Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Sigtuna Stadsängar – ny stadsdel präglad av hållbarhet, historia och demokrati

2022-05-17, 11:05

Sigtuna stadsängar är den helt nya stadsdelen som växer fram cirka 1500 meter norr om gamla Sigtuna stadskärna. Totalt ska cirka 900 hem i cirka 25 grannskap skapas här – såväl hyresrätter och bostadsrätter som villor och radhus. Dessutom lokaler för restauranger, butiker, skola, fritids och förskola. Detaljplanen antogs 2016, första spadtaget togs i mars 2017 och idag är cirka 30% av den planerade stadsdelen på plats med ungefär 400 inflyttade familjer.

Sigtuna stadsängar Exploaterings AB som ägs av Bonava och SigtunaHem, leder utvecklingen av Sigtuna stadsängar där Kim Hultén har varit teamledare från start. Han berättar att stadsdelen är unik i sitt slag då den har skapats och designats genom en visionsstyrd process. Detta innebär att invånarna i Sigtuna Stad har fått utrymme att säga sitt om den nya stadsdelen. Dels i att rösta för eller emot utvecklingen, och dels genom att vara delaktiga i beslut om hur Sigtuna Stadsängar ska utformas och utvecklas.

– Sigtunaborna backade detta projekt genom att aktivt rösta ja. Det var jätteroligt! berättar Kim.

Skapat med förtroende från boende i Sigtuna

En stor del i det viktiga arbete som Kim Hultén gjort för utvecklingen av Sigtuna Stadsängar är den dialog han haft med invånarna i Sigtuna Stad. Här har man kunnat komma med egna idéer och förslag på hur stadsdelen och grannskapen ska växa fram; många av vilka har blivit verklighet tack vare öppenheten i processen.

– Kim har bibehållit dialogen med invånarna i Sigtuna och svarat på frågor som uppkommit under hela utvecklingen. Han har deltagit i långtgående diskussioner och han har tagit sig tid att prata med alla, med en öppenhet för olika idéer. Tack vare det arbetet ser stadsdelen idag ut som den gör, berättar Magdalena Larhed Eriksson, marknads- och kommunikationsansvarig för Sigtuna Stadsängar.

Det gäller att vara lyhörd och lyssna, menar Kim. Den visionsstyrda processen är skapad med ambassadörer i Sigtuna som har fått förtroende för arbetet och som har vågat utmana genom att komma med förslag och tankar som vi har lyssnat till.

– Vi förvaltar ständigt detta förtroende och bygger vår relation med människorna i Sigtuna Stad, säger Kim.

Historisk prägel i det nya

För att hedra Sveriges äldsta stad har man sett till att Sigtunas unika och stolta historia har fått sätta prägel på nya Sigtuna Stadsängar. Detta genom torg- och gatunamn med historisk anknytning. Silvertorget, Silvergatan, Katt Anders gränd, Ängsparken och Stadsängsgatan är exempel på namn som arbetats fram tillsammans med Sigtuna museum och Sigtuna hembygdsförening.

– Sigtuna hembygdsförening har varit fantastiska med att hjälpa oss namnge gator i grannskapen efter historiska personer och händelser, säger Kim och förklarar att den historiska anknytningen har spelat en viktig roll i utvecklingen av den nya stadsdelen.

Sveriges mest hållbara stadsdel

På frågan om vad han är mest stolt över i arbetet med Sigtuna Stadsängar svarar Kim att det är arbetet med hållbarhet. Hållbarhetsfokuset har varit viktigt i utvecklingen av den nya stadsdelen som man nu kallar Sveriges mest hållbara stadsdel. Att man premierar utvecklare som satsar på hållbar stadsplanering och att man skapat upp mot 120 nya arbetstillfällen i och med de restauranger, butiker och skolor som har valt att etablera sina verksamheter i stadsdelen är bara några av många exempel.

– Vårt arbete med social hållbarhet är oerhört viktigt och något jag är mycket stolt över att ha varit en del av. Framför allt våra initiativ för att samla in pengar till Kvinnojouren i Sigtuna och organisationen Make a Kid Smile. Med pengar från det första kvartalet kunde vi sätta 64 tjejer i skolan i Nepal, samt betala hyra i ett år för ett skyddat boende till Kvinnojouren i Sigtuna, till exempel. Det är social hållbarhet på riktigt! berättar Kim glatt.

Från skiss till livfull stadsdel och lyckliga grannskap

I början av 2030-talet förväntas den nya stadsdelen stå helt klar, med målet att bli en levande, trygg, praktisk och aktivitetstät plats att bo i. Och redan nu lever stadsdelen upp till sin vision. Kim är stolt över att ha varit delaktig i att skapa en helt ny stadsdel full av liv, med lyckliga och välmående grannskap där människor valt att leva.

–  Att ha varit med från första skissen till nu när människor faktiskt bor i området, det är fantastiskt. Det är människor som valt att bosätta sig just här, av alla platser i världen.

Kim Hultén
Kim Hultén

Investeringsansvarig