Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Förebygga problem

Genom enkelt underhåll kan du själv undvika vanliga problem som kan uppstå i ditt hem. Läs alltid instruktionerna som du får när du flyttar in. Du kan också läsa praktiska tips i din Bopärm. Här har vi listat vad du själv behöver göra för att hålla din bostad i toppskick länge.

Det här är normalt regelbundet underhåll

 • Som boende är det ditt ansvar för att sköta och underhålla din bostad löpande. Underhållsansvaret innebär att du har en skyldighet att hålla hemmet i gott skick.
 • Att hålla hemmet i gott skick innebär att regelbundet städa, rengöra avlopp och vattenlås, rensa filter i dina maskiner, smörja lås, rengöra ventilationsdon, byta glödlampor osv.
 • Brist på regelbundet underhåll kan leda till problem med din bostad som exempelvis dålig inomhusluft, maskiner som går sönder, köksluckor som sväller med mera.
 • Oftast uppstår fel på grund av brist på regelbundet underhåll och då gäller inte garantierna utan du får själv åtgärda och bekosta åtgärderna.
 • Garantierna omfattar ursprungliga fel samt funktionsfel som du inte rår över själv. Fel som du själv orsakat behöver du själv åtgärda och bekosta.
 • Vissa saker är förbrukningsvaror som till exempel packningar, duschslang, ljuskällor, lådinlägg med mera och dessa behöver du själv åtgärda och bekosta om de går sönder.
 • Stötskador på köksinredning, badrumsinredning och tappskador i golv som du själv orsakat omfattas inte av garantierna.
 • Eventuella ursprungliga ytskiktsskador ska anmälas till Bonava för bedömning inom 6 månader, kallad 6-månadersregeln.
 • Fel eller skador ska anmälas omgående till Bonava, så att inte skadan med tiden förvärras eller leder till följdskador.

Har du frågor eller funderar på hur du ska hantera/underhålla din bostad då är du alltid välkommen att kontakta Bonavas kundservice.

 

Fönster och dörrar

 • Se till att regelbundet smörja lås på entré- och balkongdörrar med låsspray, då undviker du att de börjar kärva.
 • Forcera aldrig ett handtag/beslag och var noga med att frigöra barnspärrarna innan du öppnar ett fönster eller balkong/altandörren.
 • Tvätta fönster och glasytor på balkonger/inglasade balkonger regelbundet, då undviker du att det bildas svårborttagliga avlagringar.
 • Svåra avlagringar kan tas bort med en blandning av lika delar ättika och vatten.
 • Dörrar och fönster har ordentliga tätningslister för att klara energi- och ljudkrav och kan därför ibland upplevas som tröga men blir lättare med tiden.
 • Om gångjärn eller andra rörliga byggdelar gnisslar så kan det åtgärdas genom att smörja dem med låssprej.
 • Om en innerdörr börjar gå in i karmen eller känns trög, kan du justera med en skruvmejsel som har gångjärnsbits i ovan-och underkant på gångjärnen.

Värme och ventilation

 • Vrid termostaterna på elementen (radiatorer) fram och tillbaka varje år för att undvika att de fastnar eller blir tröga.
 • Gå regelbundet igenom och rengör fettfiltret i köksfläkten och ventilationsdon så de fungerar ordentligt. Både tilluftsdon och frånluftsdon behöver regelbunden rengöring för att ventilationen ska fungera bra.
 • När du lagar mycket mat under lång tid och mat som osar, kan du behöva öppna ett fönster i ett intilliggande rum för att öka flödet av tilluft för att få maximal effekt av kökskåpan/fläkten.
 • När vinter och kyla kommer, eller vid stora väderväxlingar, så kan det ta upp till 48 timmar innan dina radiatorer eller din golvvärme hinner värma upp din bostad.
 • Stora väderväxlingar kan orsaka kondens på utsidan av dina fönster. Detta är helt normalt och beror på att det är högenergieffektiva glas i fönstren.
 • Om det bildas fukt/kondens mellan eller på insidan av dina fönsterglas så beror det oftast på att dina frånluftsdon behöver rengöras. När frånluftsdon har en beläggning så söker sig varm luft till fönstren och bildar då kondens.
 • Värmepumpen kan behöva ett filterbyte. För bästa skötselråd för värmepumpen klicka här (extern länk)

