Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.
Ekonomisk plan

Ekonomisk plan

En ekonomisk plan är ett dokument som innehåller fakta om en bostadsrättsförenings ekonomi och verksamhet. Bostadsrättsföreningar måste ha en godkänd ekonomisk plan innan någon får flytta in i lägenheterna eller husen i föreningen. Det är Bolagsverket som registrerar och godkänner planen. Den ekonomiska planen ger de blivande grannarna information om bostadsrättsföreningen och föreningens ekonomi.

Hur skapas en ekonomisk plan?

När vi på Bonava bygger grannskap med bostadsrätter startar vi även upp och bildar bostadsrättsföreningen med styrelse. Där upprättas den ekonomiska planen som sedan skickas till Bolagsverket för att bli registrerad och godkänd. Den ekonomiska planen granskas av två intygsgivare som kontrollerar så att planen är realistisk och vilar på pålitliga grunder. Om allt ser bra ut registrerar Bolagsverket planen och skickar tillbaka en kopia till föreningen.

Här kan du läsa mer om vad vad en bostadsrättsförening är.
Här kan du läsa mer om att bo i en bostadsrätt.

Vad innehåller en ekonomisk plan?

En ekonomisk plan innehåller flera delar som på olika sätt beskriver föreningens verksamhet och ekonomi. I planen finns bland annat information om föreningens byggnader och om kostnader för drift och underhåll.

I den ekonomiska planen finns följande delar med:

  • Allmänna förutsättningar
  • Beskrivning av fastigheten
  • Beräknande kostnader för föreningens fastighetsförvärv
  • Finansieringsplan
  • Beräknade löpande kostnader och intäkter
  • Nyckeltal
  • Lägenhetsredovisning
  • Ekonomisk prognos
  • Känslighetsanalys

För grannskap med bostadsrätter finns den ekonomiska planen som en PDF att ladda ner på grannskapets sida under rubriken Läs mer.

Avskrivningar

Avskrivningar är en redovisningsterm som syftar till att i bokföringen redovisa kostnaden för anläggningstillgångars (företrädesvis byggnader) värdeminskning. Grundregeln är att avskrivningar sker under tillgångens ekonomiska livslängd med årliga belopp som motsvarar den ungefärliga värdeminskningen. Avskrivningar beräknas ske enligt en linjär avskrivningsplan. Avskrivningarna kan medföra ett bokföringsmässigt underskott initialt. Detta underskott har ingen påverkan på föreningens likviditet (kassabehållning).