Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Förebygga problem

Enkla tips för ett enkelt boende

Vissa problem som kan uppstå en i bostad kan oftast undvikas genom lite enkelt underhåll. Läs instruktionerna till maskinerna som finns i lägenheten. Du hittar dem under ”Drift, underhåll och skötsel” i din Bopärm som du fick när du flyttade in.

Vad vill du läsa mer om?

Fönster och dörrar
Värme och ventilation
Golv, väggar och tak
Kök
Badrum
El och belysning
Utomhus 

Fönster och dörrar

 • Se till att regelbundet smörja lås på entré- och balkongdörrar med låsspray så undviker du att de börjar kärva.
 • Se till att tvätta fönster och glasytorna på balkonger/inglasade balkonger regelbundet för att undvika att det bildas svårborttagliga avlagringar.
 • Dörrar och fönster har ordentliga tätningslister för att klara energi- och ljudkrav. Därför kan de ibland upplevas som tröga.
 • Om gångjärn eller andra rörliga byggdelar gnisslar så kan det åtgärdas genom smörjning. 

Värme och ventilation

 • Vrid termosteterna på elementen (radiatorer) fram och tillbaka varje år för att undvika att de fastnar eller blir tröga.
 • Gå regelbundet igenom och rengör fettfilter i köksfläkten och ventilationsdon så de fungerar ordentligt. 

Golv, väggar och tak 

 • Parkettgolv är mycket känsliga för vatten och rengöringsmedel. Följ därför noggrant skötselinstruktionerna.
 • Parkettgolven tål inte kvarstående vatten. Därför är det viktigt att torka torrt vid spill, var extra noga i kök och utanför badrum då detta vanligast förekommer där. Torka med en väl urvriden trasa, annars suger golvet upp fukten och kan ge mörka skarvar och eventuellt knarr.
 • Parkettgolv är ett naturmaterial och får snabbt märken och även om exempelvis ek är ett mycket hårt träslag så blir det lätt märken. Till exempel kan möbeltassar i filt vara en bra idé för att skydda golvet.
 • Golvet rör sig med årstiderna och vid olika luftfuktighet. Under torr årstid (vinter) kommer golvet att krympa och det kan eventuellt bildas synliga skarvar, vilka försvinner då luftfuktigheten ökar.
 • Ett parkettgolv kan knarra lite när det är hög fuktighet i luften. Det beror på att träet sväller och gnider sig mot varandra.
 • I flera projekt är innertaken är grängade, vilket betyder att de är behandlade med ett färdigspackel som anbringas med en speciell högtrycksspruta. Grängade tak tål inte att torkas med blöta trasor, däremot kan en dammsugare eller torr duk användas för att ta bort damm och smuts. I våtrummen är innertaket målat.

Kök

 • Diskmaskinen ska ha luckan stängd eller helt öppen efter färdigt program för att förhindra att luckor, skåp eller bänkskiva skadas av vattenångan.
 • Gå regelbundet igenom och rengör fettfilter i köksfläkten och ventilationsdon så de fungerar ordentligt.
 • Bänkskivan tål inte alltför mycket vatten som får stå kvar och måste därför torkas av efter användning. Detta är extra noga vid kanter och skarvar.
 • Torka torrt om det rinner vatten längst en kökslucka, observera att även underkanten av luckan måste torkas av.
 • Köksmaskiner som kaffebryggare och vattenkokare avger ånga. Dra därför fram köksmaskinen mot kanten för att undvika att ångan hamnar på undersidan av överskåpen eller upp på köksluckorna.
 • Diskbänkar slits med tiden och blir repiga, det betyder inte att det är något fel på den utan det uppstår av brukandet. Tänk på att lyfta kastruller, stekpannor och disk istället för att skjuta dem. 

Badrum

 • Gör det till en vana att torka av kakel och fogar efter varje dusch så undviker du avlagringar och missfärgningar.
 • När tvättmaskinen inte fungerar är den vanligaste orsaken att vattenkranen under bänkskivan är stängd och behöver öppnas.
 • För att undvika lukt i tvättmaskinen är det en bra idé att låta luckan stå öppen eller lite på glänt. Detta gäller även för torktumlaren.
 • Gummilisterna som sitter på duschväggarnas nederkant kommer med tiden att slitas och ska bytas av bostadsrättshavaren vid behov.
 • Mjukfogar i badrummet kan bli svartprickiga och kan åtgärdas med ättiksprit.
 • På ställen som i duschen eller där du går mycket kommer kakel och klinkerfogar att ändra färg, det finns rengöringsmedel för detta. Bra att veta är att kakel och klinker inte utgör tätskiktet, detta finns under kakel respektive klinkerplattorna
 • Ibland kommer även handfatet att behöva rengöras. Under handfatet sitter ett vattenlås, detta hindrar dålig avloppslukt att komma ut. Ställ en hink under vattenlåset, öppna försiktigt genom att skruva bort den nedersta delen, ta sedan bort det som fastnat där och spola med hett vatten.
 • Efter ungefär ett års tid kommer avloppet behöva rensas. Detta är upp till den boende att göra själv och det ska därför inte anmälas som ett garantiärende.
 • Har golvbrunnen rengjorts och det börjar lukta illa några dagar efteråt, så kan det vara insatsen som behöver tryckas ner så den tätar ordentligt mot golvbrunnen. Se till att insatsen som tas upp vid rengöring trycks tillbaka ner i skårorna på sidorna igen.
 • Med jämna mellanrum kan golvbrunnslocket behöva tas bort och rengöras för att minska risken för missfärgning.
 • Brunnar och vattenlås som inte används under en tid kommer att torka och därför börja lukta om inte vatten fylls på. 

El och belysning

 • Jordfelsbrytaren ska testas varje halvår. Det gör du genom att trycka på testknappen som sitter på jordfelsbrytaren. Ett tips är att alltid göra det i samband med omställningen till sommar- och vintertid.
 • Testa dina brandvarnare regelbundet genom att tända en tändsticka under och låta den reagera på rök. Om du bara trycker på knappen testar du bara att batteriet funkar. Ha för vana att göra det minst en gång per år, förslagsvis omkring första advent. 

Utomhus

 • Se till att tvätta glasytorna på balkonger/inglasade balkonger regelbundet för att undvika att det bildas svårborttagliga avlagringar.
 • Fastigheter i närheten av vattendrag, sjöar och hav är extra utsatta. Faktorer som fukt, vind och salt gör att de behöver underhållas oftare än fastigheter som ligger inåt land.
 • En inglasad balkong är ett väderskydd och inget extra rum. Därför kan det hända att det både regnar, blåser, och snöar in. Samt även kan komma in löv på balkongen.
 • Balkonggolven är gjorda av betong och har därför en yta som kan uppfattas som dammig.
 • Det är viktigt att spåren i dörren som hissdörrarna löper i är fria från smuts, grus och sten. Se till att hjälpas åt att hålla rent eller kontakta fastighetsskötaren.
Bonava Sverige Kundservice
Bonava Sverige Kundservice

020-28 28 28