Golv, väggar och tak 

 • Parkettgolv är mycket känsliga för vatten och rengöringsmedel. Följ därför noggrant skötselinstruktionerna.
 • Parkettgolven tål inte kvarstående vatten. Därför är det viktigt att torka torrt vid spill, var extra noga i kök och utanför badrum då detta vanligast förekommer där. Torka med en väl urvriden trasa, annars suger golvet upp fukten och kan ge mörka skarvar och eventuellt knarr.
 • Se till att inte fukt ligger kvar mot tröskel av trä i badrum då den kan riskera bli vattenskadad och svälla.
 • Parkettgolv är ett naturmaterial och får snabbt märken och även om exempelvis ek är ett mycket hårt träslag så blir det lätt märken. Det är en god idé att sätta möbeltassar på möblerna för att skydda golven.
 • Golvet rör sig med årstiderna och vid olika luftfuktighet. Under torr årstid (vinter) kommer golvet att krympa och det kan eventuellt bildas synliga skarvar, vilka försvinner då luftfuktigheten ökar.
 • Ett parkettgolv kan knarra lite när det är hög fuktighet i luften. Det beror på att träet sväller och gnider sig mot varandra.
 • Det är viktigt att hålla spåren där skjutdörrsgarderobernas dörrar löper fria från smuts annars kan dörrarna haka ur sitt läge.
 • I flera bostäder är innertaken är grängade, vilket betyder att de är behandlade med ett spackel. Grängade tak tål inte att torkas med blöta trasor, däremot kan du använda en dammsugare med borstmunstycke för att ta bort damm och smuts. I våtrummen är innertaken målade och lätta att rengöra.

Kök

 • Ha luckan till diskmaskinen stängd alternativt helt öppen efter färdigt program för att förhindra att luckor, skåp eller bänkskiva skadas av vattenångan.
 • Vattenlåset under din diskho behöver du regelbundet rengöra för att det inte ska bli stopp.
 • Gå med jämna mellanrum igenom och rengör fettfilter i köksfläkten och ventilationsdon så de fungerar ordentligt.
 • Bänkskivan tål inte alltför mycket vatten som får ligga kvar och måste torkas av efter användning. Detta är extra noga vid kanter och skarvar då bänkskivan annars kan börja svälla.
 • Torka torrt om det rinner vatten längst en kökslucka, observera att även underkanten av luckan måste torkas av. Luckan kan annars börja svälla.
 • Köksmaskiner som kaffebryggare och vattenkokare avger ånga. Dra därför fram köksmaskinen mot kanten för att undvika att ångan hamnar på undersidan av överskåpen eller upp på köksluckorna annars riskerar ångan skada materialet och det kan börja svälla.
 • Diskbänken slits med tiden och blir repig, det betyder inte att det är något fel. Tänk på att lyfta kastruller, stekpannor och disk i stället för att skjuta eller dra dem.
 • Vid daglig användning av dina skåp och lådor så kan justerskruvar i gångjärnen med tiden lossna en aning och din lucka kan hamna snett eller till och med gå in i luckan bredvid. Du kan då behöva justera gångjärnen på dina luckor och lådor för att återställa dem. Se instruktion i din bopärm.

Badrum

 • Torka av kakel och fogar efter dusch så undviker du avlagringar och missfärgningar.
 • Gör det till vana att alltid torka av fukt från badrumskommod då materialet annars riskerar att börja svälla.
 • När tvättmaskinen inte fungerar är den vanligaste orsaken att vattenkranen under bänkskivan är stängd och behöver öppnas.
 • För att undvika dålig lukt i tvättmaskinen är det en bra idé att låta luckan stå öppen eller lite på glänt. Detta gäller även för torktumlaren.
 • Tvättmaskinsavloppets vattenlås behöver rengöras regelbundet annars kan det leda till översvämning.
 • Gummilisterna som sitter på duschväggarnas nederkant kommer med tiden att slitas och du som äger bostaden byter då ut dem.
 • Mjukfogar i badrummet kan bli svartprickiga och blir som nya om du använder ättiksprit när du rengör.
 • På ställen som i duschen eller där du går mycket kommer kakel och klinkerfogar att ändra färg, det finns rengöringsmedel för detta. Bra att veta är att kakel och klinker inte utgör tätskiktet, det finns under kakel- respektive klinkerplattorna.
 • Om duschslangen börjar läcka så behöver du förmodligen byta den lilla packningen som sitter i skruvfästet mellan slang och duschmunstycke.
 • Även handfatet behöver rengöras regelbundet. Under handfatet sitter ett vattenlås, detta hindrar dålig avloppslukt att komma ut. Ställ en hink under vattenlåset, öppna försiktigt genom att skruva bort den nedersta delen, rengör och ta bort sådant som fastnat där och återmontera noggrant.
 • Golvbrunnar i dusch, under badkar och i tvättstugor behöver du regelbundet rengöra. Du gör det genom att lyfta på gallret och ta upp ”koppen” och rengör den. Efter rengöring trycker du ner koppen på sin plats igen så att den sluter tätt och sedan lägger du tillbaka gallret.
 • Har golvbrunnen rengjorts och det börjar lukta illa några dagar efteråt, så kan det vara avloppsinsatsen ”koppen” som behöver tryckas ner så den tätar ordentligt mot golvbrunnen. Se till att insatsen som du tar upp vid rengöring trycks tillbaka ner i skårorna på sidorna igen.
 • Med jämna mellanrum kan golvbrunnslocket behöva tas bort och rengöras för att minska risken för missfärgning.
 • Golvbrunnar och vattenlås som inte används kommer att torka och därmed börja lukta om inte vatten fylls på.
 • Skulle toalettsitsen börja gnissla eller hamna snett så är det du som äger bostaden som får smörja och justera den.
 • Toalettsits med mjukstängande funktion behöver få stängas av sig självt. Man får inte trycka på och forcera ner locket då går mjukstängningen sönder.
 • Undvik att använda frätande ämnen som kan skada emalj/porslin i handfat och badkar.
 • Permanent hårfärg kan missfärga både porslin, emalj och kakel/klinkerfogar.
 • Duschslang/munstycke, packningar och badrumskrokar är förbrukningsvaror som du själv fixar när de går sönder.

El och belysning

 • Jordfelsbrytaren ska testas varje halvår. Det gör du genom att trycka på testknappen som sitter på jordfelsbrytaren. Ett tips är att alltid göra det i samband med omställningen till sommar- och vintertid.
 • Testa dina brandvarnare regelbundet genom att tända en tändsticka under och låta dem reagera på rök. Om du bara trycker på knappen testar du bara att batteriet funkar. Ha för vana att göra det minst en gång per år, förslagsvis omkring första advent.
 • Eluttag på uteplatser och balkonger har oftast en strömbrytare innanför balkong/altandörren som behöver slås på för att de ska fungera.
 • Komfortgolvvärme i badrumsgolv har utöver manöverpanelen i badrummet, ofta ett tidur i elskåpet där du kan justera tiden för timerfunktion.
 • När du använder dina eluttag är det viktigt att du tar ut kontakten försiktigt och rakt framifrån så inte eluttaget riskerar lossna från sitt fäste. Samma sak gäller för mediakontakter.
 • Det kan ta upp till 48 timmar för din mediaomvandlare att dela ut en ny IP-adress så ha tålamod och koppla inte ur kablarna för tidigt.
 • Ljuskällor som led- och glödlampor, lysrör med mera är förbrukningsvaror som du som äger bostaden byter när de går sönder.

Utomhus

 • Tvätta glasytorna på balkonger/inglasade balkonger regelbundet för att undvika att det bildas svårborttagliga avlagringar. Svårborttagliga avlagringar kan du oftast få bort med en blandning av lika delar ättika och vatten.
 • Fastigheter i närheten av vattendrag, sjöar och hav är extra utsatta. Faktorer som fukt, vind och salt gör att de behöver underhållas oftare än fastigheter som ligger inåt land.
 • En inglasad balkong är ett väderskydd och inget extra rum. Därför kan det hända att det regnar, blåser och snöar in. Även löv kan komma in på balkongen.
 • Balkonggolven är gjorda av betong och har därför en yta som kan uppfattas som dammig.
 • Det är viktigt att spåren i dörren som hissdörrarna löper i är fria från smuts, grus och sten. Se till att ni grannar hjälps åt att hålla rent eller kontakta fastighetsskötaren.
 • Bor du i en bostadsrättsförening behöver du alltid kontakta din förening om du tänker göra infästningar i fasad eller balkongtak.
 • Forcera aldrig en dörr som du öppnar med automatik, gör du det kan automatiken gå sönder.
 • I en bostadsrättsförening ska alltid fel och skador i allmänna utrymmen anmälas till din förening eller din fastighetsskötare i första hand. De i sin tur anmäler till Bonava efter att ha gjort en bedömning.
Bonava Sverige Kundservice
Bonava Sverige Kundservice

020-28 28 28