Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Garanti bostadsrätt

För dig som köper en bostadsrätt av Bonava

När du köper en bostadsrätt av oss får du samtidigt flera olika former av garantier. Du kan med andra ord vara säker på att vi ger dig trygghet hela vägen.

Bonava tar ansvar för bostadsrättsföreningen

När du köper en bostad av oss kan du vara trygg i att vi tar ansvar för den bostadsrättsförening du blir medlem i vid ditt bostadsköp. En stabil förening är en viktig grund för ett tryggt köp. Här beskriver vi vad vi gör för att ta ansvar för de nya föreningarna.

Bonava bildar föreningen

När vi på Bonava förvärvat en lämplig tomt börjar vi planera och projektera den kommande byggnationen. Det betyder bland annat att vi bildar en bostadsrättsförening med styrelse. Det upprättas en ekonomisk plan som innehåller fakta om föreningens ekonomi och verksamhet. Planen skickas in till Bolagsverket som registrerar den samt ger sitt tillstånd till att bostadsrätterna får upplåtas. När lägenheterna är klara kan bostadsrättsinnehavarna flytta in.

Marginaler för stabilitet och säkerhet

För att föreningens avgifter inte ska behöva påverkas om marknadsräntorna höjs har vi en marginal för just räntehöjningar i våra kostnadskalkyler. När vi tar fram föreningens kostnadskalkyl eller ekonomisk plan ser vi helt enkelt till att det finns marginaler mellan de räntenivåer som vi lägger in och de räntor som för tillfället gäller på marknaden för lån till bostadsrättsföreningar.

Föreningens räntor binds normalt på olika tid och oftast kan föreningen binda räntorna till en lägre genomsnittränta än den kalkylerade som ligger till grund för föreningens avgifter när du flyttar in. Självklart kan räntenivån ändras efter det att du har flyttat in och räntorna löpt ut men eftersom det finns en marginal för räntehöjningar i kalkylen som ligger till grund för föreningens avgifter, behöver det inte nödvändigtvis betyda att din avgift höjs för att marknadsräntorna ändras.

Garantiförbindelse

Som säkerhet för insatser och upplåtelseavgifter ställer Bonava en särskild garantiförbindelse till Bolagsverkets förfogande på uppdrag av bostadsrättsföreningens styrelse. Garantiförbindelsen lämnas i enlighet med villkoren i bostadsrättslagen (1991:614).

Vi köper in osålda lägenheter

Om det finns osålda lägenheter kvar när det är dags för inflyttning köper vi på Bonava in dessa. Vi står som ägare och betalar månadsavgifterna till föreningen. Kunderna behöver därför inte oroa sig för höjda avgifter på grund av att alla bostäder inte är sålda.

Om det finns outhyrda lokaler eller garageplatser när det är dags för inflyttning så ersätter Bonava föreningen för uteblivna hyresintäkter, såsom dessa har angivits i ekonomisk plan, i ett år för garageplatser och i tre år för lokaler.

Om en bostadsrättförening skulle behöva betala tillbaka inbetalda förskott, insatser och upplåtelseavgifter till en medlem som har rätt till återbetalning så har Bonava gått i borgen för detta åtagande. Det gör att Bonava har ett intresse av att bostadsrättsföreningen får en så bra start som möjligt. Eftersom Bonavas åtagande gäller för många olika bostadsrättsföreningar så är risken spridd på många olika projekt, vilket betyder att vi utan problem kan gå i borgen för föreningarna. Bolagsverket har även godkänt Bonava AB som part att utfärda en sådan borgen. 

Vi ser till att påbörjade projekt slutförs

Vi säkerställer att våra påbörjade grannskap byggs klart även om något skulle hända under själva byggprocessen. Det kan till exempel handla om ifall någon av våra leverantörer skulle gå i konkurs. Det är bostadsrättsföreningen som är låntagare för själva bygget, men vi på Bonava går i borgen för bostadsrättsföreningens byggkredit. Det innebär att vi har ansvar för lånet fram till att föreningen kan få sina slutliga lån utbetalda, vilket kan ske först efter en extern besiktningsman har godkänt slutbesiktningen av projektet. Det blir alltså Bonava som inte kan få fullt betalt om inte alla lägenheter är sålda, och alltså vårt intresse att de påbörjade projekten slutförs.

Bostadsrättsföreningarna räknas som äkta

Om alla hem i en bostadsrättsförening är färdigbyggda och Bonava inte har sålt alla bostäder kan det finnas en oro för om föreningen ska räknas som äkta eller oäkta. Det är Skatteverket som bedömer bostadsrättsföreningens äkthet, och resultatet påverkar föreningens beskattning. Vanligtvis måste en förening ha minst 60 % upplåtet till medlemmars boende för att räknas som äkta, men för nyproduktion ser det annorlunda ut. När det bildas en ny bostadsrättsförening vid nyproduktion och den inledningsvis inte lyckas få tillräckligt med medlemmar och därför i viss omfattning och tillfälligt hyr ut bostäder till utomstående accepteras den trots det som en äkta förening.

Slutbesiktning

Innan fastigheten överlämnas till bostadsrättsföreningen genomförs en slutbesiktning som bekostas av Bonava. Vid denna besiktning bedömer en opartisk besiktningsman om den uppförda byggnaden är utförd i enlighet med vad som avtalats mellan bostadsrättsföreningen och Bonava. Till detta tillfälle bjuds även du som äger bostaden in.

Läs mer om slutbesiktning här

Garantibesiktning

Två år efter slutbesiktningen genomförs en garantibesiktning. Vid denna bedömer en oberoende besiktningsman om nya fel har uppstått sedan slutbesiktningen samt om entreprenören ska åtgärda dessa. Till detta tillfälle bjuds även du som äger bostaden in. Normalt slitage av en bostad omfattas inte av besiktningen.

Läs mer om garantibesiktning här

Förvaltning och skötsel

Bonava ser till att avtal för löpande ekonomisk förvaltning och fastighetsskötsel i den nybildade bostadsrättsföreningen finns på plats från den första tillträdesdagen för bostadsrättsföreningens medlemmar. Det ger alla boende i bostadsrättsföreningen en trygg start och möjlighet att bilda föreningens styrelse i lugn och ro.

Läs broschyren Bo i hus med bostadsrätt

Läs broschyren Bo i lägenheten med bostadsrätt