Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Äganderätt

Att bo i äganderätt innebär att du äger fastigheten, det vill säga bostaden och marken den är placerad på. När du äger din bostad får du bestämma fullt ut över ditt hem, utan att någon lägger sig i. Du har möjlighet att hyra ut eller fritt överlåta huset till vem du vill. Men som fastighetsägare har du även ett ansvar att följa detaljplan, bygglov och visa hänsyn till dina grannar.

Samfällighetsförening

När du flyttar in i ett nytt område behövs en fungerande infrastruktur med gångvägar, gator, ledningar, soprum och parkeringsplatser. Men också ställen att mötas på – som grillplatser, boulebanor och lekparker för barnen. Gator och ledningar kan ägas av kommunen eller av en förening som drivs av de boende, en så kallad samfällighetsförening. Gemensamhetsanläggningar ägs och driftas av samfällighetsföreningen där fastigheterna i ditt område ingår. 

Fastighetsavgift och kostnader

För nyproducerade bostäder utgår för närvarande ingen fastighetsskatt de första 15 åren. När du köper en äganderätt betalar du vissa avgifter till kommunen eller till områdets samfällighetsförening. Under entreprenadtiden står Bonava för de kostnader och avgifter som löper på fastigheten fram till tillträdesdagen. Från och med tillträdesdagen betalar du som köpare de kostnader och avgifter som löper på fastigheten.

Energideklaration

Du som äger ett hus ansvarar för att ta fram en energideklaration senast 2 år efter att inflyttning. För att underlätta för dig tar Bonava fram den första energideklarationen utan kostnad för dig. Du får den senast sex månader efter att du flyttat in och den är giltig i tio år. Bonava vänder sig till en certifierad energiexpert som genomför energideklarationen på beräknade värden för normalt brukande, enligt Boverkets föreskrift BEN, och lägger in uppgifter i Boverkets energideklarationsregister. När det är klart levereras energideklarationen till dig.

Läs gärna mer om energideklarationer på Boverkets hemsida.  

Försäkra ditt nya hem

Du ska alltid hålla din fastighet fullvärdesförsäkrad från tillträdesdagen. Bankerna ställer också ofta detta som krav för att låna ut pengar. Så glöm inte att teckna en hem- och villaförsäkring för att skydda dig och ditt nya hem.

Fastighetsavgift/fastighetsskatt


Fastighetsavgiften är en skatt, som betalas i förhållande till taxeringsvärdet dock med en maximering på 1 337* kr/lägenhet avseende flerbostadshus och 8 049* kr/ hus avseende småhus. För närvarande gäller att fastigheter som är taxerade som bostäder, är befriade från fastighetsavgiften de femton första åren (dock ej färdigställandeåret). Därefter utgår hel fastighetsavgift. För lokaler utgår hel fastighetsskatt hela tiden. Fastighetsavgiften/Fastighetsskatten betalas av bostadsrättsföreningen och inte av den enskilde bostadsrättshavaren, dvs kostnaden för fastighetsavgift/fastighetsskatt ingår i årsavgiften.

*Gällande belopp för 2019, indexhöjning sker en gång per år. Fastighetsavgift/Fastighetsskatt för färdigställande- året är medräknad i finansiering av projektet.