Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Happy Quest

Vi är mitt uppe i en lyckorevolution. Kanske kommer vi allt närmare sanningen om vad som gör människor lyckliga, eller så lever vi i en tid som kräver helt nya tillvägagångssätt. Förmodligen är det en kombination.

En förlorad faktor i sökandet efter lycka är dock grannskapet. Det är den plats där människor spenderar merparten av sin fritid, och om lycka kan blomstra där, kommer den sannolikt att spridas till andra delar av livet också. Därför strävar vi efter att utveckla de lyckligaste grannskapen i världen. För att komma närmare svaret på vad som bygger lyckliga grannskap fick vi lite hjälp på vägen av de människor som vet bäst - du.

För andra året i rad frågade vi omkring 8000 personer på våra åtta marknader vad livskvalitet betyder för dem. Självklart är alla olika, men vi är alla människor och har några saker gemensamt.

I våra upptäckter insåg vi att bygga lyckliga grannskap liknar processen att bygga ett hus; de utvecklas block för block. Därför utvecklade vi en förklaringsmodell: The House of Happiness. Den illustrerar utvecklingen av lyckliga grannskap genom fyra element, där varje element representerar en våning i huset. För att människor ska vara lyckligast måste byggnaden vara komplett. grannskapet måste möjliggöra en funktionell daglig rutin, emotionell tillfredsställelse, social interaktion och skapa ett större syfte.

   

Funktionella behov: Vardaglig bekvämlighet

Funktionella behov är ofta de saker vi klagar över till våra vänner. Att kämpa för att hitta tid för tvätten eller att inte hitta en parkeringsplats nära hemmet. Dessa universella problem kan vara irriterande och påverkar i slutändan grunden för att bygga lyckliga grannskap. Men år 2019 är det faktiskt tid för kultur och motion som utlöser känslomässig tillfredsställelse och därför bär större vikt i sökandet efter lycka.

”Idag är ett bra grannskap en miljö där du kan utöva konst och sport och teater, och efter ett tag börjar du utöva flera olika saker – jag tror det är just det vi strävar efter, att ha städer som är tillräckligt särskiljande och därmed uppmuntrar detta.”

Mihaly Csikszentmihalyi
Professor i positiv psykologi

   

Emotionella behov: Hälsa är holistiskt

En hälsosam livsstil betyder en lycklig livsstil. Träning är en av de viktigaste faktorerna för en hälsosam livsstil - men kropp, sinne och miljö kan inte separeras. Istället korrelerar de och påverkar varandra, liksom den totala nivån av lycka.

Enligt resultaten i vår undersökning, Happy Quest, toppar naturen och lugnet listan. Faktum är att närvaron av grönska kan bidra till att minska stress, förbättra kreativiteten, bidra till klarhet, förbättra välbefinnandet och påskynda läkning. Vi förutser därför att den urbana djungeln i allt högre grad kommer att föredras över betongdjungeln.


”Det upptäcks alltmer att hälsa är mycket mer integrerat än tidigare, och att alla aspekter av hälsa och välbefinnande som tidigare i historien setts som separata - psykisk hälsa, själslig hälsa och mindfulness – konvergerar i ett enda begrepp. Naturligtvis måste vi lära oss av denna utveckling och använda den när vi utvecklar våra bostadsområden.”

Tim McCarthy
Rektor, Hart Howerton

   

Ensamheten ökar: En spricka i House of Happiness

På 1500-talet innebar begreppet ensamhet att människor gick för långt bort från samhället. Det var farligt eftersom de inte längre hade det skydd som grannskapet gav. 

Människor är sociala varelser, och även om vi idag överlever utan grannskapets skydd, är lycka fortfarande beroende av mänsklig närhet och social interaktion. Ändå ignorerar moderna livsstilar detta. Många människor lever individualistiska liv, uppkopplade och frånkopplad från verkligheten. Människor blir ensammare, och detta skadar vår hälsa såväl som vår lycka. Samtidigt minskar den sociala interaktionen i våra grannskap, och förmodligen hänger dessa trender ihop.  

Från den ljusa sidan ser vi nu stora möjligheter att vända detta.

 

”(...) och angående murarna omkring våra hem. De byggdes i en tid under det kalla kriget, och straxt efter andra världskriget, när alla var rädda för tanken om vem som iakttog dem, och vem som kunde se dem när de var utomhus. Så vad vi skapade på den tiden är nu en mängd platser som avsiktligt isolerar oss."

Scott Cloutier
Expert på grannskap

   

Samhörighetsbehov: Bygga vänskap och gemenskap

I grannskapet är våra grannar också potentiella vänner, men för att vänskap ska växa fram måste vi känna oss trygga och accepterade för den vi är. Ett bra sätt att börja är att engagera sig i gemensamma kreativa aktiviteter. Varför inte gå med i den lokala bokklubben, löparlaget eller hjälpa till att plantera morötter i trädgården?

För att sociala möten ska uppstå och uppmuntras är fysiska utrymmen viktiga, vi kallar dem tredje rum. Tredje rum hänvisar till gemensamma utrymmen utanför hemmet som existerar av en enda anledning - social aktivitet. Experter betonar att tredje rum bör inkluderas i städer, stadsdelar och grannskap eftersom de då har större möjlighet att bli sociala, fredliga och glada. Dessa kan vara ett växthus, ett hobbyrum eller ett utomhusgym.

 

”Ger man människor platser där de kan uttrycka sig i sin grannskapsmiljö, blir det automatiskt en plats av samhörighet i sitt grannskap."

Kyle McKinley
Program Manager Belonging Project, Stanford University

   

Grannskapssyfte: En känsla av att tillhöra

När tvätten är under kontroll, träningsrutinerna är på plats, och det finns tid att umgås är den högsta nivån av lycka i grannskapet inom räckhåll.

De lyckligaste människorna tar ansvar för att göra grannskapet till en bättre plats. De ordnar grillning på terrassen, skövlar snö åt äldre och ser till att fler använder återvinningen. Dessa målmedvetna handlingar kommer från hjärtat, och det är därför de också har förmågan att förena grannskapet.

I en alltmer global och individualistisk värld är det här en möjlighet för dig att ha en verklig inverkan. En möjlighet att göra skillnad, öka välbefinnandet hos dem runt omkring dig och bidra till ett mer hållbart samhälle. Hur skulle du vilja skapa skillnad i ditt grannskap?

 

”Att leva hållbart framkallar känslor av meningsfullhet. En livsstil som har en positiv inverkan på det gemensamma grannskapet och planeten i stort bidrar till uppfattningen om att vara en del av ett hållbart samhälle. Det är både bra för en själv och bra för grannskapet.”

Sabina Renck
Expert inom positiv psykologi