Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.
Bostad Frihamnen

Plats

Frihamnen

En helt ny stadsdel som ska göra innerstaden dubbelt så stor

Beskrivning

En helt ny stadsdel som ska göra innerstaden dubbelt så stor

Här, intill vattnet och innerstaden planerar vi att bygga ca 70 lägenheter med bostadsrätt.

Här intill vattnet håller Frihamnen på att ta form. En helt ny stadsdel där bostäder kommer att blandas med handel, service och arbetstillfällen. Men också med parker och andra spännande inslag för den som är på besök. Älven som omsluter stadsdelen gör vattnet till en naturlig del av livet här. Redan idag kan du bada mitt i stan och använda bastun som alla göteborgare kan låna. Välkommen till morgondagens sätt att leva.

Bilder
Området
  • USP Neighbourhood story Frihamnen

    Frihamnen invigdes år 1922 och består av tre pirar. Södra Frihamnspiren, Norra Frihamspiren och Kvillepiren. Den Södra Frihamnspiren utgjorde från mitten av 1930-talet fram till år 2000 basen för bananimporten till Sverige. Det var under många år en livlig plats i staden men de senaste åren har det varit betydligt mindre aktivitet stora delar av året. Nu är det dags för Frimannen att anta ny skepnad och fortsätta sin spännande resa.

  • USP Green solutions Frihamnen

    Det är sällan en stad i Göteborgs storlek har så mycket outnyttjad mark så nära innerstaden. Nu har vi tillsammans med Älvstranden möjlighet att skapa en riktigt bra stad med bland annat hotell, sjukhus, skolor, bostäder, handel och mer därtill. Med göteborgarnas behov i åtanke satsar vi på att skapa en hållbar stad tillsammans. Klimatet är öppet, transparent och inbjudande. När vi pratar om hållbarhet menar vi såväl miljövänliga som ekonomiska och socialt hållbara lösningar.

  • Innovativ stadsbyggnad

    Frihamnen ska utgöra en testarena för innovativ stadsbyggnad. Med detta menas att vi som skapar stad ska våga tänka nytt, vara nyfikna och ta till oss av de senaste teknikerna och forskningen som finns att tillgå kring samhällsbyggnad. Verksamheter och service ska präglas av mångfald. Här ska förutsättningar finnas för att trivas i livets alla skeden, oavsett bakgrund, och miljöer och mötesplatser ska sjuda av liv. En blandstad för alla helt enkelt.

Fakta om närområdet
1 st
Roller Derby-arena
3 st
pirar
1937 m
kaj
100 år
av nutidshistoria