Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Bra att veta - bostadsrätt

En besiktning görs för att säkerställa att byggnaden är uppförd enligt vad som har avtalats mellan Bonava och föreningen. Den syftar även till att vi på Bonava säkerställer att vi har fått det vi har beställt av våra entreprenörer.

Besiktningen genomförs av en oberoende besiktningsman som besiktigar utifrån vad som är avtalat mellan Bonava och föreningen och i enlighet med de bygg-/branschregler som finns. I reglerna framgår även toleranser på olika utförande som besiktningsmannen gör sin bedömning utifrån. Målet med besiktningen är att entreprenaden godkänns och att du som köpare ska kunna flytta in i din nya bostad.

Besiktningsmannens roll

Det är en certifierad och oberoende besiktningsman som utför besiktningen, som ensam avgör vad som är ett fel och vad som ligger inom toleransens gräns. Besiktningsmannen kontrollerar att arbetena är utförda enligt de avtal som slutits mellan bostadsrättsföreningen och Bonava och kontrollerar att de byggdelar som omfattas av olika krav verkligen håller sig inom dessa. Bonava bokar in en besiktningsman men som är oberoende och jobbar på uppdrag av föreningen. Oftast anlitas det flera besiktningsmän som är specialister inom sina expertområden t.ex. el, ventilation och mark.

Föreningens roll

Det är föreningen som är juridisk part vid besiktningen som beställare av byggnationen. Föreningen har en representant från styrelsen närvarande som bevakar föreningens rättigheter enligt det avtal som föreningen har med Bonava.  

Bonavas roll

Bonava närvarar vid besiktningen som byggherre, dvs den som har byggt bostäderna. Bonava har skyldighet att åtgärda de fel som besiktningsmannen konstaterar finns vid slutbesiktningen.

Din roll som köpare

Vid slutbesiktningen är du som köpare inbjuden att närvara men du har ingen juridisk roll vid besiktningen. Du har möjlighet att lyssna för att förstå hur besiktningsmannen ser på olika bedömningar. Du har möjlighet att få dina synpunkter noterade i besiktningsprotokollet men de utgör inget fel om inte besiktningsmannen delar din uppfattning.

Entreprenadgarantin gäller i fem år från slutbesiktningen, men det är viktigt att du anmäler eventuella fel som uppkommer och som du anser att Bonava är skyldiga till. Felen ska anmälas utan dröjsmål så att vi kan planera eventuella åtgärder inför kommande besiktningar samt undvika risk för följdskador. Akuta fel åtgärdas omedelbart.

Du har ett ansvar att släppa in oss i bostaden när det är dags för besiktning och eventuella åtgärder, samt se till att åtgärder kan utföras utan hinder. Har du inte möjlighet att själv vara hemma kan ställa låset i ytterdörren i serviceläge. Om vi hindras från att komma in i bostaden riskerar du att felen stryks ur utlåtandet och att du själv måste bekosta åtgärden.