillhandahålla relevant marknadsföring för dessa besökare på andra än Bonavas webbplatser.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 3 månader
 • Domännamn: resources.host.bannerflow.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Bannerflow

Vi använder Bannerflow för att få information om innehåll till våra intressebaserade annonser placerade på andra än Bonavas webbplatser. Bannerflow använder tredjepartscookies i syfte att samla in uppgifter om de personer som surfar på vår webbplats så att vi kan tillhandahålla relevant marknadsföring för dessa besökare på andra än Bonavas webbplatser.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 3 månader
 • Domännamn: resources.host.bannerflow.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Bannerflow

Vi använder Bannerflow för att få information om innehåll till våra intressebaserade annonser placerade på andra än Bonavas webbplatser. Bannerflow använder tredjepartscookies i syfte att samla in uppgifter om de personer som surfar på vår webbplats så att vi kan tillhandahålla relevant marknadsföring för dessa besökare på andra än Bonavas webbplatser.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 3 månader
 • Domännamn: resources.host.bannerflow.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Bannerflow

Vi använder Bannerflow för att få information om innehåll till våra intressebaserade annonser placerade på andra än Bonavas webbplatser. Bannerflow använder tredjepartscookies i syfte att samla in uppgifter om de personer som surfar på vår webbplats så att vi kan tillhandahålla relevant marknadsföring för dessa besökare på andra än Bonavas webbplatser.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 3 månader
 • Domännamn: resources.host.bannerflow.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Bannerflow

Vi använder Bannerflow för att få information om innehåll till våra intressebaserade annonser placerade på andra än Bonavas webbplatser. Bannerflow använder tredjepartscookies i syfte att samla in uppgifter om de personer som surfar på vår webbplats så att vi kan tillhandahålla relevant marknadsföring för dessa besökare på andra än Bonavas webbplatser.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 1 år
 • Domännamn: .bing.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Bing

Bing Ads använder flera tredjeparts- och förstapartscookies för att skapa funktioner som möjliggör t.ex. intressebaserade annonser på andra webbplatser än Bonavas och för att upptäcka klickbedrägerier. För att hantera dessa cookie-inställningar och blockera dem, gå till inställningarna för Bing Ads.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 1 år
 • Domännamn: .bat.bing.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Bing

Bing Ads använder flera tredjeparts- och förstapartscookies för att skapa funktioner som möjliggör t.ex. intressebaserade annonser på andra webbplatser än Bonavas och för att upptäcka klickbedrägerier. För att hantera dessa cookie-inställningar och blockera dem, gå till inställningarna för Bing Ads.

 • Typ av cookie: Sessionscookie
 • Lagringstid: Session
 • Domännamn: .bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Bing

Bing Ads använder flera tredjeparts- och förstapartscookies för att skapa funktioner som möjliggör t.ex. intressebaserade annonser på andra webbplatser än Bonavas och för att upptäcka klickbedrägerier. För att hantera dessa cookie-inställningar och blockera dem, gå till inställningarna för Bing Ads.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 6 månader
 • Domännamn: .bing.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Bing

Bing Ads använder flera tredjeparts- och förstapartscookies för att skapa funktioner som möjliggör t.ex. intressebaserade annonser på andra webbplatser än Bonavas och för att upptäcka klickbedrägerier. För att hantera dessa cookie-inställningar och blockera dem, gå till inställningarna för Bing Ads.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 15 månader
 • Domännamn: .bing.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Bing

Bing Ads använder flera tredjeparts- och förstapartscookies för att skapa funktioner som möjliggör t.ex. intressebaserade annonser på andra webbplatser än Bonavas och för att upptäcka klickbedrägerier. För att hantera dessa cookie-inställningar och blockera dem, gå till inställningarna för Bing Ads.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 6 månader
 • Domännamn: .bing.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Bing

Bing Ads använder flera tredjeparts- och förstapartscookies för att skapa funktioner som möjliggör t.ex. intressebaserade annonser på andra webbplatser än Bonavas och för att upptäcka klickbedrägerier. För att hantera dessa cookie-inställningar och blockera dem, gå till inställningarna för Bing Ads.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 15 månader
 • Domännamn: .bing.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Bing

