Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Akuta fel

Om du skulle få ett akut fel som till exempel vattenläckage, är det fastighetsskötaren i din bostadsrättsförening som du ska kontakta och inte Bonava. Journummer finns i boguiden och ofta i kontaktlistan i ditt trapphus. Bor du i en äganderätt ansvarar du själv för en direktåtgärd.

Om du upptäcker en vattenskada ska du:

  1. Kontakta fastighetsskötaren under vardagar och jouren på kvällstid och helger.
  2. Meddela styrelsen som kontaktar föreningens försäkringsbolag samt Bonavas kundservice.
  3. Vid eventuell skada på lösöre, kontakta ditt försäkringsbolag.

Om du har problem med hissen ska du:

  1. Kontakta hissentreprenören under vardagar och jouren på kvällstid och helger.
  2. Meddela styrelsen som kontaktar föreningens försäkringsbolag.

Tänk på att jourutryckningar för åtgärdande av mindre fel eller fel av icke-akut karaktär debiteras fastighetsägaren eller dig som bostadsrättsinnehavare.

Vid felanmälan till akutjour är det viktigt att du i efterhand tar kontakt med Bonavas kundservice för att upplysa om att felet har uppstått och att det är avklarat. Då kan vi säkerställa att det finns ett register med historik över alla anmälda fel.

Bonava Sverige Kundservice
Bonava Sverige Kundservice

020-28 28 28