Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Äganderätt

Vad är en äganderätt?

Att bo i äganderätt innebär att du äger fastigheten, det vill säga bostaden och marken den är placerad på. När du äger din bostad får du bestämma fullt ut över ditt hem, utan att någon lägger sig i. Du har möjlighet att hyra ut eller fritt överlåta huset till vem du vill. Men som fastighetsägare har du även ett ansvar att följa detaljplan, bygglov och visa hänsyn till dina grannar.

Läs broschyren Bo i hus med äganderätt

Att köpa en äganderätt

Först av allt – lånelöfte

Innan du undertecknar ett avtal om att köpa en äganderätt bör du försäkra dig om att köpet kan finansieras. Ta kontakt med din bank som hjälper dig.

Skriv på kontrakt

Köp av fastighet måste enligt lag ingås skriftligt, därför ska du alltid skriva på ett kontrakt när du köper äganderätt. I kontraktet anges bland annat priset, handpenningen och tillträdesdatum till fastigheten. Vid köpet tecknar du även ett entreprenadkontrakt för det hus som ska uppföras på just din tomt. Entreprenadkontraktet kompletteras med ABS 18 (Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenader) som upprättats av Konsumentverket och företrädare för byggbranschen. Det är bestämmelser som syftar till att bevaka båda parters intressen och förebygga konflikter.

Köpebrevet är ditt kvitto

När slutbetalningen har gjorts bekräftas köpet med ett så kallat köpebrev. Köpebrevet undertecknas i anslutning till att du får tillträde till ditt nya hem.

Här kan du läsa mer om hur det går till att köpa ett hem från Bonava.

Skaffa lagfart när köpet är klart

När du har köpt en fastighet måste du söka lagfart. Det gör du hos Lantmäteriet efter att du fått köpebrevet. Lagfarten är en värdehandling och ett bevis på att du är ägare till fastigheten. I samband med lagfarten ska du betala en skatt, som kallas stämpelskatt eller lagfartsavgift. För privatpersoner motsvarar den för närvarande 1,5 procent av köpeskillingen på fastigheten. Du måste också betala en administrativ avgift till Lantmäteriet för att få lagfarten inskriven och utfärdad. 

Pantbrev ger säkerhet

När du lånar pengar för att köpa en fastighet behöver banken någon form av säkerhet för lånet. En sådan säkerhet kan vara pantbrev i fastigheten. Pantbrevet är ett bevis för att en inteckning har tagits ut i fastigheten hos Lantmäteriet. Nya pantbrev kostar för närvarande 2 procent av pantbrevets belopp plus en administrativ avgift per pantbrev

Samfällighetsförening

När du flyttar in i ett nytt område behövs en fungerande infrastruktur med gångvägar, gator, ledningar, soprum och parkeringsplatser. Men också ställen att mötas på, som grillplatser, boulebanor och lekparker för barnen. Gator och ledningar kan ägas av kommunen eller av en förening som drivs av de boende, en så kallad samfällighetsförening. Gemensamhetsanläggningar ägs och driftas av samfällighetsföreningen där fastigheterna i ditt område ingår. 

Fastighetsavgift och kostnader

För nyproducerade bostäder utgår för närvarande ingen fastighetsskatt de första 15 åren. När du köper en äganderätt betalar du vissa avgifter till kommunen eller till områdets samfälllighetsförening. Under entreprenadtiden står Bonava för de kostnader och avgifter som löper på fastigheten fram till tillträdesdagen. Från och med tillträdesdagen betalar du som köpare de kostnader och avgifter som löper på fastigheten.

Energideklaration

Som köpare är du skyldig att energideklarera din fastighet senast 2 år efter att du flyttat in. Du vänder dig till en certifierad energiexpert som gör en besiktning av din byggnad, lägger in uppgifter i Boverkets energideklarationsregister och när det är klart ger dig energideklarationen.

Försäkra ditt nya hem

Du ska alltid hålla din fastighet fullvärdesförsäkrad från tillträdesdagen. Bankerna ställer också ofta detta som krav för att låna ut pengar. Så glöm inte att teckna en hem- och villaförsäkring för att skydda dig och ditt nya hem.

Här kan du läsa mer om trygghet och garantier för dig som bor i äganderätt.

siteassets/altadalen_580x400.jpg

I Ältadalen kan du välja mellan fyra olika hustyper i äganderättsform.

siteassets/projekt/bostadsratt_kareby_580x400.jpg

Våra fristående hus, kedjehus och radhus är antingen äganderätter eller bostadsrätter.

Läs mer om andra ägandeformer: