Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Modern funktionalitet möter historisk skönhet – Seminariet i Uppsala

2024-05-30, 10:06

I hjärtat av Uppsala, i anrika Seminarieparken i Luthagen, planeras 113 nya hem. Tillsammans med ÅWL Arkitekter tar sig Bonava an utmaningen att foga samman nytt och gammalt för de nya husen. Bertil Molin, ansvarig arkitekt på ÅWL Arkitekter, delar med sig av sina tankar och insikter inför projektet där modern funktionalitet möter historisk skönhet.

Försäljning av bostäderna i Seminariet pågår och preliminär inflytt för de första kunderna sker till sommaren 2026. Läs mer om Seminariet eller boka en privat visning här: Seminariet i Luthagen - Bonava

En vision som bottnar i respekt för historiska värden
Seminariebyggnaden och hela Seminarieparken i Uppsala har djupa historiska rötter som sträcker sig ända tillbaka till början av förra seklet. Omgiven av den kulturhistoriskt värdefulla Seminarieparken är platsen och dess byggnader klassade som riksintresse. När ÅWL Arkitekter fick uppdraget att rita nya bostäder på platsen, var visionen för projektet att närma sig miljön med en djup respekt för dess historiska värden, berättar Bertil Molin.

– Vi valde att analysera och hitta det som karaktäriserar den befintliga byggnaden för att skapa något som både respekterar och samverkar med det som finns idag.


Bild: Bertil Molin tillsammans med Sonny Karlsson, projektchef Bonava

Nya byggnaderna en hyllning till den befintliga stilen
Bertil menar på att det finns olika tillvägagångssätt för hur man närmar sig utmaningen att bygga nytt i det gamla.

– I stället för att jobba med tillägg som bryter av mot det befintliga valde vi att läsa av miljön, analysera befintlig byggnad och fånga upp dess karaktär. Det var viktigt för oss att de nya byggnaderna inte tar överhanden utan ska  komplettera de som redan finns. De nya byggnaderna är vackra, men Seminariebyggnaden är huvudnumret, säger han.

Enkelt sagt har man fokuserat på att lyfta fram och bevarar områdets kulturhistoriska värde.

– Vi har inspirerats av de befintliga byggnaderna i parken och utgått ifrån dess material och skala, både den anrika Seminariebyggnaden i tegel som uppfördes 1914–1916 och de mindre trähusen; däribland Rektorsvillan och Vaktmästarbostaden. De nya bostadshusen som ska uppföras blir en hyllning till den stilen som redan finns, där både tegel och trä spelar stora roller, säger han.

Detaljrik fasad inspirerad av det traditionella
De nya byggnaderna kommer att bli en intimare röd trävilla i tre våningar samt vindslägenheter och två bostadshus i tegel om fem våningar med detaljrika fasader som knyter an till platsens arkitektur.

– Ögat ska hela tiden hitta något nytt att titta på, som rundade fönster i lokalerna på bottenplan, fönstersättningar uppåt i husen och detaljer kring fönstren i form av putsramar. Tittar du noga finns det till och med vackra detaljer i teglet som inspireras av en äldre byggnadstradition, säger Bertil.

Att omgivningen harmoniserar med husen är viktigt, och det något som också betyder mycket för de som kommer att bo där, menar Bertil och förklarar:

– Har husen tegel ska det på något sätt finnas inslag av det i landskapsmiljön, i exempelvis murar. Att materialen hänger ihop inomhus och utomhus skapar en balans. Därför är en av nycklarna att låta hus- och landskapsarkitektur samverka.

Ett hus som är älskat är hållbart
Ett viktigt element i projektet är såklart hållbarheten. Svanen-certifieringen är en grundförutsättning, men Bertil menar också på att den traditionella designen och funktionaliteten spelar en viktig roll.

– Ett hus som är älskat är ett sådant som också är hållbart över tid. De hus som alla gillat genom historien har stått kvar.

En gemensam vision och förståelse 
Samarbetet med Bonava har varit lyckat, tycker Bertil. Det har funnits en gemensam vision och förståelse för platsens betydelse, något som har varit avgörande för projektets framgång. Blickar han mot framtiden hoppas Bertil att Seminariet kan bli en inspirationskälla.

– Jag tycker mig se att man numera vill se hus som uttrycker mer, och är mer mänskliga. Med fokuset på detaljer ligger de planerade nya byggnaderna i Seminarieparken rätt i tiden och jag tror att alla hus som uppskattas inspirerar på ett eller annat sätt, säger Bertil.

Projektet Seminariet i Uppsala är ett exempel på hur vi kan närma oss utmaningen att skapa nytt i en gammal stil med både respekt och innovation. Samarbetet mellan Bonava och ÅWL Arkitekter har resulterat i ett bostadsprojekt som inte bara bevarar det historiska arvet utan också banar vägen för framtida, hållbara och funktionella designlösningar.
Försäljning av bostäderna i Seminariet pågår och preliminär inflytt för de första kunderna sker till sommaren 2026. Läs mer om Seminariet eller boka en privat visning här: Seminariet i Luthagen - Bonava

Sonny Karlsson
Sonny Karlsson

Projektchef