Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Arkitekten om Ältadalen

Färgsättningen av husen i Ältadalen knyter ihop naturmarken på västra sidan området med aktivitetsparken på östra sidan. En mjuk färgskala skapar ett lugn samtidigt som färgmässiga riktmärken hjälper dig att hitta rätt.

– Jag har velat skapa ett lugnt område med sammanhängande färgskala samtidigt som du ska uppleva en variation, säger Branko Vukmirovic på Brunnberg & Forshed Arkitektkontor som gjort färgsättningen av Ältadalen.

Färgsättningen i ett område har många uppgifter.

– Den ska spegla sin omgivning, den ska hjälpa dig att orientera dig i området, den ska vara anpassad till hur solen och skuggorna rör sig under dagen och slutligen påverkar den hur du upplever ditt hus och området, säger Branko Vukmirovic.

Husen österut mot aktivitetsparken blir områdets ansikte mot den anlagda parken.

– Jag ser dem som ett böljande pärlband av vita hus. När du sedan rör dig längs gångvägen genom området kommer du till motsatta sidan som vetter mot naturmarker. Där har jag valt röda hus som anknyter till arvet av svenska röda stugor som avspeglar sig mot ett skogslandskap.

Olika färger ger riktpunkter när du ska hitta i området. Vid huvudvägen in i området ligger ett antal stiliga svarta hus.

– De sticker ut och när du ser dem vet du att du är i mitten av området och att vägen leder ut.

I mitten av gångstigen genom området bildar ett kvarter blåa hus en motpol mot de svarta husen. Mellan de mer färgstarka husen ligger hus i olika nyanser av grått.

– Grått ger ett lugn åt området och bryter fint mot de omgivande husen. Till alla hus har jag dessutom skapat variation genom att ge förråden olika accentfärger. 

Hitta ditt drömboende i Ältadalen