Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Så tar vi hand om den biologiska mångfalden i våra grannskap

2024-05-21, 12:06

I planeringen av våra grannskap värnar vi även om våra minsta grannar. På Bonava tar vi alltid hänsyn till platsens förutsättningar och strävar efter att på bästa sätt bevara samt lyfta fram naturen och den biologiska mångfalden. 

Begreppet biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp för all den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden. Detta spelar en avgörande roll för naturens grundläggande funktioner, som pollinering och rening av luft och vatten. Pollinering är viktig för de flesta av våra grödor, maten vi äter och inte minst naturen. Våra mest kända pollinerare – bin och humlor – är riktiga hjältar och avgörande för världens matförsörjning. Pollinering är gratis men värt miljarder. 

- När vi utvecklar våra grannskap gör vi det utifrån tanken att fler än bara människor ska trivas. För att alla från hundar till bin och fåglar ska hitta hem hos oss så ser vi till att plantera rätt växter på rätt plats, möjliggöra pollinering och bevara befintlig växtlighet. Med fågelholkar, insektshotell, gröna tak och dagvattendammar, bidrar vi till biologisk mångfald och bättre skydd mot klimatförändringar, berättar Jenny Winblad, hållbarhetschef Bonava Sverige. 

Det ekonomiska värdet av insektspollinering av skogsbär i Sverige har uppskattats till mellan 40 och 70 miljoner kronor per år. Då ingår inte värdet av den rekreation som bärplockningen ger, så egentligen är värdet ännu högre. Samhället står inför stora utmaningar. Klimatförändringarna, urbaniseringen och bostadsbristen samt förlust av biologisk mångfald ökar behovet av att ställa om vårt samhälle. 

- Vi behöver bygga tätt och funktionsblandat för att bättre hushålla med mark och vatten samt minska behovet av transporter. Därigenom minskas påverkan på klimatet. Men vi behöver också bygga om för att anpassa oss till ett klimat som redan är i förändring. Vi måste göra plats för ökade vattenmängder och för att klara värmeböljor. Psykisk och fysisk ohälsa är ett växande problem och den byggda miljön behöver därför främja hälsa och välbefinnande. 

Parker, grönområden och natur kan hjälpa oss att hantera flera av dessa utmaningar. Stadens ekosystem är en resurs för att ta hand om dagvatten, sänka temperaturer, rena luft och vatten samt minska buller. Grönska och natur ger möjlighet till återhämtning och är viktiga för lek och rekreation.  

Samtidigt är staden en viktig livsmiljö för djur och växter som inte längre får plats i jordbruks- eller skogsbrukslandskapet. Här finns gamla träd, sparad naturmark och störd mark med öppen jord, så kallad ruderatmark, där flera arter kan hitta ett hem. 

- Därför tar vi på Bonava hänsyn till befintlig natur och djurliv när vi skapar våra grannskap – både för klimatet, miljön och för att skapa trivsel och välmående. Vi är stolta över vårt arbete här och vi ser fram emot att fortsätta utveckla våra grannskap på ett hållbart sätt, säger Jenny. 

Se nedan för några exempel på hur vi jobbat med att främja biologisk mångfald i våra grannskap.

Jenny Winblad von Walter
Jenny Winblad von Walter

Chef hållbarhet