Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Garantitid och besiktning

Besiktningar och garanti

Som nyinflyttad har du sex månader på dig, från slutbesiktningsdatum, att kontakta oss angående fel och brister som du tycker inte upptäckts under besiktningen. När du anmäler fel till kundservice gör vi en bedömning och återkommer till dig om vad som kan åtgärdas direkt och vad vi anser ska åtgärdas i samband med tvåårsbesiktningen.

Din bostad besiktigas vid ett flertal tillfällen före inflytt och även efter att du flyttat in. Besiktningen, som genomförs av en opartisk besiktningsman och bekostas av Bonava, undersöker om entreprenaden mellan Bonava och dig som husägare eller bostadsrättsföreningen, om det gäller lägenheter, är kontraktsenligt utförd. Som ägare till bostaden bjuds du in till att vara med vid några av dessa besiktningstillfällen.

Besiktning av hus med äganderätt:

  • Förbesiktning sker mellan besiktningsman och Bonava.
  • Slutbesiktning sker mellan besiktningsman, köpare och Bonava.
  • Garantibesiktning genomförs cirka två år efter tillträdet, här deltar ägaren av huset, besiktningsman och Bonava.

Besiktning av bostadsrätt (lägenhet):

  • Förbesiktning sker mellan besiktningsman och Bonava.
  • Slutbesiktning sker mellan besiktningsman, styrelserepresentant från bostadsrättföreningen och Bonava samt köpare men det är frivilligt.
  • Efterbesiktning, här deltar besiktningsman och Bonava.
  • Garantibesiktning genomförs cirka två år efter tillträdet, dock gäller garantin i fem år. Vid det här tillfället deltar besiktningsman, Bonava, styrelserepresentant och ägare av bostaden.

Garanti efter att du flyttat in

Som nyinflyttad har du sex månader på dig, från slutbesiktningsdatum, att kontakta oss angående fel och brister som du tycker inte upptäckts under besiktningen. När du anmäler fel till kundservice gör vi en bedömning och återkommer till dig om vad som kan åtgärdas direkt och vad vi anser ska åtgärdas i samband med tvåårsbesiktningen.

Garantitiden efter godkänd slutbesiktning är två år om du köpt en äganderätt och fem år för en bostadsrätt. Under garantitiden åtgärdar vi funktionsfel, så kallade ursprungliga fel, inte sånt som du själv orsakat.

Om du upptäcker fel, när du flyttat in, ska du givetvis anmäla dem till oss direkt. Vissa åtgärder kan, som sagt, få vänta till tvåårsbesiktningen. Det kan till exempel vara sättningar, sprickor i hörn och kakel som kan uppstå då huset rör sig, vilket är vanligt i nya hus, som behöver ”sätta sig”. Om det handlar om funktionsfel i inredning eller vitvaror som behöver åtgärdas gör vi det som regel omgående.

När vi åtgärdar ett fel gör vi det i första hand genom att reparera och om det inte går ersätter vi varan med en ny produkt. Det är alltid den ursprungliga garantitiden som gäller, även om vi ersatt varan med en ny.

Om det är så att vi behöver komma hem till dig för kontroll och/eller åtgärd, hör vi eller den entreprenör vi samarbetar med av oss till dig direkt för att boka en tid som passar. Vi på kundservice följer ditt ärende tills det är avslutat.

Bonava Sverige Kundservice
Bonava Sverige Kundservice

020-28 28 28