Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Byggande styrelse

Under byggtiden skapas en första styrelse i bostadsrättsförening som kallas för byggande styrelse. I denna finns normalt en eller två representanter från Bonava och två till fyra utomstående representanter. Styrelsens uppgift är att sköta bostadsrättsföreningen under uppbyggnadstiden. Det innebär bland annat att hålla styrelsemöten och föreningsstämmor, att teckna de avtal som behövs för att byggprojektet ska bli av och att skriva upplåtelseavtal.