Bing Ads använder flera tredjeparts- och förstapartscookies för att skapa funktioner som möjliggör t.ex. intressebaserade annonser på andra webbplatser än Bonavas och för att upptäcka klickbedrägerier. För att hantera dessa cookie-inställningar och blockera dem, gå till inställningarna för Bing Ads.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 6 månader
 • Domännamn: .bing.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Bing

Bing Ads använder flera tredjeparts- och förstapartscookies för att skapa funktioner som möjliggör t.ex. intressebaserade annonser på andra webbplatser än Bonavas och för att upptäcka klickbedrägerier. För att hantera dessa cookie-inställningar och blockera dem, gå till inställningarna för Bing Ads.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 4 månader
 • Domännamn: .bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Bing

Bing Ads använder flera tredjeparts- och förstapartscookies för att skapa funktioner som möjliggör t.ex. intressebaserade annonser på andra webbplatser än Bonavas och för att upptäcka klickbedrägerier. För att hantera dessa cookie-inställningar och blockera dem, gå till inställningarna för Bing Ads

 • Typ av cookie: Permanent
 • Lagringstid: 1 år
 • Domännamn: pinterest.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Pinterest

Ställs in på vår webbplats av Pinterest i marknadsföringssyfte och kan användas av Pinterest för att visa mer relevanta annonser för dig. Om du inte vill tillåta att dessa cookies lagras så kan du läsa mer om hur du anpassar dina sekretessinställningar hos Pinterest: Anpassning och data.

 • Typ av cookie: Permanent
 • Lagringstid: 1 år
 • Domännamn: pinterest.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Pinterest

Ställs in på vår webbplats av Pinterest i marknadsföringssyfte och kan användas av Pinterest för att visa mer relevanta annonser för dig. Om du inte vill tillåta att dessa cookies lagras så kan du läsa mer om hur du anpassar dina sekretessinställningar hos Pinterest: Anpassning och data.

 • Typ av cookie: Permanent
 • Lagringstid: 1 år
 • Domännamn: pinterest.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Pinterest

Ställs in på vår webbplats av Pinterest i marknadsföringssyfte och kan användas av Pinterest för att visa mer relevanta annonser för dig. Om du inte vill tillåta att dessa cookies lagras så kan du läsa mer om hur du anpassar dina sekretessinställningar hos Pinterest: Anpassning och data.

 • Typ av cookie: Permanent
 • Lagringstid: 1 år
 • Domännamn: pinterest.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Pinterest

Ställs in på vår webbplats av Pinterest i marknadsföringssyfte och kan användas av Pinterest för att visa mer relevanta annonser för dig. Om du inte vill tillåta att dessa cookies lagras så kan du läsa mer om hur du anpassar dina sekretessinställningar hos Pinterest: Anpassning och data.

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 2 år
 • Domännamn: careers.bonava.com 
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Endast Bonava har tillgång till informationen 
Vi använder dessa förstapartscookies för att hantera användarpreferenser på våra karriärsidor. Exempelvis så använder vi dessa cookies för att komma ihåg dina val och förhindra att du behöver ange information du redan angett igen (i exempelvis en jobbansökan).
 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 2 år
 • Domännamn: careers.bonava.com 
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Endast Bonava har tillgång till informationen 
Vi använder dessa förstapartscookies för att hantera användarpreferenser på våra karriärsidor. Exempelvis så använder vi dessa cookies för att komma ihåg dina val och förhindra att du behöver ange information du redan angett igen (i exempelvis en jobbansökan).
 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 2 år
 • Domännamn: careers.bonava.com 
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Endast Bonava har tillgång till informationen 
Vi använder dessa förstapartscookies för att hantera användarpreferenser på våra karriärsidor. Exempelvis så använder vi dessa cookies för att komma ihåg dina val och förhindra att du behöver ange information du redan angett igen (i exempelvis en jobbansökan).
 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 2 år
 • Domännamn: careers.bonava.com 
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Endast Bonava har tillgång till informationen 
Vi använder dessa förstapartscookies för att hantera användarpreferenser på våra karriärsidor. Exempelvis så använder vi dessa cookies för att komma ihåg dina val och förhindra att du behöver ange information du redan angett igen (i exempelvis en jobbansökan).
 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 2 år
 • Domännamn: .bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Flowbox

Denna cookie används för att särskilja unika användare genom att tilldela ett slumpmässigt genererat nummer som en klientidentifierare. Den ingår i varje Flowbox flöde och används för att beräkna besöks-, sessions- och och inköpsdata för analysrapporter.

