Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Skåvsjöholm

Skåvsjöholm

Området

  • Historiska Skåvsjöholm

    Skåvsjöholm var en bas för fiske och marin fångst som under bondestenåldern utgjorde ett komplement till jordbruk i skärgårdsmiljö. Under 1400- och 1500-talen har området använts som ett småskaligt gårdssamhälle med jordbruk som huvudsyssla. 1961 köpte Svenska Metallindustriarbetareförbundet (Metall) ett större landområde i Skåvsjöholm. En del av marken är fin åkerjord som än idag arrenderas ut till traktens bönder.

  • Service och kommunikationer

    På Svinningevägen kan du ta buss 629, som går mellan Åkersberga - Danderyds sjukhus och t-banan. Genom området kommer en ny huvudgata att dras. Den utförs med godtagbar SL-standard för att möjliggöra för ny busstrafik genom området. Separerad gång- och cykelväg anläggs längs Skåvsjöholmsvägen och den nya huvudgatan.