Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Bonava erhåller bygglov för 113 bostäder i Uppsala

2024-02-23, 10:00

Bonava har erhållit bygglov från Uppsala kommun och ska bygga 113 Svanenmärkta bostadsrätter i två etapper. Projektet Seminariet är beläget i Seminarieparken i centrala Uppsala och start av försäljning i den första etappen är planerad till den 28 april 2024.

– Det är glädjande att vi nu tagit ett viktigt steg framåt i utvecklingen av Seminariet, som är ett unikt projekt med centralt läge i historiska kvarter i Uppsala. För att bevara platsens särskilda karaktär kommer också Seminarieparken att rustas upp. Det finns ett stort intresse kring det kommande grannskapet och vi ser fram emot att möta våra blivande kunder i april, säger Michael Björklund, affärsenhetschef, Bonava.

Det kommande grannskapet är beläget i Luthagen, med promenadavstånd till Uppsala centrum. I området finns skolor, förskolor, kommunikationer, service och ett stort kulturutbud. Totalt ska Bonava över tid uppföra tre huskroppar i nyromantisk stil, där bostädernas storlek varierar från 1 till 5 rum om 33–125 kvadratmeter. De boende kommer också att få tillgång till bastu-relax, en gemensamhetslokal och ett bokningsbart övernattningsrum.

2007 förvärvade Bonava byggrätterna i Luthagen och planeringen av grannskapet har genomförts med stor noggrannhet tillsammans med kommunen, grannar och övriga intressenter. För alla involverade parter har bevarandet av parken och upprustning av kulturbyggnaderna varit av central betydelse. Grannskapet kommer att präglas av grönska och den historiska miljön.

Enligt Uppsala kommun behöver det byggas cirka 2000–3000 nya bostäder om året för att tillgodose det ökade bostadsbehovet. Bonava har verkat i staden under många år och har skapat flera grannskap bland annat i Kapellgärdet med cirka 1000 bostäder, Kungsträdgårdarna med omkring 350 bostäder och Nästet med strax över 70 bostäder.

Bygglovet har vunnit laga kraft och start av försäljningen i den första etappen planeras till den 28 april 2024.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Hammarbäck, presschef
fredrik.hammarback@bonava.com
Tel: +46 739 056 063

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i Europa med syftet att skapa lyckliga grannskap för fler. Med sina 1 300 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Bolaget har hittills uppfört cirka 40 000 hem och hade 2023 en nettoomsättning om cirka 13 miljarder kronor. Bonavas aktier och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss, besök: www.bonava.se