Prenumerationer (home.bonava.com)

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 2 år
 • Domännamn: .bonava.se
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Oracle Eloqua 

Eloqua är en av de teknologier som gör att vi kan ha direkt kommunikation med dig. När du aktivt anger att du vill ta emot kommunikation från oss länkar vi den information som du har lämnat till oss till den surfinformation/historik som cookien innehåller. Vi använder sedan denna information för att anpassa vårt innehåll och se till att vår kommunikation med dig är effektiv. Detta möjliggör t.ex. för oss att se till vi inte skickar påminnelser till dig om kommunikation som vi kan se att du redan har tagit del av och vice versa. Vi kommer också att skicka dig intressebaserad kommunikation och visa webbplatsanpassat innehåll när vi tror att det kan vara relevant för dig. Om du raderar denna typ av cookie kommer tjänstens funktionalitet att begränsas. Du kan hantera dina preferenser för direkt kommunikation och avanmäla dig från att ta emot marknadsföring från oss via de länkar som finns i varje meddelande vi skickar till dig. 

 • Typ av cookie: Permanent cookie
 • Lagringstid: 2 år
 • Domännamn: .eloqua.com
 • Utlämnande av uppgifter till tredje part: Oracle Eloqua 

Eloqua är en av de teknologier som gör att vi kan ha direkt kommunikation med dig. När du aktivt anger att du vill ta emot kommunikation från oss länkar vi den information som du har lämnat till oss till den surfinformation/historik som cookien innehåller. Vi använder sedan denna information för att anpassa vårt innehåll och se till att vår kommunikation med dig är effektiv. Detta möjliggör t.ex. för oss att se till vi inte skickar påminnelser till dig om kommunikation som vi kan se att du redan har tagit del av och vice versa. Vi kommer också att skicka dig intressebaserad kommunikation och visa webbplatsanpassat innehåll när vi tror att det kan vara relevant för dig. Om du raderar denna typ av cookie kommer tjänstens funktionalitet att begränsas. Du kan hantera dina preferenser för direkt kommunikation och avanmäla dig från att ta emot marknadsföring från oss via de länkar som finns i varje meddelande vi skickar till dig. 

4. Behandling av personuppgifter

4.1 En del av våra cookies samlar in personuppgifter, t.ex. Eloqua som nämns i tabellen ovan. Om du samtycker till att cookies används och använder våra tjänster/vår webbplats utan att vara en identifierad Bonavakund (med Bonavakund menar vi att du t.ex. har anmält att du vill prenumerera på våra nyhetsbrev eller har visat intresse för något av våra projekt) kan de uppgifter som samlas in genom Eloqua inte kopplas till dig som person. I sådana fall används de uppgifter som cookien samlar in endast för statistik och för att förbättra vår webbplats. Vi har inte möjlighet att identifiera dig genom dessa uppgifter.

4.2 Om du däremot har samtyckt till cookies och anmäler att du vill prenumerera på våra nyhetsbrev eller visar intresse för något av våra projekt kommer vi kunna koppla den information som samlas in genom cookien till dig personligen (d.v.s. spåra din interaktion med vår webbplats bakåt i tiden även till den tid då du inte var Bonavakund). Detta ger oss möjlighet att ge dig information om relevanta projekt och anpassa vårt marknadsföringsmaterial. Sådan marknadsföring kan visas för dig på vår webbplats eller på tredje parters webbplatser. För mer information om hur vi behandlar personuppgifter och för information om dina rättigheter hänvisar vi till vår Information om personuppgiftsbehandling som finns tillgänglig här.

