Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Garanti bostadsrätt

För dig som köper en bostadsrätt av Bonava

När du köper en bostadsrätt av oss får du samtidigt flera olika former av garantier. Du kan med andra ord vara säker på att vi ger dig trygghet hela vägen.

Garantiförbindelse

Som säkerhet för insatser och upplåtelseavgifter ställer Bonava en särskild garantiförbindelse till Bolagsverkets förfogande på uppdrag av bostadsrättsföreningens styrelse. Garantiförbindelsen lämnas i enlighet med villkoren i bostadsrättslagen (1991:614).

Slutbesiktning

Innan fastigheten överlämnas till bostadsrättsföreningen genomförs en slutbesiktning som bekostas av Bonava. Vid denna besiktning bedömer en opartisk besiktningsman om den uppförda byggnaden är utförd i enlighet med vad som avtalats mellan bostadsrättsföreningen och Bonava. Till detta tillfälle bjuds även du som äger bostaden in.

Garantibesiktning

Två år efter slutbesiktningen genomförs en garantibesiktning. Vid denna bedömer en oberoende besiktningsman om nya fel har uppstått sedan slutbesiktningen samt om entreprenören ska åtgärda dessa. Till detta tillfälle bjuds även du som äger bostaden in. Normalt slitage av en bostad omfattas inte av besiktningen.

Extra trygghet för dig som köper bostadsrätt

Om samtliga lägenheter inte har sålts när det är tid för inflyttning kliver Bonava in som bostadsrättshavare i den nybildade bostadsrättsföreningen. Därmed finns det ingen risk att din bostadsrättsförening står med osålda bostäder när Bonava lämnar över förvaltningen till bostadsrättsföreningen. Som bostadsrättshavare betalar Bonava årsavgifterna till föreningen till dess att bostadsrätterna säljs vidare.

Läs broschyren Bo i lägenhet med bostadsrätt
Läs broschyren Bo i hus med bostadsrätt