Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Hur du felanmäler

När du flyttar in i en ny bostad från Bonava vill vi självklart att den ska vara felfri. Nyproducerade byggnader behöver dock sin tid för att sätta sig och ibland kan det uppstå fel i bostaden. Därför är det bra om du anmäler funktionsfel eller skador till Bonavas kundservice via din sida på ”Mitt Bonava”.

På den här sidan går vi igenom allt du behöver veta om hur du anmäler ett fel. Vi kommer att gå igenom följande delar:

 • Anmäla funktionsfel eller skada på din bostad
 • Vad händer efter att du har gjort en anmälan?
 • Bra att veta om praxis i branschen
 • Vissa fel ska du i stället anmäla till din tekniska förvaltare

Anmäla funktionsfel eller skada på din bostad

Om du behöver anmäla ett garantifel i din bostad gör du det enklast på Mitt Bonava. För att skicka in ärenden via Mitt Bonava behöver du skapa ett konto och logga in. Gå in på bonava.se och välj Skapa konto i högra hörnet. Anslut direkt via sociala medier eller fyll i dina personuppgifter själv. Om du skapar ett konto via mobilen måste du först klicka på Logga in och sedan Skapa konto.

 • För att skapa ett nytt ärende klickar du på ”Skapa ett ärende” och fyller därefter i formuläret.
 • Beskriv felet eller skadan noggrant och var tydlig med i vilket rum problemet finns. Gäller det en felande  fläkt så ange om den sitter i tex kök eller badrum. Detta för att vi snabbare ska kunna få en bild över problemet.
 • Bifoga bilder som visar skadan (gärna flera). Det gör att vi enklare kan bedöma hur vi ska gå vidare med ärendet.

När ärendet har hanterats informerar vi dig via mejl och på Mitt Bonava.

Gäller din felanmälan en vitvara i bostaden kan du läsa här vad som är bra att tänka på innan du gör din felanmälan.

Vad händer efter att du har gjort en anmälan?

 • När du har skickat in ditt ärende till Bonavas kundservice registreras ärendet i vårt ärendehanteringssystem och du kommer att få en bekräftelse på att det är mottaget.
 • Därefter kommer vi på Bonavas kundservice att gå igenom ärendet och göra en bedömning. Svarstiden kan variera beroende på felets omfattning men du kommer att få återkoppling från oss hur vi jobbar med ärendet.
 • Oftast behöver vi koppla in våra entreprenörer och ibland göra en mer omfattande utredning och då kan hanteringen dra ut något på tiden.
 • Bedöms ärendet som ett garantifel tar vi det vidare till respektive entreprenör för åtgärd. Bonava har inga egna hantverkare utan jobbar med externa entreprenörer. Vissa åtgärder kan dock våra servicetekniker åtgärda.
 • Entreprenören eller serviceteknikern kontaktar dig för att boka in en tid när de kan utföra åtgärden.
 • Du har ett ansvar att släppa in oss när det är dags för besiktning och eventuella åtgärder, samt se till att åtgärder kan utföras utan hinder. Har du inte möjlighet att själv vara hemma kan ställa låset i ytterdörren i serviceläge. Om vi inte kan komma in i bostaden riskerar du att felen stryks ur utlåtandet och att du själv måste bekosta åtgärden.
 • Du behöver flytta undan möbler och annat som står i vägen så att vi kan komma åt att arbeta fritt. Du ansvarar för eventuell finstädning efter åtgärd.
 • Fel åtgärdas som regel inom två månader om de inte är årstidsberoende (t ex målning utomhus).
 • Fel och anmärkningar som inte är brådskande kan komma att tas upp vid garantibesiktningen efter 2 år. Garantitiden börjar gälla från slutbesiktningen som sker strax innan ordinarie tillträde.
 • När åtgärden är genomförd kontaktar Bonavas kundservice dig så att vi är överens om att felet är åtgärdat och markerar ärendet som klart i vårt ärendehanteringssystem.

Bra att veta om praxis i branschen

Bonava har inga egna hantverkare utan anlitar externa entreprenörer som utför arbeten inom sitt expertisområde såsom till exempel elektriker eller målare. När ett ärende kommer in till Bonava kontaktar vi den entreprenör som ursprungligen har utfört arbetet där felet föreligger.

Det är viktigt att vi kontaktar samma entreprenör då de ska få en chans att rätta sitt fel och för att åtgärden ska omfattas av entreprenörens garantiåtaganden. Enligt de branschregler som finns ska entreprenören skyndsamt åtgärda felet men de har upp till två månader på sig.

Om det är så att Bonava och entreprenören inte är överens om felet ska omfattas av garantin så kan det behöva utredas och eventuellt bedömas av en oberoende besiktningsman. Ett sådant förfarande kan dra ut på tiden men vi försöker såklart lösa felet så snart som möjligt.

Bonava som uppdragsgivare och de olika entreprenörerna som utförare har inget gemensamt IT-system för att följa upp statusen på olika felanmälningar. Det medför att vi inte alltid har den senaste informationen i vårt eget system. Om du kontaktar oss för att fråga om ditt ärende så behöver vi oftast kontakta entreprenören för att kunna svara dig. Det kan ibland ta lite tid men vi gör vår yttersta för att du så snabbt som möjligt ska få korrekt information och att ditt ärende blir löst på bästa sätt.

Vissa fel ska du i stället anmäla till din tekniska förvaltare

Föreningen har ett avtal med en teknisk förvaltare som sköter den löpande driften och hjälper er att ta hand om fastighetens gemensamma utrymmen. De hanterar även skötsel och åtgärdar fel inom ett antal områden. Exempel på områden som omfattas kan vara:

 • kärvande lås
 • kodlås/blippar
 • nya nycklar
 • porttelefoner
 • namnbyten i porten/dörren
 • snöröjning på gården, avloppsproblem
 • sophantering
 • garage/laddstolpar.

Kontaktuppgifter till den tekniska förvaltaren hittar du i boguiden på Mitt Bonava, i Boappa eller i kontaktlistan i ditt trapphus.

Observera att problem med hissen anmäler du direkt till hissleverantören, inte till den tekniska förvaltaren. Kontaktuppgifter hittar du i hissen eller i kontaktlistan i trapphuset.

Bonava Sverige Kundservice
Bonava Sverige Kundservice

020-28 28 28