Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Småhus

Vad är ett småhus?

Ett småhus är en mindre byggnad som inrymmer en eller två bostäder. Småhuset kan utgöras av antingen en fristående byggnad eller två sammanbyggda. Ägandeformen kan vara antingen äganderätt eller bostadsrätt.

Småhus är belagda med en fastighetsavgift (tidigare fastighetsskatt). Detta gäller även fritidshus som taxeras på samma sätt som ett permanentboende. Småhus deklareras vanligen vart tredje år men om en större förändring gjorts i fastigheten, exempelvis om småhuset byggts om eller tillbyggnad har gjorts, kan en särskild fastighetstaxering tillkomma.

Olika typer av småhus

Fristående villor, radhus, kedjehus och parhus är alla olika typer av småhus. Även kolonistugor, attefallshus och andra mindre hus kan taxeras som småhus om de är inrättade för boende.