Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Fokus på lyckliga grannskap i Uppsala när Bonava väljs som ankarbyggare

2022-05-23, 16:03

När Uppsala kommun önskade hjälp med att skapa en ny innovativ och klimatsmart stadsdel, valdes Bonava till ankarbyggare. Tillsammans med Uppsala kommun ska Bonava nu vara med och designa en helt ny stadsdel med fokus på hållbarhet och medborgarsamverkan.

Uppsala stad ska växa. Nu närmast i de sydöstra delarna. Enligt avtal med staten förväntas 33 000 bostäder vara på plats i en ny grön stadsdel år 2050. Dessutom ska nya historiska infrastruktursatsningar göras.

Satsningen i Uppsala innebär en enormt stor förändring av staden och kan närmast jämföras med uppbyggnaden av ett nytt Sundsvall. Här ska en ny järnvägsstation, två nya järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm och en helt ny spårvagnslinje med stationer och broar från Uppsala C upprättas. Den nya stadsdelen ska präglas av innovation och medskapandedialog med mycket hög hållbarhetsprofil. Målet är att hela stadsdelen vid sitt slutförande ska vara klimatpositiv.

Ankarbyggare med medborgarfokus

Efter att ha hört om Bonavas arbete i Sigtuna stadsängar valde Uppsala kommun i april i år att anta Bonava som ankarbyggare för Västra stadsdelsnoden. Valet av Bonava skedde utom tävlan eftersom Bonava visat stor innovativ kraft och goda resultat kring medskapandedialoger och skapandet av Sveriges mest hållbara stadsdel. För att komplettera teamet genomförde Uppsala kommun sedan en tävling där ytterligare en aktör valdes till ankarbyggare.

– Jag är väldigt stolt över Bonavas erfarna och kompetenta team. Vi har nått en sådan hög nivå att Uppsala kommun kontaktar oss som deras toppval när de vill skapa hållbara stadsdelar. Stadsdelar där medskapandedialoger är viktiga för den demokratiska förankringen av stora projekt, säger Kim Hultén, utvecklingschef på Bonava.

Som ankarbyggare ska Bonava tillsammans med Uppsala kommun, den andra aktören och närboende i området nu arbeta fram stadsdelens utformning. Projektet är i ett tidigt skede, men målet är att det ska utveckla Uppsala till en ännu mer klimatsmart och socialt hållbar stad. Förutom att ha miljö i åtanke när hus och infrastruktur byggs, ska man göra plats för härliga grönområden och lekplatser där människor kan mötas och barn kan springa omkring och leka. Här är samarbetet med invånarna en nyckelingrediens i arbetet. Genom såväl föreläsningar, digitala dialoger och workshops som fysiska möten med medborgare, hoppas man tidigt fånga upp åsikter som kan hjälpa dem framåt i planeringsprocessen mot lyckliga grannskap, berättar Kim.

– Vi planerar att komma till botten med vilka kvaliteter och värden man som medborgare värdesätter. Det kan till exempel handla om utseendet på grannskap och hem eller vad man önskar när det gäller parker och grönområden. Med vår kompetens hoppas vi också kunna bemöta och ta bort farhågor som man kan ha kring ett sådant här stort projekt.

Samarbete mot lyckliga grannskap

Den medskapande dialogen med de boende i området kommer att utgöra grunden för framtagandet av en första detaljplan. Som en del i samarbetet får Bonava också förvärva 200 byggrätter i området. Här vill Bonava skapa lyckliga grannskap i olika upplåtelseformer såsom småhus, bostadsrätter och hyresrätter. Och förutom trygga hem ska stadsdelen utvecklas med trevliga butiker, livsmedelsaffärer, gröna torg, simhallar och andra sociala mötesplatser där människor kan ses och må bra.

Bonava ser fram emot att arbeta tillsammans för att uppnå en ny innovativ stadsdel. Som ett första steg i processen ska Uppsala kommun och ankarbyggarna nu ta fram en strategi och en tidsplan för arbetet. De första kontakterna med boende förväntas sedan tas redan innan sommaren.

– Detta är ett väldigt stort projekt med hög komplexitet och det är viktigt för oss att både medborgare och kommun känner sig nöjda med resultatet. Genom våra gemensamma kompetenser och skilda erfarenheter är jag övertygad om att vi kommer kunna skapa lyckliga grannskap att vara stolt över, säger Kristina Cedrins, affärsutvecklare på Bonava.

Kristina Cedrins
Kristina Cedrins

Affärsutvecklare

Kim Hultén
Kim Hultén

Investeringsansvarig