Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.
Plats

Haga

Var med och påverka

Dina idéer – Hagas visioner

Nu är den här, Visionsmanualen för Verkstaden 18&19 som kommer att ligga till grund för utvecklingen av morgondagens Haga. Tack till dig som deltagit i dialogen med tankar och idéer som blivit en del av den vision som kommer att känneteckna den nya stadsdelen.

Hej, vad tycker du?

Beskrivning

Var med och påverka

Haga är en av Umeås äldsta stadsdelar, strax norr om centrum. En omtyckt stadsdel med en blandad bebyggelse av både villor och flerbostadshus med tonvikt från 1940-talet och framåt.

Här, angränsande till natursköna Stadsliden, har även Motorcentralen haft sin bilförsäljning sedan slutet av 40-talet. Nu när bilhallarna flyttar till handelsområdet Sandbäcken och lastbilsverksamheten till Västerslätt har vi på Bonava har köpt marken för att utveckla nya bostäder och kompletterande verksamheter. Vår vision är att skapa nya hem och grannskap på Haga som tillför vistelsekvaliteter och verksamheter som gynnar hela stadsdelen. Det har vi gjort i dialog tillsammans med dig och dina grannar.  2019 genomförde Umeå kommun en omfattande undersökning för att ta tempen på Umeå och vad de boende i olika stadsdelar tyckte om sitt närområde. Syftet var att få en helhetsbild av staden och låta social hållbarhet där människan står i fokus bli vägledande för den fortsatta stadsutvecklingen. Det är ur den rapporten, som baserar sig på forskning, digitala enkäter och kvalitativa intervjuer, som vårt dialogarbete för Haga tog sitt avstamp. I rapporten Umeås stadsdelar – så står det till kan du läsa mer om vad medborgarna tyckte om sitt Haga.

Bilder

Området

  • Visionsstyrd stadsutveckling

    Vi arbetar enligt en metod som kallas visionsstyrd stadsutveckling. Det innebär att vi lyssnar innan vi ritar. Vi lyssnar på grannar, näringsidkare, skolor, idrottsklubbar och på kommunen med flera. Under våren 2022 bjöd vi in dig som medborgare till olika idéforum där du fick vara med och tycka till om din stadsdel Haga. Växelvis med dessa idéforum genomfördes ett antal arbetsworkshops med kommunen för att slutligen utmynna i en gemensam vision för området.

  • Stadsbyggnadskoncept inför samråd

    Därefter började vi skissa på en strukturplan baserat på de tankar, idéer och förslag som vi fick in under arbetets gång. Det är den planen som så småningom blev underlag till samrådet. Parallellt med det arbetet jobbar vi med utredningar om buller, trafik, miljö & natur, historiska fornlämningar med flera. Samrådet skedde i slutet av 2023.

Haga