Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Garantitid

Som nyinflyttad har du sex månader på dig, från slutbesiktningsdatum, att kontakta oss angående fel och brister som du tycker inte upptäckts under besiktningen. När du anmäler fel till kundservice gör vi en bedömning och återkommer till dig om vad som kan åtgärdas direkt och vad vi anser ska åtgärdas i samband med tvåårsbesiktningen.

Garantitiden efter godkänd slutbesiktning är två år om du köpt en äganderätt och fem år för en bostadsrätt. Under garantitiden åtgärdar vi funktionsfel, så kallade ursprungliga fel, inte sånt som du själv orsakat.

Om du upptäcker fel, när du flyttat in, ska du givetvis anmäla dem till oss direkt. Vissa åtgärder kan, som sagt, få vänta till tvåårsbesiktningen. Det kan till exempel vara sättningar, sprickor i hörn och kakel som kan uppstå då huset rör sig, vilket är vanligt i nya hus, som behöver ”sätta sig”. Om det handlar om funktionsfel i inredning eller vitvaror som behöver åtgärdas gör vi det som regel omgående.

När vi åtgärdar ett fel gör vi det i första hand genom att reparera och om det inte går ersätter vi varan med en ny produkt. Det är alltid den ursprungliga garantitiden som gäller, även om vi ersatt varan med en ny.

Om det är så att vi behöver komma hem till dig för kontroll och/eller åtgärd, hör vi eller den entreprenör vi samarbetar med av oss till dig direkt för att boka en tid som passar. Vi på kundservice följer ditt ärende tills det är avslutat.

Bonavas garantiansvar

Du kan anmäla funktionsfel eller skador som omfattas av Bonavas garantiansvar för utförd entreprenad s.k. ”garantifel”. 

Entreprenadgarantin gäller i två år för äganderätter och i fem år för bostadsrätter det att slutbesiktningen skett, men det är viktigt att du anmäler eventuella fel som uppkommer och som du anser att Bonava är skyldiga till. Felen ska anmälas utan dröjsmål så att vi kan planera åtgärder inför kommande syner och besiktningar och undvika risk för följdskador. Akuta fel åtgärdas såklart omedelbart.

Garantiansvaret omfattar inte sådant som beror på normalt åldrande, bristande underhåll, felaktig skötsel eller förslitning. Om det visar sig att felet inte är ett garantifel utan handhavandefel, är det du som ägare av bostaden som står för utrednings- och åtgärdskostnader.

Fel och anmärkningar som inte är brådskande kan komma att tas upp vid garantibesiktningen efter 2 år. Garantitiden börjar gälla från slutbesiktningen, som sker strax innan ordinarie tillträde.

Som nyinflyttad har du sex månader på dig, från slutbesiktningsdatum, att kontakta oss angående fel och brister som du tycker inte upptäcktes under besiktningen.

Exempel på funktionsfel som du kan anmäla till Bonava:

Uppstår fel som nedanstående exempel under garantiperioden, ska du skicka in det som ett nytt ärende via Mitt Bonava:

 • Sprickor i tak och väggar.
 • Golvvärmen fungerar inte.
 • Eluttag saknar el.


Om kylskåp och frys saknar kyla, ugn eller spishäll inte har värme eller ojämn värme, felanmäler du detta  direkt till leverantören. Vad du ska tänka på när du anmäler fel på dina vitvaror kan du läsa mer om här.

Exempel på fel som inte täcks av garantin:

Som bostadsrättsinnehavare har du ett visst drift- och skötselansvar för din bostad. Detta regleras i bostadsrättsföreningens stadgar. Skötsel- och underhållsansvar hittar du i din Bopärm som du fick i samband med att du tillträde bostaden

 • Om filtret i diskmaskinen inte är rengjort och det leder till stopp eller vattenläckage.
 • Rengöring av golvbrunn som kan leda till stopp i dusch/badkar.
 • Stopp i avlopp på grund av leksaker i toaletten.
 • Dålig sugförmåga i fläkten på grund av dålig rengöring.
 • Stopp i avlopp på grund av igensatta vattenlås.
 • Tappskador i klinkergolv.
 • Toalettsitsen hamnat snett.
 • Ljuskällor som gått sönder i tex badrumsarmatur.

Det är viktigt att du tar hand om din bostad från den dag du flyttar in, det är det bästa sättet att undvika problem.  Läs mer om hur du tar hand om din bostad här.

Ibland säger vi nej

Vad som upplevs som fel kan vara olika för olika personer. Därför är det viktigt att anmälan innehåller en detaljerad beskrivning och bilder för att vi ska kunna göra en bra bedömning och ta beslut om hur felet bäst åtgärdas.

Vi följer branschreglerna och oftast gör vi lite till. Men i vissa situationer säger vi nej, t ex:

 • När felet beror på felaktiga förväntningar. Till exempel att golven ändrar färg med tiden, eller har mer kvistar än vad du har förväntat dig.
 • När felet är kopplat till sådant som inte ingått i Bonavas entreprenad från början (till exempel snöröjning av kommunala gator eller rensa golvbrunnen).
 • När det finns andra leverantörer som har driftansvar som för bredband, TV eller dylikt.
 • När du eller någon annan har varit oaktsam.
 • När felet har uppstått på grund av att du inte underhållit ditt hem enligt de instruktioner vi överlämnat vid tillträdet.
 • När du har gjort egna förändringar i bostaden som att sätta upp eller flytta en vägg, lagt nytt golv eller ändrat på fast inredning.
 • När det har skett yttre påverkan som t ex att det har runnit vatten på skåp eller hack i golvet.
 • När du har anmält att det är kallt i bostaden men temperaturen uppnår 21 grader när vi mäter enligt reglerna. Läs mer här
 • När besiktningsmannen i ett besiktningsutlåtande bedömt att det inte är vårt ansvar att åtgärda felet.
 • När det påstådda felet inte syns eller bedöms vara inom toleransnivån.
 • När garantitiden på 2 år för äganderätter respektive 5 år för bostadsrätter har passerat och du inte kan visa underlag som styrker vårt ansvar.
 • När ansvarstiden på 10 år har passerat.
Bonava Sverige Kundservice
Bonava Sverige Kundservice

020-28 28 28