Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Att köpa bostadsrätt

Resan till ett nytt hem kan se olika ut beroende på när under projektets gång du hittar din drömbostad hos oss. Men oavsett när du kommer in på resan så är det bra att ha koll på de olika avtal som tecknas.

Först av allt – lånelöfte

Innan du undertecknar ett avtal om att köpa en bostadsrätt bör du försäkra dig om att ditt köp kan finansieras. Ta kontakt med en eller flera banker för att få ett lånelöfte och en så bra finansiering som möjligt av ditt nya boende. 

Första avtalet – Bokningsavtal

Det första avtalet som tecknas i ett tidigt skede innan produktionen har påbörjats är mellan dig och Bonava och kallas bokningsavtal. Bokningsavtalet är inte bindande utan en reservation av bostaden tills du kan teckna ett avtal med föreningen. I samband med att bokningsavtalet tecknas betalar du 25.000 kr i en bokningsavgift. Bokningsavgiften är en del av köpeskillingen och avräknas mot förskottet i nästa steg. Bokningsavtal tecknas digitalt och utförs utanför Bonavas eller våra mäklares lokaler och distansavtalslagen ger dig därmed en ångerrätt på 14 dagar. Läs mer och ladda ned ångerblanketten nedan.

Ångerblankett

Andra avtalet – Förhandsavtal

Det andra avtalet som tecknas är ett förhandsavtal som tecknas mellan dig och bostadsrättsföreningen. Det är ett bindande avtal och innebär att bostadsrättsföreningen i framtiden kommer att upplåta lägenheten med bostadsrätt till förhandstecknaren, vilken i sin tur förbinder sig att köpa bostadsrätten. För att avtalet ska vara giltigt ska den som köpt bostadsrätten också antas som medlem i föreningen.

Uppgifterna i förhandsavtalet grundas på en kostnadskalkyl, som innehåller en beräkning av insatser och årsavgifter för lägenheterna utifrån projektets bedömda kostnader.

I samband med tecknandet av förhandsavtalet betalas ett förskott på din lägenhet enligt betalningsplanen för projektet. Förskottet är en del av köpeskillingen. För att ta emot förskott måste föreningen ha erhållit tillstånd från Bolagsverket.

Tredje avtalet – Upplåtelseavtal

Ett upplåtelseavtal innebär att bostadsrättsföreningen upplåter bostaden med bostadsrätt till köparen. Upplåtelseavtal kan tecknas när den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket och föreningen har fått Bolagsverkets tillstånd att upplåta lägenheterna med bostadsrätt. Normalt tecknas avtal om upplåtelse mellan bostadsrättsföreningen och köparen cirka 4–6 månader före tillträdet. Köparen blir därmed bostadsrättsinnehavare och medlem i föreningen. I samband med tecknandet av upplåtelseavtal betalas handpenningen enligt projektets betalningsplan.

I samband med att du tecknar upplåtelseavtalet betalar du handpenningen som är en del av köpeskillingen.

När bostaden redan är färdigställd – Överlåtelseavtal

Ibland står den klar, din drömbostad. Då har troligen Bonava även köpt in bostaden av Bostadsrättsföreningen som en del av vårt garantiåtagande. När det har skett så är det med Bonava som du tecknar ett överlåtelseavtal för att köpa ditt nya hem.

I samband med tecknande av överlåtelseavtal erläggs en handpenning om 10% av köpeskillingen.

Trygghet som ingår i köpet

När du köper ett nytt hem av oss på Bonava får du skydd och hjälp om livet tar en oplanerad vändning. Tack vare några av marknadens bästa garantier kan du känna dig trygg hela vägen. 

Här kan du läsa mer om trygghet och garantier för dig som bor i bostadsrätt.

Försäkra alltid ditt hem

Bonava ser alltid till att föreningens fastighet är försäkrad. I fastighetsförsäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg. Men du ska givetvis se till att teckna hemförsäkring från tillträdesdagen så att du är skyddad mot stöld, brand eller vattenskador.