Parhus

Vad är ett parhus?

Ett parhus är två enfamiljshus som är ihopbyggda med varandra vägg i vägg till ett hus. Parhuset kan bestå av en eller flera våningar och vara byggt i olika typer av material. Planlösningen är ofta spegelvänd i de två bostäderna i parhuset. Till skillnad från ett flerbostadshus som ofta har en gemensam ingång har parhuset två separata.

Hur ser ett parhus ut?

Ett parhus kan vara byggt i olika stilar. Det finns parhus i både klassisk och modern stil. De kan ha en fasad av exempelvis trä, tegel eller puts precis som enfamiljshus. Ofta hör också varsin trädgård till de två bostäderna i parhuset. Tomterna kan avgränsas med hjälp av en häck, ett staket, ett plank eller en spaljé. Eller varför inte en mur.

siteassets/nedersta_parhus_580x400.jpg

Ett parhus är två enfamiljshus som sitter ihop.

contentassets/07f9ee651d914b28a074d61f341b3a77/parhus_hack_580x400.jpg

Parhusens tomter kan avgränsas med hjälp av en häck, ett staket, ett plank eller en spaljé.