Flerbostadshus

Vad är ett flerbostadshus?

Ett flerbostadshus eller ett flerfamiljshus är ett hus som innefattar flera bostäder under samma tak. Lägenheterna i ett flerbostadshus kan ha olika upplåtelseformer, som till exempel hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt.

Olika typer av flerbostadshus

Ett flerbostadshus kan se ut på flera olika sätt, både vad gäller antal våningar, material, antal lägenheter, balkonger med mera. 

Det finns flera olika typer av flerfamiljshus, som till exempel punkthus, stjärnhus och loftgångshus. Ett loftgångshus har ingång till lägenheterna från utsidan via så kallade loftgångar, till skillnad från ett punkthus som vanligtvis har ett trapphus mitt i huset.

siteassets/broschyrmaterial/kungstradgardarna/bonava_martasbersa_nav1_tiff.jpg

I Sollentuna hittar du grannskapet Märtas Berså – ett flerbostadshus med gemensam innergård och växthus.

siteassets/broschyrmaterial/kungstradgardarna/bonava_tomtebo_hero1_tiff.jpg

I Umeås nya stadsdel Tomtebogård hittar du grannskapet Lav – ett flerbostadshus med välplanerade bostadsrätter och gemensam bastu.