Active lifestyleamusement2apartment2Architecturearrow-downPage 1Group 3arrow22arrow2arrow2attachbike2blocks2bus2cafecalendar2check2close2collapse2CollapseCommon facilitiesGroup 2CloseGood SVG BlackOK SVG BlackPoor SVG BlackVery good SVG BlackVery poor SVG Blackamusement2Culture EntertainmentShapedocument2document_blankdoublearrowarrow2arrow2arrow22Eat Drinkemail2expand2external_link2Family friendlyfavourite2filter2Getting thereGreen solutionsgrocery_store2grocerystoreShapeHealthcareheart_activeHeart filled SVG Blackheart_inactiveholiday_cottage2Shapehospital2house2mypagespin_distanceicon-unit-v2like2list2Local servicesbonava logotype primarybonava logotype secondarybonava logotype_symbolMaintenance SVG BlackMap-pinminus2minus2mobile2parkNature activitiesnature_trails2Neighbourhood storyclose - kopiaparking2pdf2plot2plus2Group 2external_link2preschool2restaurant2row_house2schools2Schoolssearch2semi_detached2settings2Shoppinglocal_services2Social lifestyleSpecial featuregymtapTools SVG BlackGroup 2tube2user2

Bostadsrätt

Vad är en bostadsrätt?

Våra nyproducerade bostadsrätter tillhör en bostadsrättsförening som vi redan bildat. Att köpa bostadsrätt är för många ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Som hjälp och stöd på vägen har vi samlat information kring det mesta som rör köpet här.

Läs broschyren Bo i lägenhet med bostadsrätt
Läs broschyren Bo i hus med bostadsrätt

Vad är en bostadsrätt?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars ändamål är att till sina medlemmar upplåta lägenheter med bostadsrätt utan begränsning i tiden. Medlem i föreningen blir de som äger en andel i den. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna, genom föreningens styrelse, föreningens hus och de gemensamma anläggningarna i området.

Bindande avtal

När du väl bestämt dig för att köpa en bostadsrätt tecknar du ett bindande avtal. I avtalet står det hur mycket handpenning som ska erläggas samt när tillträde och slutbetalning ska ske. För att ett köp ska vara giltigt ska den som köpt bostadsrätten också antas som medlem i föreningen. Kraven på medlemskapet finns angivna i föreningens stadgar. Bland annat innebär detta att en medlem ska kunna fullgöra sina förpliktelser mot föreningen. Av det skälet tar föreningen normalt en kreditupplysning på köparna.

Vi bildar bostadsrättsföreningen

När vi på Bonava förvärvat en lämplig tomt börjar vi planera och projektera den kommande byggnationen. Vi bildar en bostadsrättsförening. Styrelsen upprättar en ekonomisk plan för bostasrättsföreningen. Boverket utser i sin tur särskilda intygsgivare som granskar och godkänner den ekonomiska planen. Därefter registreras den ekonomiska planen hos Bolagsverket som ger sitt tillstånd och även upplåtelse.

Vid bostadsrättsföreningens första årsstämma, efter upplåtelserna, väljer stämman en ny styrelse bland föreningens medlemmar. För att övergången ska bli så smidig som möjligt för de boende sitter de externa ledamöterna kvar till stämman efter att föreningens lån blivit placerade, cirka ett år. För oss på Bonava är det viktigt att ni som bor i föreningen får det stöd ni behöver från början.

Medbestämmande

En av grundtankarna med en bostadsrättsförening är att alla boende i föreningen kan vara med och påverka verksamheten. När du köpt en bostadsrättslägenhet äger du en andel i föreningen. Det är alltså du och dina grannar som bestämmer över verksamheten genom den styrelse ni väljer vid årsstämman. Vid årsstämman får medlemmarna tillfälle att samlas för en genomgång av verksamheten där bokslut och verksamhetsberättelse presenteras och stämman tar ställning till om resultat- och balansräkning ska fastställas.

Ansvar för osålda lägenheter

Skulle samtliga hem inte ha upplåtits med bostadsrätt när det är tid för inflyttning kliver Bonava in som bostadsrättshavare i förhållande till den nybildade bostadsrättsföreningen. Därmed finns det ingen risk att din bostadsrättsförening står med osålda bostäder när Bonava lämnar över
förvaltningen till bostadsrättsföreningen. Som bostadsrättshavare betalar Bonava årsavgifterna till föreningen till dess att bostadsrätterna säljs vidare.

Läs mer om avskrivningar i bostadsrätter