Active lifestyleamusement2apartment2Architecturearrow-downPage 1Group 3arrow22arrow2arrow2bike2blocks2bus2cafecalendar2check2close2collapse2CollapseCommon facilitiesGroup 2CloseGood SVG BlackOK SVG BlackPoor SVG BlackVery good SVG BlackVery poor SVG Blackamusement2Culture EntertainmentShapedocument2document_blankdoublearrowarrow2arrow2arrow22Eat Drinkemail2expand2external_link2Family friendlyfavourite2filter2Getting thereGreen solutionsgrocery_store2grocerystoreShapeHealthcareholiday_cottage2Shapehospital2house2pin_distanceicon-unit-v2like2list2Local servicesbonava logotype primarybonava logotype secondarybonava logotype_symbolMap-pinminus2minus2mobile2parkNature activitiesnature_trails2Neighbourhood storyclose - kopiaparking2pdf2plot2plus2Group 2external_link2preschool2restaurant2row_house2schools2Schoolssearch2semi_detached2settings2Shoppinglocal_services2Social lifestyleSpecial featuregymtapGroup 2tube2user2

Förebygga problem

Enkla tips för ett enkelt boende

Vissa problem som kan uppstå en i bostad kan oftast undvikas genom lite enkelt underhåll. Läs instruktionerna till maskinerna som finns i lägenheten. Du hittar dem under ”Drift, underhåll och skötsel” i din Bopärm som du fick när du flyttade in.

Vad vill du läsa mer om?

Fönster och dörrar
Värme och ventilation
Golv, väggar och tak
Kök
Badrum
El och belysning
Utomhus 

Fönster och dörrar

 • Se till att regelbundet smörja lås på entré- och balkongdörrar med låsspray så undviker du att de börjar kärva.
 • Se till att tvätta fönster och glasytorna på balkonger/inglasade balkonger regelbundet för att undvika att det bildas svårborttagliga avlagringar.  

Värme och ventilation

 • Vrid termosteterna på elementen (radiatorer) fram och tillbaka varje år för att undvika att de fastnar eller blir tröga.
 • Gå regelbundet igenom och rengör fettfilter i köksfläkten och ventilationsdon så de fungerar ordentligt. 

Golv, väggar och tak 

 • Parkettgolv är mycket känsliga för vatten och rengöringsmedel. Följ därför noggrant skötselinstruktionerna. 

Kök

 • Ha alltid diskmaskinsluckan helt stängd så länge maskinen är varm. Då undviker du att varm ånga orsakar skador på kringliggande kökssnickerier. Det är skador som inte omfattas av garantin.
 • Gå regelbundet igenom och rengör fettfilter i köksfläkten och ventilationsdon så de fungerar ordentligt. 

Badrum

 • Gör det till en vana att torka av kakel och fogar efter varje dusch så undviker du avlagringar och missfärgningar. 

El och belysning

 • Jordfelsbrytaren ska testas varje halvår. Det gör du genom att trycka på testknappen som sitter på jordfelsbrytaren. Ett tips är att alltid göra det i samband med omställningen till sommar- och vintertid.
 • Testa dina brandvarnare regelbundet genom att tända en tändsticka under och låta den reagera på rök. Om du bara trycker på knappen testar du bara att batteriet funkar. Ha för vana att göra det minst en gång per år, förslagsvis omkring första advent. 

Utomhus

 • Se till att tvätta glasytorna på balkonger/inglasade balkonger regelbundet för att undvika att det bildas svårborttagliga avlagringar.
 • Fastigheter i närheten av vattendrag, sjöar och hav är extra utsatta. Faktorer som fukt, vind och salt gör att de behöver underhållas oftare än fastigheter som ligger inåt land.
Bonava Sverige Kundservice
Bonava Sverige Kundservice

020-28 28 28