Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Bonava och Ekerö kommun i gemensam utveckling av småhusområde i Stenhamra

2024-07-05, 14:25

Stenhamra på Färingsö är ett av de områden på Ekerö som kommer att få fler bostäder. Bonava äger här mark och planerar nu tillsammans med kommunen det nya bostadsområdet. En gemensam visionsworkshop samlade ihop tankar, idéer och visioner.

Att bygga på mark man äger görs inte hur som helst. Det finns lagar och regler för hur det ska gå till, kommunen har planmonopol, vilket innebär att det är kommunen som till syvende och sist bestämmer vad som kan och får byggas. Man vill säkerställa att det sker på ett hållbart och ordnat sätt som gynnar samhället som helhet, och att invånarna får chansen att påverka. En demokratisk fråga, kan man säga. I Ekerö har kommunen valt att ge bostadsbolag rätten att initiera en plan för ett markområde de själva äger, ta fram detaljer för möjligheterna att bygga just där och hur det skulle kunna se ut, för att sedan tillsammans planera för området, men fortfarande ha ”sista ordet”. Det som brukar benämnas som byggaktörsdrivna detaljplaner.

Som ett led i planerna för bostäderna i Stenhamra gjordes en gemensam visionsworkshop under ledning av Bonava, tillsammans med kommunens stadsarkitekt, planstrateg och planarkitekter för att släppa loss kreativa idéer och sätta en gemensam målbild för de cirka 100 bostäder som är tänkta att byggas här.

– Deltagarna tog med sig varsin inspirationsbild för att tydliggöra vad de trodde skulle passa på platsen i Stenhamra. Tillsammans med ett väl förberett arbetsmaterial sållades ett antal gångbara gestaltningsidéer för Stenhamra fram – den ”busiga” Trädgårdsstaden, berättar Johan Wikefeldt, investeringsansvarig på Bonava.

– Bilder som samlades ihop till ett collage gav oss en inriktning på gestaltning av husen, variation i arkitekturen och strukturen i området. Slutresultatet är egentligen essensen av alla de här bilderna.

Underlaget från de båda workshoptillfällena samlades i ett gemensamt visionsdokument.
Här finns idéer om allt från placering och hustyper, material och färgsättning, gator och struktur, parker och natur, trädgårdar och parkering.

– Förhållandet till den omgivande skogen och naturen är viktiga kvaliteter för hur det färdiga resultatet ska se ut, säger Johan Wikefeldt. Vi brukar prata om trädgårdsstad, en kombination av det bästa av både stad och landsbygd för att skapa hälsosamma, trevliga och funktionella boendemiljöer. Vi vill få in grönskan mellan husen.

_MG_6710_Bonava_Johan_Wikefeldt.jpg

Johan Wikefeldt 

I Stenhamra kommer Bonava i huvudsak att bygga småhus, så några större byggnader blir det inte.

– Nästan vem som helst kan bygga ett hus med fyra väggar, golv och tak men det är hur husen förhåller sig till varandra och vad som finns däremellan som avgör den upplevda boendekvaliteten, säger Johan Wikefeldt.

– Det handlar om hur husen placerar sig i terrängen. Hur vägar planeras så att det blir tryggt för barn och boende att röra sig fritt, att det är lätt att komma ut i naturen, att bryta upp bebyggelsen med gröna små oaser och att husen varierar sig i området – både till färgsättning, utseende och storlek.

– Vi bygger helt enkelt hem och grannskap för människor som gillar att umgås med sina grannar och då ska det finnas trivsamma platser att mötas på; att få ihop det till en enhet så att det upplevs som ett trivsamt och därmed attraktivt bostadsområde. I det här arbetet blir en visionsworkshop ett utmärkt verktyg för att skapa en gemensam bild. Ekerö kommuns stadsarkitekt Erik Edström instämmer:

– Jag uppskattar verkligen att exploatörer tar egna initiativ för att vara med i en sådan här process med kommunen, säger han, det här är ett processarbete som fungerar väldigt fint.

Kommunen hade dessutom tidigare genomfört en dialog med invånarna och i den hämtat in tankar och idéer som också blir en del av visionen.

– Det krävs att lyssna in synpunkter från alla olika vinklar och sen ta det som ingredienser och baka ihop till ett område som så många som möjligt kommer att uppskatta. Nu fortsätter detaljplanearbetet. Hus ska ritas, vägar planeras...

– Vi hoppas att den här detaljplanen kan bli antagen i början på 2026 och sedan sätta spaden i marken till årsskiftet 2027, säger Johan Wikefeldt.

Bonava-Sigtuna-Stadsangar-060_large.png

Bonavas hus i Sigtuna stadsängar som präglas av små kvarter, varierade bygghöjder och bostadstyper, kan ge en hint på hur det skulle kunna se ut för Stenhamra.

Johan Wikefeldt
Johan Wikefeldt

Investeringsansvarig