Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där medlemmarna tillsammans äger de hus och gemensamma anläggningar där medlemmarna lever och bor. En bostadsrättsförening har en styrelse som består av invalda medlemmar ur föreningen och de har bland annat ansvar för ekonomin och förvaltningen.

Bostadsrättsföreningens ekonomi

Bostadsrättsföreningens ekonomi sköts av föreningens styrelse. Medlemmarna i föreningen betalar en årsavgift som delas upp på årets månader. Avgiften täcker bland annat driftkostnader, löpande underhåll och reparationer. Avgiften täcker även föreningens kapitalkostnader för lån, och en viss del sätts av för framtida underhåll. Vissa föreningar väljer att debitera kostnader för el och vatten efter förbrukning på varje bostadsrätt.

Föreningen får rätt stöd från start

För att starten ska bli så bra som möjligt för bostadsrättsföreningen och för det nya grannskapet är vi på Bonava med från start och ger stöd och hjälp. För oss är det viktigt att ni som bor i föreningen får det stöd ni behöver från början.

Bonava bildar föreningen

När vi på Bonava förvärvat en lämplig tomt börjar vi planera och projektera den kommande byggnationen. Det betyder bland annat att vi bildar en bostadsrättsförening med styrelse. Det upprättas en ekonomisk plan som innehåller fakta om föreningens ekonomi och verksamhet. Planen skickas in till Bolagsverket som registrerar den samt ger sitt tillstånd till att bostadsrätterna får upplåtas. När lägenheterna är klara kan bostadsrättsinnehavarna flytta in.

Här kan du läsa mer om vad en ekonomisk plan är.

Externa ledamöter

Vid bostadsrättsföreningens första ordinarie årsstämma, efter upplåtelserna, väljer stämman en ny styrelse bland föreningens medlemmar. För att övergången ska bli så smidig som möjligt för de boende kan de externa ledarmötena sitta kvar ett tag.

Förvaltning och skötsel

Bonava ser till att avtal för löpande ekonomisk förvaltning och fastighetsskötsel i den nybildade bostadsrättsföreningen finns på plats från den första tillträdesdagen för bostadsrättsföreningens medlemmar. Det ger alla boende i bostadsrättsföreningen en trygg start och möjlighet att bilda föreningens styrelse i lugn och ro.

Här kan du läsa mer om att bo i bostadsrätt.

Här kan du läsa mer om trygghet och garantier för dig som bor i bostadsrätt.