Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Bostadsrätt

Vad är en bostadsrätt?

Bostadsrätt är en ägandeform där du och dina grannar äger och förvaltar grannskapets hus och gemensamma utrymmen tillsammans. Det gör ni genom en så kallad bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen äger själva fastigheten, och du som boende äger en andel i föreningen och har på så sätt rätt att bo i din lägenhet eller ditt hus.

Läs broschyren Bo i lägenhet med bostadsrätt
Läs broschyren Bo i hus med bostadsrätt

Din och dina grannars förening

När du bor i bostadsrätt äger och förvaltar du grannskapets hus och gemensamma utrymmen tillsammans med dina grannar i en bostadsrättsförening. En förutsättning för att du ska bli medlem i föreningen är att du äger en andel i den. Du och de andra medlemmarna äger tillsammans föreningens hus och de gemensamma anläggningarna i området, som förvaltas genom föreningens styrelse. Det innebär att du har möjlighet att påverka verksamheten i föreningen. Du har också rätt att vara med och rösta på föreningens årsstämma. Ägandet ger dig inflytande över och ansvar för bostadsrättsföreningens ekonomi och förvaltning. Exempelvis är det ni i föreningen som bestämmer när föreningens byggnader ska renoveras och hur mycket det får kosta.

Här kan du läsa mer om bostadsrättsföreningen.

Alla är med och påverkar

En av grundtankarna med en att bo i bostadsrätt är att alla medlemmar i föreningen kan vara med och påverka sitt boende. Det är du och dina grannar som bestämmer över föreningens verksamhet genom den styrelse som ni väljer vid årsstämman. Vid årsstämman får alla medlemmar tillfälle att samlas för en genomgång av verksamheten. Föregående årsbokslut och verksamhetsberättelse presenteras och stämman tar ställning till om resultat- och balansräkning ska fastställas. Stämman tar också ställning till om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning av föreningen. Till stämman kan de enskilda medlemmarna också lämna in egna motioner. En motion betyder att en medlem lämnar förslag om något, till exempel en extra satsning på utemiljön.

Rättigheter och skyldigheter med en bostadsrätt

Att äga och bo i en bostadsrätt medför både rättigheter och skyldigheter. I bostaden får du måla, tapetsera och utföra mindre ombyggnader. För större förändringar av bostaden krävs styrelsens medgivande. Enkelt uttryckt kan man säga att du ansvarar för underhåll av hemmets inre och föreningen av hemmets yttre. Detta förklaras närmare i föreningens stadgar.

Din bostadsrätt är en säkerhet

När du äger en bostadsrätt har du rätt att pantsätta den som säkerhet för ett lån. Panträtten uppkommer genom att föreningens styrelse underrättas om att pantsättning sker. Vanligtvis sker det genom att finansiären, eller banken, ser till att du undertecknar en pantförskrivning som lämnas över till föreningens styrelse.

Så mycket kostar det

Utöver den insats du betalar när du köper din bostadsrätt tillkommer en årsavgift som betalas månadsvis till föreningen. Avgiften omfattar normalt föreningens driftkostnader, löpande underhåll och reparationer. Vissa föreningar väljer att debitera kostnader för el och vatten efter förbrukning på varje bostadsrätt. Avgiften täcker föreningens kapitalkostnader för lån, och en viss del sätts av för framtida underhåll. Årsavgiften till föreningen utgör alltså en del av din boendekostnad, men har du lånat pengar för att köpa din bostadsrätt tillkommer även kostnader för ränta och amortering.

Att köpa en bostadsrätt

Först av allt – lånelöfte

Innan du undertecknar ett avtal om att köpa en bostadsrätt bör du försäkra dig om att ditt köp kan finansieras. Ta kontakt med din bank som hjälper dig.

Bindande avtal

När du har bestämt dig för att köpa en bostadsrätt tecknar du ett bindande avtal med föreningen. För att ett köp ska vara giltigt ska den som köpt bostadsrätten också antas som medlem i föreningen.

Här kan du läsa mer om hur det går till att köpa ett hem från Bonava.

Försäkra alltid ditt hem

Bonava ser alltid till att föreningens fastighet är försäkrad. I fastighetsförsäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg. Men du ska givetvis se till att teckna hemförsäkring från tillträdesdagen så att du är skyddad mot stöld, brand eller vattenskador.

Ansvar för osålda lägenheter

Skulle samtliga lägenheter inte ha sålts när det är tid för inflyttning kliver Bonava in som bostadsrättshavare i den nybildade bostadsrättsföreningen. Därmed finns det ingen risk att din bostadsrättsförening står med osålda bostäder när Bonava lämnar över förvaltningen till bostadsrättsföreningen. Som bostadsrättshavare betalar Bonava årsavgifterna till föreningen till dess att bostadsrätterna säljs vidare.

Här kan du läsa mer om trygghet och garantier för dig som bor i bostadsrätt.

Läs mer om andra ägandeformer: