Active lifestyleamusement2apartment2Architecturearrow-downPage 1Group 3arrow22arrow2arrow2attachbike2blocks2bonavapinbonavapin-in-availablebus2cafecalendar2check2close2collapse2CollapseCommon facilitiesGroup 2CloseGood SVG BlackOK SVG BlackPoor SVG BlackVery good SVG BlackVery poor SVG Blackamusement2Culture EntertainmentShapedocument2document_blankdoublearrowarrow2arrow2arrow22Eat Drinkemail2expand2external_link2Family friendlyfavourite2filter2Getting thereGreen solutionsgrocery_store2grocerystoreShapeHealthcareheart_activeHeart filled SVG Blackheart_inactiveholiday_cottage2Shapehospital2house2mypagespin_distanceicon-unit-v2like2list2Local servicesbonava logotype primarybonava logotype secondarybonava logotype_symbolMaintenance SVG BlackMap-pinminus2minus2mobile2parkNature activitiesnature_trails2Neighbourhood storyclose - kopiaparking2pdf2plot2plus2Group 2external_link2preschool2restaurant2row_house2schools2Schoolssearch2semi_detached2settings2Shoppinglocal_services2Social lifestyleSpecial featuregymtapTools SVG BlackGroup 2tube2user2

Garanti äganderätt

För dig som köper en äganderätt av Bonava

När du köper en äganderätt av oss får du samtidigt flera olika former av garantier. Du kan med andra ord vara säker på att du får din bostad så som du vill ha den.

Färdigställandeskydd

För att du ska känna dig trygg under tiden som huset byggs ingår ett färdigställandeskydd i köpet. Färdigställandeförsäkring gäller för de extrakostnader som kan uppstå om entreprenören som bygger huset inte fullgör sina åtaganden. Försäkringen omfattar även kostnader som kan uppstå om fel eller skador som upptäckts vid slutbesiktningen måste åtgärdas. Om entreprenören mot förmodan skulle försättas i
konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sitt åtagande kan färdigställandeförsäkringen också tas i bruk.

Slutbesiktning

Innan bostaden överlämnas till dig som köpare genomförs en slutbesiktning som bekostas av Bonava. Vid denna besiktning bedömer en opartisk besiktningsman om bostaden är uppförd i enlighet med vad som avtalats mellan dig som köpare och Bonava.

Fel efter slutbesiktning

Även efter genomförd slutbesiktning kan fel upptäckas. Du som köpare har rätt enligt konsumenttjänstlagen att påtala fel inom sex månader från slutbesiktningen. Du kan också påtala fel som besiktningsmannen inte har märkt eller borde ha märkt vid slutbesiktningen.

Garantibesiktning

Två år efter slutbesiktningen genomförs en garantibesiktning som bekostas av Bonava. Vid denna bedömer den oberoende besiktningsmannen om nya fel har uppstått sedan slutbesiktningen samt om entreprenören ska åtgärda dessa. Normalt slitage av en bostad omfattas inte av besiktningen

Läs broschyren Bo i hus med äganderätt