Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Att köpa äganderätt

Resan till ett nytt hem kan se olika ut beroende på när under projektets gång du hittar din drömbostad hos oss. Men oavsett när du kommer in på resan så är det bra att ha koll på de avtal som tecknas.

Först av allt – lånelöfte

Innan du undertecknar ett avtal om att köpa en äganderätt bör du försäkra dig om att köpet kan finansieras. Ta kontakt med en eller flera banker för att få ett lånelöfte och en så bra finansiering som möjligt av ditt nya boende.

Skriv på kontrakt

Köp av fastighet måste enligt lag ingås skriftligt, därför ska du alltid skriva på ett köpekontrakt när du köper äganderätt. Köpekontrakt avser fastigheten, dvs tomten. I köpekontraktet anges bland annat priset, handpenningen och tillträdesdatum till fastigheten.

Vid köpet tecknar du även ett entreprenadkontrakt för det hus som ska uppföras på just din tomt. I entreprenadkontraktet anges bland annat parternas åtaganden Entreprenadkontraktet kompletteras med ABS 18 (Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenader) som upprättats av Konsumentverket och företrädare för byggbranschen. Det är bestämmelser som syftar till att bevaka båda parters intressen och förebygga konflikter

Avtalen är bindande för samtliga parter och gäller endast tillsammans och tecknas samtidig. De är kopplade till varandra på så sätt, att om det ena upphör att gälla innan tillträdesdagen, upphör även det andra avtalet att gälla.

I samband med undertecknandet av köpe- respektive entreprenadkontraktet erläggs en handpenning om 250.000 kr. Resterande del av köpeskillingen erläggs i samband med tillträdet.

Köpebrevet är ditt kvitto

När slutbetalningen har gjorts bekräftas köpet med ett så kallat köpebrev. Köpebrevet undertecknas i anslutning till att du får tillträde till ditt nya hem.

Skaffa lagfart när köpet är klart

När du har köpt en fastighet måste du söka lagfart. Det görs hos Lantmäteriet efter att du fått köpebrevet som skickas till Inskrivningsmyndigheten för registrering och utfärdande av lagfart. Detta ombesörjs normalt av finansierande bank. Lagfarten är en värdehandling och ett bevis på att du är ägare till fastigheten.

I samband med lagfarten ska du betala en skatt, som kallas stämpelskatt eller lagfartsavgift. För privatpersoner motsvarar den för närvarande 1,5 procent av köpeskillingen på fastigheten. Du måste också betala en administrativ avgift till Lantmäteriet för att få lagfarten inskriven och utfärdad. 

Pantbrev ger säkerhet

När du lånar pengar för att köpa en fastighet behöver banken någon form av säkerhet för lånet. En sådan säkerhet kan vara pantbrev i fastigheten. Pantbrevet är ett bevis för att en inteckning har tagits ut i fastigheten hos Lantmäteriet. Nya pantbrev kostar för närvarande 2 procent av pantbrevets belopp plus en administrativ avgift per pantbrev. Detta brukar ombesörjas av finansierande bank.

Trygghet som ingår i köpet

Med Bonavas Tryggt Boende™ får du skydd och hjälp om livet tar en oplanerad vändning. Tack vare några av marknadens bästa garantier kan du känna dig trygg hela vägen. Bonavas Tryggt Boende™ är ett trygghetspaket som omfattar fyra delar: tillträdesskydd, skydd vid dubbel boendekostnad, arbetslöshetsskydd och skydd vid dödsfall.

Här kan du läsa mer om trygghet och garantier för dig som bor i äganderätt.