Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Att köpa äganderätt

Resan till ett nytt hem kan se olika ut beroende på när under projektets gång du hittar din drömbostad hos oss. Men oavsett när du kommer in på resan så är det bra att ha koll på de avtal som tecknas.

Först av allt – lånelöfte

Innan du undertecknar ett avtal om att köpa en äganderätt bör du försäkra dig om att köpet kan finansieras. Ta kontakt med en eller flera banker för att få ett lånelöfte och en så bra finansiering som möjligt av ditt nya boende.

Skriv på köpekontrakt och entreprenadkontrakt

Köp av fastighet måste enligt lag ingås skriftligt, därför ska du alltid skriva på ett köpekontrakt när du köper äganderätt. Köpekontrakt avser fastigheten, d.v.s. tomten. I köpekontraktet anges bland annat priset, handpenningen och tillträdesdatum till fastigheten.

Vid köpet tecknar du även ett entreprenadkontrakt för det hus som ska uppföras på just din tomt. I entreprenadkontraktet anges bland annat parternas åtaganden Entreprenadkontraktet kompletteras med ABS 18 (Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenader) som upprättats av Konsumentverket och företrädare för byggbranschen. Det är bestämmelser som syftar till att bevaka båda parters intressen och förebygga konflikter

Avtalen är bindande för samtliga parter och gäller endast tillsammans och tecknas samtidig. De är kopplade till varandra på så sätt, att om det ena upphör att gälla innan tillträdesdagen, upphör även det andra avtalet att gälla.

I samband med undertecknandet av köpe- respektive entreprenadkontraktet erläggs en handpenning om 250.000 kr. Resterande del av köpeskillingen erläggs i samband med tillträdet.

Köpebrevet är ditt kvitto

När slutbetalningen har gjorts bekräftas köpet med ett så kallat köpebrev. Köpebrevet blir som ett kvitto på att köpeskillingen är betald och används även när köparen söker lagfart. Köpebrevet undertecknas i anslutning till att du får tillträde till ditt nya hem.

Skaffa lagfart när köpet är klart

När du har köpt en fastighet måste du söka lagfart. Det görs hos Lantmäteriet, efter att du fått köpebrevet, som skickas till Inskrivningsmyndigheten för registrering och utfärdande av lagfart. Det görs normalt av finansierande bank. Lagfarten är en värdehandling och ett bevis på att du är ägare till fastigheten.

I samband med lagfarten ska du betala en skatt som kallas stämpelskatt eller lagfartsavgift. Stämpelskatten är den skatt du får betala när du köper en fastighet eller tomträtt, men även när du tar ut en inteckning i fastigheten.  

För privatpersoner motsvarar stämpelskatten 1,5 procent av köpeskillingen på fastigheten. Du måste också betala en administrativ avgift till Lantmäteriet för att få lagfarten inskriven och utfärdad. 

Pantbrev ger säkerhet

När du lånar pengar för att köpa en fastighet behöver banken någon form av säkerhet för lånet och då görs en inteckning i fastigheten. Pantbrevet är själva beviset på att en inteckning har tagits ut i fastigheten hos Lantmäteriet. Vid uttag av nya pantbrev utgår en stämpelskatt om 2 procent på beloppet, plus en administrativ avgift. Ansökan om pantbrev brukar ombesörjas av finansierande bank.

Trygghet som ingår i köpet

Det är en självklarhet att alltid kunna erbjuda våra kunder ett tryggt köp. Här kan du läsa om vilket skydd vi erbjuder, varför Bonava är ett säkert val och hur vi jobbar för att skapa stabila bostadsrättsföreningar.

Här kan du läsa mer om garantier för dig som bor i äganderätt.

Entreprenkontrakt

Oavsett entreprenadform så ska det finnas ett entreprenadkontrakt. Med entreprenad avses åtagandet att utföra visst arbete på en bestämd plats åt en beställare. Som byggherre är det du som är beställare och byggföretaget du anlitar är entreprenören som ska fullfölja uppdraget som ni kommer överens om när ni skriver kontrakt.

För dig som ska bygga hus finns ett särskilt standardavtal för entreprenadkontrakt. Det är baserat på konsumenttjänstlagen och heter Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader – ABS 18 (tidigare ABS 09). ABS 18 är framtaget av Konsumentverket och byggbranschen för att du som privatperson ska få ett starkare skydd. I ABS 18 finns förhållningsregler kring vad som ska gälla kring bland annat utförande, platsbesök (när du vill besöka husbygget), dokumentation, betalplan, fel och dröjsmål. Utöver det som står i ABS 18 gäller alltid konsumenttjänstlagen för dig som bygger hus.

Vad ska finnas i ett entreprenadkontrakt?

När du ska skriva kontrakt för ditt hus se till att det minst innehåller:

  • Parter
  • Beskrivning av arbetets omfattning
  • Pris
  • Tid för betalning (betalplan)
  • När arbetet ska starta och vara avslutat
  • Vem som är ansvarig för arbetsmiljön
  • Färdigställandeskydd och andra försäkringar
  • Betalningssäkerheter
  • Allt ni kommit överens om parterna emellan