Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Haga - medborgardialog

3 öppna forum för dialog

1.

Idéforum – digital dialog

Tyck till om din stadsdel via vår digitala stadsdelskarta under perioden 9 april till 8 maj.

Läs mer
2.

Idéforum – fysisk workshop

Vi träffas fysiskt för att tillsammans prata om mål och visioner för att utveckla Haga.

Läs mer
3.

Idéforum – digital dialog

En digital träff där vi presenterar stadsbyggnadsidén för Haga med efterföljande dialog.

Läs mer

Visionsstyrd stadsutveckling

Vi arbetar enligt en metod som kallas visionsstyrd stadsutveckling. Vad innebär det? Jo, kort sagt innebär det att vi lyssnar innan vi ritar. Vi lyssnar på grannar, näringsidkare, skolor, idrottsklubbar och på kommunen med flera. Parallellt jobbar vi med utredningar om buller, trafik, miljö, dagvatten med flera. Sen börjar vi skissa på en strukturplan baserat på de tankar, idéer och förslag som vi har fått under arbetets gång. Vi är nämligen övertygade om att det blir både bättre och går snabbare om det är vi tillsammans sätter visionerna för att skapa en långsiktigt hållbar stadsdel på Haga.

Planprocessen

Forumen - steg för steg

Idéforum 1 – Kvaliteter och behov

Välkommen till ett digitalt idéforum där vi vill höra allt om hur du som bor, går i skolan och är verksam på Haga upplever stadsdelen och din närmiljö idag. Hur trivs du? Var rör du dig mest? Vad är det bästa med Haga – och vad kan förbättras? Känner du dig trygg här och vad gör du på din fritid? Det är bara några av frågorna vi kommer att diskutera för att kunna skapa ett framtida Haga på dig och dina grannars villkor. Lyssna först, rita sen är vår devis.

När: 9 april till 8 maj, 2022
Var: Digitalt via plattformen Maptionnaire
Hur: Första dialogmötet är avslutat

Idéforum 2 – Mål och nyckelfrågor för ny bebyggelse

Välkommen till ett fysiskt idéforum på plats. Vi inleder med att berätta om vad som har hänt sedan sist, vi får lyssna till ett inspirerande föredrag om hållbar stadsutveckling och sedan är det dags att sätta igång att jobba i mindre grupper. Utifrån de tankar, idéer och förslag som kom fram under idéforum 1 jobbar vi vidare med vision, mål och kärnvärden.

När: 9 juni, 2022
Var: Gammlia friluftsmuseum
Resultat: Ta del av sammanställningen från forumet här.

Idéforum 3: Medborgardialog vid samråd

Hej, och välkommen till en digital presentation av detaljplanen för Verkstaden 18 & 19 som nu är ute på samråd. Vi presenterar stadsbyggnadsidén och berättar hur processen har gått till, vilka idéer och förslag som vi har fått in under året och hur vi planerat för den nya bebyggelsen utifrån mötesplatser, bostäder, lokaler och grönska. Så vad tycker du, hur blev det? Ta chansen att vara med och diskutera samrådsförslaget med oss.

När: genomfördes den 5 december, 2023
Tid: klockan 18.00-19.00

Här kan du titta på presentationen från samrådet.