Active lifestyleamusement2apartment2Architecturearrow-downPage 1Group 3arrow22arrow2arrow2bike2blocks2bus2cafecalendar2check2close2collapse2CollapseCommon facilitiesGroup 2amusement2Culture EntertainmentShapedocument2doublearrowarrow2arrow2arrow22Eat Drinkemail2expand2external_link2Family friendlyfavourite2filter2Getting thereGreen solutionsgrocery_store2grocerystoreShapeHealthcareholiday_cottage2Shapehospital2house2pin_distanceicon-unit-v2like2list2Local servicesbonava logotype primarybonava logotype secondarybonava logotype_symbolMap-pinminus2mobile2parkNature activitiesnature_trails2Neighbourhood storyparking2pdf2plot2plus2Group 2external_link2preschool2restaurant2row_house2schools2Schoolssearch2semi_detached2settings2Shoppinglocal_services2Social lifestyleSpecial featuregymtapGroup 2tube2user2

Svanenmärkt

Svanenmärkta hem sedan 2012

Vi tycker att framtidens bostäder ska bidra till ett mer hållbart samhälle. Därför skapar vi Svanenmärkta hem med låg energianvändning, både under produktion och efter att du har flyttat in. Sedan vårt första Svanenmärkta hyresrättsprojekt har vi utvidgat miljömärkningen till att innefatta alla enfamiljshus och alla nya flerbostadshus.

Svanen är världsledande på miljömärkning av produkter och inkluderar även bostäder i sin märkning. De ställer höga krav på allt ifrån energianvändning till vilket byggmaterial som används och hur innemiljön ska utformas. Bygg- och fastighetsbranschen förbrukar stora mängder energi som påverkar klimatet, vilket har lett till en ökad efterfrågan på miljövänliga hem. Att skapa Svanenmärkta hem var ett självklart val för oss redan 2012. Det handlar om att ta ansvar för våra kunder, våra barn och vår värld. Inte svårare än så egentligen.

Bra för både plånbok och klimat

För vanliga enfamiljshus går 85% av den totala energiförbrukningen åt till uppvärmning och hushållsel. För att minska energiåtgången har Svanen därför satt höga krav på isolering. När vi skapar våra Svanenmärkta hem utformas de även så att byggnadens uppvärmning, ventilation och varmvatten inte ska kräva mycket energiåtgång. Både ekonomiskt och miljövänligt med andra ord. 

En bättre hemmiljö med smarta materialval

Vi tror på kopplingen mellan en god innemiljö och en god hälsa. Våra Svanenmärkta hem är noggrant granskade för att försäkra oss om att det inte förekommer miljöfarliga, cancerframkallande eller giftiga ämnen. Vi kontrollerar och begränsar även användningen av ämnen som vetenskapen ännu inte vet om de är farliga eller inte, för säkerhets skull. Trävaror som är använda i byggnaden är kontrollerade för att säkerställa att de inte kommer från skog med högt skyddsvärde och att inte träet inte kommer från genmodifierade plantor. Vi ser även till att innemiljön är trivsam och rogivande med bra ljudisolering och god ventilation. 

Det här får du med en Svanenmärkt bostad

Utifrån ett helhetsperspektiv tar Svanen hänsyn till miljön genom hela tillverkningsprocessen, från råvara till färdig byggnad. I slutändan leder det till att svanenmärka hem är både trivsamma, ekonomiska och klimatsmarta. I ditt nya miljövänliga hem från Bonava har du: 

  • Energisnåla lösningar – Låga kostnader genom bra isolering, högkvalitativa fönster och effektiv värmeåtervinning
  • Trivsam innemiljö – god ljudisolering och bra ventilation
  • Miljösmarta materialval – byggmaterial som innehåller så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt
  • Hög bostadskvalitet – Boendet förblir energisnålt och behåller sin goda innemiljö under lång tid

Kort om Svanen

Nordiska Ministerrådet beslutade att införa Svanen som miljömärkning år 1989. Svanen är Nordens officiella miljömärke och det drivs utan bransch- eller vinstintresse. Syftet är att ge nordiska konsumenter bra verktyg för att kunna välja produkter som uppfyller stränga miljökrav. Sedan 2009 kan också flerbostadshus, enfamiljshus och förskolebyggnader som uppfyller kraven kunnat Svanenmärkas.

För mer information om Svanen och Miljömärkning i Sverige AB, se www.svanen.se