Active lifestyleamusement2apartment2Architecturearrow-downPage 1Group 3arrow22arrow2arrow2attachbike2blocks2bus2cafecalendar2check2close2collapse2CollapseCommon facilitiesGroup 2CloseGood SVG BlackOK SVG BlackPoor SVG BlackVery good SVG BlackVery poor SVG Blackamusement2Culture EntertainmentShapedocument2document_blankdoublearrowarrow2arrow2arrow22Eat Drinkemail2expand2external_link2Family friendlyfavourite2filter2Getting thereGreen solutionsgrocery_store2grocerystoreShapeHealthcareheart_activeHeart filled SVG Blackheart_inactiveholiday_cottage2Shapehospital2house2mypagespin_distanceicon-unit-v2like2list2Local servicesbonava logotype primarybonava logotype secondarybonava logotype_symbolMaintenance SVG BlackMap-pinminus2minus2mobile2parkNature activitiesnature_trails2Neighbourhood storyclose - kopiaparking2pdf2plot2plus2Group 2external_link2preschool2restaurant2row_house2schools2Schoolssearch2semi_detached2settings2Shoppinglocal_services2Social lifestyleSpecial featuregymtapTools SVG BlackGroup 2tube2user2

Äganderätt

Vad är en äganderätt?

Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis en hel del att ta ställning till. Genom att läsa detta får du information om det mesta som rör dig som bor i äganderätt. Helt enkelt en hjälp på vägen och ett stöd i ditt beslut mot ett nytt boende.

Vad är en äganderätt?

De tillgångar som man äger kan delas in i lös och fast egendom. Fast egendom är huvudsakligen det som i dagligt tal kallas mark. Marken är i sin tur indelad i fastigheter, som har bestämda omfång och gränser. All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Egendom som inte är fast egendom eller tillbehör till fast egendom kallas lös egendom.

Samfällighet och gemensamhetsanläggningar

När vi på Bonava köpt ett lämpligt markområde börjar vi planera och projektera den kommande byggnationen av villor och radhus. Ett bostadsområde behöver en fungerande infrastruktur med gångvägar, gator, ledningar, soprum och parkeringsplatser.

Gator och ledningar kan ägas av kommunen eller av en inrättad gemensamhetsanläggning (GA). Gemensamhetsanläggningen ägs av deltagande fastigheter. Varje fastighet har en del i anläggningens utförande och dess drift och underhåll. Tillsammans med gemensamhetsläggningens inrättande bildas också en samfällighetsförening som ska ansvara för skötsel och drift av de gemensamma anläggningarna inom området.

Ägande

Att äga sin fastighet innebär för många en ökad frihet med uthyrning, fritt överlåtande med mera. En fastighetsägare måste följa detaljplan, bygglov med mera och visa hänsyn till sina grannar. Fastighetsägaren kan använda fastigheten som säkerhet vid tecknande av lån.

Servitut

Om du eller din granne exempelvis behöver tillgång till väg eller behöver säkerställa att en ledning dras till ditt hus, kan denna rättighet säkras genom servitut. Det kan till exempel handla om rätten att ha tillträde till en grannfastighet för att kunna reparera och underhålla den egna fastigheten. Servitut kan antingen uppstå genom att fastighetsägarna avtalar om det, eller genom att lantmätaren bildar servitut. Servitut som tillkommit genom avtal kan inskrivas i fastighetsregistret medan servitut som lantmätaren bildat alltid finns inskrivna. Vanligtvis anges det i köpekontraktet vilka servitut som belastar en fastighet.

Läs mer i vår broschyr om äganderätt