4.3 Om du inte vill att vi ska kunna spåra din interaktion ska du välja att blockera cookies på det sätt som beskrivs i avsnitt 2 och 5.

5. Hur du väljer att blockera/radera cookies

5.1 Du kan välja att blockera cookies genom dina webbläsarinställningar så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Du kan också radera lagrade cookies i din webbläsare. Exakt hur detta går till skiljer sig åt mellan olika webbläsare och du kan läsa mer om detta i instruktionerna till din webbläsare eller i hjälpfunktionen som de flesta webbläsare har. Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies i din webbläsare finns även på följande webbplats: www.aboutcookies.org.

5.2 Observera att en blockering av cookies kan resultera i att du inte får tillgång till alla sidor och funktioner på vår webbplats. Det kan även komma att försämra din användarupplevelse.

6. Cookies som placeras av tredje part

6.1 På webbplatsen placeras cookies av tredje parter. Dessa nätverk/leverantörer kan använda och placera cookies på vår webbplats. Vi har inte åtkomst till, och kan inte heller styra över, dessa cookies eller de personuppgifter och andra uppgifter som de samlar in. Även om vi anstränger oss för att listan över tredjepartscookies ska vara aktuell gör detta att vi inte kan garantera att den faktiskt alltid är aktuell.

6.2 Du behöver därför kontrollera dessa nätverks/leverantörers webbplatser för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan radera dem.

Tredjepartstjänster kan användas på denna webbplats för att tillhandahålla dig med information om våra hem och grannskap. Du kan aktivera eller inaktivera användningen av sådana tjänster genom att klicka på ”Cookie inställningar” längst ner på våra webbplatser. Dessa är särskilt:

3.1 Youtube

Vi placerar videos på våra webbplatser som tillhandahålls av tjänsten Youtube. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Implementeringen är baserad på ditt samtycke till tredjepartstjänster. Att besöka våra webbplatser med inbäddade videor kommer leda till att personliguppgifter skickas till Google. Mer specifikt kommer information om vilka webbplatser du har besökt, information om enheten du använder, din webbläsares inställningar och din IP adress att skickas. Om du samtidigt är inloggad på ditt Google-konto kommer informationen att kopplas till ditt konto. Du kan förhindra att detta inträffar genom att logga ut från ditt Google-konto innan du besöker våra webbplatser som innehåller inbäddade videos. Dina personuppgifter kommer att raderas om de inte behöver användas i personuppgiftsbehandlingssyfte.  Google skickar personuppgifter till servrar i USA. Vår webbplats kommer endast skicka personuppgifter om du samtycker till användningen av tredjepartstjänster. I så fall samtycker du också till att dina personuppgifter skickas till USA.

Mer information om dataskydd finns tillgänglig på Googles informationssidor om dataskydd.

3.2 Google maps

Vi placerar kartor på våra webbplatser som tillhandahålls av tjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Implementeringen är baserad på ditt samtycke till tredjepartstjänster. När du klickar på en karta på vår webbplats skickas information om din användning av webbplatsen och din IP adress till en Google-server i USA. Om du är inloggad på ett Google-konto kommer informationen att kopplas till ditt konto. Dina personuppgifter kommer att raderas om de inte behöver användas i personuppgiftsbehandlingssyfte.

Vår webbplats kommer endast skicka personuppgifter om du samtycker till användningen av tredjepartstjänster. I så fall samtycker du också till att dina personuppgifter skickas till USA.

Mer information om dataskydd finns tillgänglig på Googles informationssidor om dataskydd.

3.3 3D-visualiseringsverktyg

För vissa av våra hem erbjuder vi virtuella rundturer som tillhandhålls av tredjepartsleverantörer. Sådana leverantörer av tjänster kan använda spårningsteknik för att övervaka användares beteendemönster och för att optimera sina tjänster. Vår webbplats kommer endast skicka personuppgifter om du samtycker till användningen av tredjepartstjänster. I så fall samtycker du också till att dina personuppgifter skickas till USA.

Nedan finner du de tjänster som används på den här webbplatsen, och vilken typ av spårningsfunktion de använder för att övervaka användares beteendemönster.


Leverantör av virtuell rundturs-tjänst

Spårningsteknik som används i tjänsten

Kuula LLC

Kuula använder Google Analytics (data skyddsinformation är tillgänglig här: https://kuula.co/legal/privacy

Matterport, Inc

Matterport använder server-sid-spårning (Segment.com) – som använder Local Storage (data skyddsinformation är tillgänglig här:  https://matterport.com/cookie-policy)

Användarvillkor #YesBonava

Genom att svara med hashtaggen #YesBonava, på vår begäran om att dela ditt inlägg, godkänner du följande villkor:

Bonavas rätt att använda dina bilder och/eller videos

Du ger Bonava Sverige AB (organisationsnummer 556726-4121) och övriga bolag inom koncernen (fortsättningsvis kallat “Bonava”) en icke-exklusiv och världsomspännande rätt att använda bilderna och/eller videos (fortsättningsvis kallat “Inläggen”) där du har svarat med hashtaggen #YesBonava för marknadsförings- och reklamändamål. Du godkänner att Bonava kan använda Inläggen på följande sätt;

 • Publicera Inläggen på Bonavas sociala medier, t.ex. Instagram och Facebook;
 • Publicera Inläggen på Bonavas hemsidor;
 • Publicera Inläggen på Bonavas andra digitala marknadsförings- och informationsmaterial;
 • Publicera Inläggen i Bonavas nyhetsbrev;
 • Redigera/reproducera/modifiera/distribuera eller kombinera Inläggen genom andra sätt.

Bonava kommer att behandla personuppgifter () angående dig (bild/video och användarnamn) när vi använder dina Inlägg på det sätt som beskrivs ovan. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att skapa kundengagerad marknadsföring och att dela användargenererade inlägg som hänför sig till Bonava. De rättsliga grunder för personuppgiftsbehandlingen är genomförandet av dessa överenskomna villkor mellan dig och Bonava. För att mer information om hur Bonava skyddar dina personuppgifter, läs Bonavas Information om Personuppgiftsbehandling här.

Du ger Bonava rätten att använda Inläggen såsom beskrivits i dessa villkor under en period om 24 månader från och med datumet för publicering av Innehållet. Efter denna period kommer Bonava att upphöra med alla nya användningar eller publikationer av ditt innehåll. Om du önskar att Bonava ska upphöra att använda dina Inlägg i samband med en viss publicering, vänligen kontakta oss: kundservice@bonava.se.

Du garanterar att:

 • Du äger rättigheterna till dina Inlägg;
 • Du samtycker till Bonavas användning av Inläggen såsom beskrivits i dessa villkor och i enlighet med lagen (1978:800) om namn och bild i reklam;
 • Du har tillstånd från alla personer som visas i dina Inlägg att samtycka till de rättigheter och skyldigheter som återfinns i dessa villkor. innebär detta att du är ansvarig för att säkerställa att tredje man inte har något krav mot Bonava med anledning av Inläggen. Tredje man skulle kunna vara (i) medverkanden i skapandet av Inläggen t.ex. fotografer, formgivare, etc.; eller (ii) någon vars musik, texter eller annan immaterialrättslig rättighet återspeglas i Inläggen;
 • användning av Inläggen inte kommer att innebära att intrång i någon rättighet som tredje man innehar eller annan laglig grund och att du samtycker till att hålla Bonava skadelöst för alla kostnader, anspråk och skador som kan uppkomma till följd av att tredje mans immateriella rättigheter hänför sig till dina Inlägg;
 • Du samtycker till att Bonava inte är skyldig att utge någon form av ersättning för användningen av Inläggen eller för någon av de immateriella rättigheter som kan omfattas av Inläggen i enlighet med vad som har beskrivit i dessa villkor;
 • Genom att använda hashtaggen #YesBonava bekräftar du att du har läst och godkänner dessa villkor.

Dessa villkor regleras i sin helhet av svensk rätt. Tvister som uppstår i anledning av dessa villkor, eller som uppstår i samband med dessa villkor, ska avgöras av svensk domstol med Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt som första instans.