Active lifestyleamusement2apartment2Architecturearrow-downPage 1Group 3arrow22arrow2arrow2bike2blocks2bus2cafecalendar2check2close2Common facilitiesGroup 2amusement2Culture EntertainmentShapedocument2arrow2arrow2arrow22Eat Drinkemail2expand2external_link2Family friendlyfavourite2filter2Getting thereGreen solutionsgrocery_store2grocerystoreShapeHealthcareholiday_cottage2Shapehospital2house2pin_distanceicon-unit-v2like2list2Local servicesbonava logotype primarybonava logotype secondarybonava logotype_symbolMap-pinminus2mobile2parkNature activitiesnature_trails2Neighbourhood storyparking2pdf2plot2plus2Group 2external_link2preschool2restaurant2row_house2schools2Schoolssearch2semi_detached2settings2Shoppinglocal_services2Social lifestyleSpecial featuregymGroup 2tube2user2

Miljöcertifiering Miljöbyggnad

Miljöcertifiering Miljöbyggnad

Flerbostadshus certifieras med Miljöbyggnad

Genom att miljöcertifiera flerbostadshus med Miljöbyggnad ökar vi fokus på energihushållning, hälsosam inomhusmiljö och sunda materialval.

Sedan 1 januari 2012 certifieras våra nya flerbostadshus som Miljöbyggnad. Redan nu är flera av våra projekt miljöcertifierade och antalet ökar allt eftersom vi bygger nya bostäder.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som utgår från svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Det är förhållandevis enkelt att använda, men ändå verkningsfullt för att styra mot miljömässigt hållbara byggnader.

Med Miljöbyggnad får du ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

Byggnader med låg klimatpåverkan

En låg klimatpåverkan betyder bland annat lägre energianvändning, lägre effektbehov än standard samt att vi premierar förnybara energikällor under drift.

Byggnader med bra inomhusklimat

Vi stället högre krav på ljudmiljö, luftkvalitet, fuktsäkerhet, termiskt klimat och dagsljus än vad branschreglerna föreskriver.

Byggnader med sunda materialval

Vi dokumenterar byggvaror (i en så kallad loggbok) för att man i framtiden ska kunna se exakt vilka material som använts och vi fasar ut ämnen med farliga egenskaper.