Active lifestyleamusement2apartment2Architecturearrow-downPage 1Group 3arrow22arrow2arrow2bike2blocks2bus2cafecalendar2check2close2collapse2CollapseCommon facilitiesGroup 2CloseGood SVG BlackOK SVG BlackPoor SVG BlackVery good SVG BlackVery poor SVG Blackamusement2Culture EntertainmentShapedocument2document_blankdoublearrowarrow2arrow2arrow22Eat Drinkemail2expand2external_link2Family friendlyfavourite2filter2Getting thereGreen solutionsgrocery_store2grocerystoreShapeHealthcareholiday_cottage2Shapehospital2house2pin_distanceicon-unit-v2like2list2Local servicesbonava logotype primarybonava logotype secondarybonava logotype_symbolMap-pinminus2minus2mobile2parkNature activitiesnature_trails2Neighbourhood storyclose - kopiaparking2pdf2plot2plus2Group 2external_link2preschool2restaurant2row_house2schools2Schoolssearch2semi_detached2settings2Shoppinglocal_services2Social lifestyleSpecial featuregymtapGroup 2tube2user2
Planerad

Seminariet i Uppsala

Seminariet

Nyproduktionens bekvämligheter i grönskande kvarter

Vill du bo i en av Uppsalas finaste stadsdelar, Luthagen, nära vacker parkmiljö med gamla anor?

I april 2012 antog Uppsala kommun ett detaljplaneförslag som innebar nya bostäder, kommunal parkmark och en förskola. Beslutet överklagades och i mars 2014 meddelade mark- och miljööverdomstolen en dom som upphävde detaljplanen med hänvisning till planens negativa påverkan på riksintresset för kulturmiljön. Efter ytterligare utredningar är nu bedömningen att med en annan utformning kan värdefulla miljöer både bevaras och utvecklas i kombination med att nya värden tillförs. Det kan handla om utveckling av parkmiljön och komplettering av publika verksamheter där även bostäder kan tillföras i valda delar. Anmäl dig till vårt intresseregister för att få information när uppdateringar kring Seminariet sker.

Hemfakta

Bostadstyp
Lägenheter

Kontakt

Vi garanterar

Tryggt Boende

Våra försäkringar och garantier i Tryggt Boende™ ingår alltid när du köper en bostad av oss.

Läs mer om Tryggt Boende™

Anmäl ditt intresse här för att få mer information om våra områden, grannskap och bostäder

Information inför säljstart Löpande uppdateringar Inga kostnader

När du väljer att skicka in en intresseanmälan godkänner du att ta emot marknadsföring och information via e-post, telefon och sms (om du har valt att ange ditt telefonnummer). Du kan när som helst avanmäla dig genom att klicka på länken för avanmälan i ett nyhetsbrev. Mer information om hur vi skyddar och behandlar dina personuppgifter finns här.

Bilder

Området

Intressepunkter

Intressepunkter

Fakta om närområdet

10 min
med buss till centrum
8 min
på cykel till Uppsala Slott
250 m
till Fyrishov