Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Garanti äganderätt

När du köper en äganderätt av oss får du samtidigt flera olika former av garantier. Du kan med andra ord vara säker på att du får din bostad så som du vill ha den.

Färdigställandeskydd

För att du ska känna dig trygg under tiden som huset byggs ingår ett färdigställandeskydd i köpet. Färdigställandeförsäkring gäller för de extrakostnader som kan uppstå om entreprenören som bygger huset inte fullgör sina åtaganden. Försäkringen omfattar även kostnader som kan uppstå om fel eller skador som upptäckts vid slutbesiktningen måste åtgärdas. Om entreprenören mot förmodan skulle försättas i
konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sitt åtagande kan färdigställandeförsäkringen också tas i bruk.

Slutbesiktning

Innan bostaden överlämnas till dig som köpare genomförs en slutbesiktning som bekostas av Bonava. Vid denna besiktning bedömer en opartisk besiktningsman om bostaden är uppförd i enlighet med vad som avtalats mellan dig som köpare och Bonava.

Läs mer om slutbesiktning här

Fel efter slutbesiktning

Även efter genomförd slutbesiktning kan fel upptäckas. Du som köpare har rätt enligt konsumenttjänstlagen att påtala fel inom sex månader från slutbesiktningen. Du kan också påtala fel som besiktningsmannen inte har märkt eller borde ha märkt vid slutbesiktningen.

Garantibesiktning

Två år efter slutbesiktningen genomförs en garantibesiktning som bekostas av Bonava. Vid denna bedömer den oberoende besiktningsmannen om nya fel har uppstått sedan slutbesiktningen samt om entreprenören ska åtgärda dessa. Normalt slitage av en bostad omfattas inte av besiktningen

Läs broschyren Bo i hus med äganderätt