Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Ett tryggt köp

Att köpa nytt hem är ett av de största besluten i livet. Det är fyllt av glädje, förväntan, inredning och drömmar – och ibland en gnutta oro. Vad händer om jag blir arbetslös eller inte får min nuvarande bostad såld?

För oss på Bonava är det en självklarhet att alltid kunna erbjuda våra kunder ett tryggt köp. Här kan du läsa mer om varför Bonava är ett säkert val, vilket skydd vi erbjuder dig som köpare och hur vi jobbar för att skapa stabila bostadsrättsföreningar.

  • Tillträdesskydd gäller från den bekräftade tillträdesdagen och upp till tre månader efter. Om du inte har fått din nuvarande bostad såld och därför vill flytta fram tillträdet för din nya Bonavabostad kan du ansöka om Tillträdesskydd och därefter få skyddet beviljat efter särskild prövning. Du kan få tillträdet framflyttat i maximalt tre månader. Läs mer här.

  • Skydd vid dubbel boendekostnad skyddar dig från tillträdesdagen och upp till 12 månader därefter. Skyddet gäller om du inte lyckats sälja din nuvarande bostad vid tillträdet av din nya Bonavabostad. Dubbel boendekostnadsskyddet ersätter månadsavgiften till bostadsrättsföreningen och vid småhus driftskostnader för din nya Bonavabostad med upp till maximalt 20 000 kronor per månad. Läs mer här.

  • Skydd vid arbetslöshet skyddar dig om du inför tillträdesdagen för din nya bostad skulle vara ofrivilligt arbetslös. Du kan ansöka om att flytta fram tillträdet för din nya bostad och därefter få det beviljat efter särskild prövning. Du kan få tillträdet framflyttat i maximalt nio månader. Läs mer här.

  • Skydd vid dödsfall skyddar er om någon av er som köpare, eller hemmavarande barn under 18 år, avlider under perioden från det att kontraktet skrivits på fram till tillträdesdagen. Om ni på grund av detta inte kan fullfölja köpet omfattar skyddet de kostnader som ni kan vara skyldiga att betala på grund av att ni frånträder köpet, upp till ett sammanlagt belopp om 500 000 kr. Läs mer här.

  • Extra skydd När du köper en bostadsrätt av oss kan du vara trygg i att vi tar ansvar för den bostadsrättsförening du blir medlem i vid ditt köp. Läs mer här.

  • Garanti bostadsrätt När du köper en bostad av oss kan du vara trygg i att vi tar ansvar för den bostadsrättsförening du blir medlem i vid ditt bostadsköp. En stabil förening är en viktig grund för ett tryggt köp. Här beskriver vi vad vi gör för att ta ansvar för de nya föreningarna. Läs mer här.

  • Garanti äganderätt För att du ska känna dig trygg under tiden som huset byggs ingår ett färdigställandeskydd i köpet. Innan bostaden överlämnas till dig som köpare genomförs också en slutbesiktning som bekostas av Bonava. Läs mer här.

 

Vår geografiska bredd ger trygghet

Vi på Bonava skapar hem och levande grannskap i åtta länder, och det är en av våra stora styrkor. Vår ekonomi är alltså inte beroende av den svenska bostadsmarknaden på samma sätt som bolag som bara finns i Sverige. Ungefär 70 % av vår omsättning kommer från andra länder än Sverige. Det här innebär att vi har en god finansiell ställning och klarar av att finansiera eventuella osålda lägenheter. Vi redovisar resultatet i ett projekt först när bostadsrättsföreningen är färdigställd och kunderna har betalat och flyttat in i sina nya hem. Vi tar inte ut några resultat i förskott som en del andra bostadsutvecklare gör. Vi har alltså ingen så kallad successiv vinstavräkning.

Fler fördelar att köpa från Bonava