Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Månadsavgift

Månadsavgift betalar du som är ägare av en bostadsrätt till bostadsrättsföreningen. Månadsavgiften ska täcka föreningens driftskostnader som exempelvis reparationer, amortering och sophämtning.

Det ligger på styrelsens ansvar att sköta fastigheten som bostadsrättsföreningen äger. Därför är det också styrelsen som ska ta fram den avgift som ska tas ut av medlemmarna för att täcka föreningens kostnader. Avgiften beräknas på årsbasis men ofta betalar medlemmarna avgiften månadsvis.

Här kan du läsa mer om vad vad en bostadsrättsförening är.
Här kan du läsa mer om att bo i en bostadsrätt.

Hur bestäms storleken på månadsavgiften?

Storleken på avgiften bestäms utifrån hur stor andel du har i bostadsrättsföreningen vilket kan beräknas på olika sätt i olika föreningar. Det behöver inte enbart vara storleken på bostaden som påverkar andelstalet utan andra saker som om den har balkong eller vilket vädersträck den ligger i kan spela in.

Övriga avgifter bostadsrättsföreningen får ta ut

Förutom årsavgiften eller månadsavgiften får föreningen ta ut upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse. Det är också möjligt för föreningen att ta ut avgifter för sådant som den inte är skyldig att tillhandahålla som exempelvis gym. Däremot är det inte tillåtet att ta ut en straffavgift från de medlemmar som inte hjälper till vid städdagar och dylikt.

Tillbaka till Bonava A-Ö