Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Så rustar vi upp Seminarieparken i Uppsala

2024-04-03, 16:00

I samband med Bonavas nya grannskap i Seminariet i Uppsala, premiärträff den 28 april, kommer även den omgivande Seminarieparken att varsamt rustas upp tillsammans med kommunen och utvecklas från en privatägd trädgård till en allmän park för hela Uppsala.

Uppsalaborna har själva fått vara med och komma med förslag till hur de vill använda parken vilket har varit en viktig del i gestaltningen av den nya stadsdelsparken. Planeringen av parkens utformning har genomförts i mycket nära samarbete tillsammans med kommun, grannar och övriga intressenter.

Bonava har överlåtit själva parken till Uppsala kommun i syfte att den ska kunna nyttjas av alla, samtidigt som Bonava, som del av överenskommelsen med kommunen, kommer att bidra till upprustningen av området för att bevara platsens unika historiska karaktär.

– Seminarieparken är en viktig park för hela Uppsala, en riktig juvel som vi nu varsamt ska utveckla tillsammans med Bonava. I och med detta får uppsalaborna också en ny allmän park som skapar värde för alla, säger Elisabet Jonsson, Stadsträdgårdsmästare på Uppsala Kommun.

Grönska och möjlighet till lek och rekreation i vår närmiljö skapar välmående, därför är detta en viktig faktor i alla Bonavas grannskap.

– Att grönska sänker våra stressnivåer och påverkar vårt välbefinnande är påvisat i forskningen. Dessutom är den luftrenande, temperaturreglerande, bullerdämpande och hanterar både snö, regn och torka på ett effektivt sätt. Studier visar även att barn som föds och bor i gröna stadsdelar rör sig mer, är stresståligare och har bättre kognitiv förmåga, säger Kristina Hallberg, marknadsansvarig på Bonava.

I den gamla Seminariebyggnaden, som uppfördes 1914–1916 av Axel Lindegren, huserar idag bland annat Uppsala musikklasser. Här finns även en förskola med plats för barn som nyfiket upptäcker och leker i grönskan. Barnens röst har varit tongivande i utformningen av parken – med gott om plats för hopp, lek och aktivitet.

Skolans elever får en ny sjumannaplan för fotboll och idrott norr om Seminariebyggnaden, en scen uppbyggd som en amfiteater för spontana och planerade framträdanden, framför skolbyggnaden finns utrymme för lek och aktivitet med plats för isbana när temperaturen kryper nedåt, en öppen yta för den årliga loppisen, kompisgungan på rasten eller uppträdanden vid skolavslutningen. Eleverna har själva fått vara med och välja lekutrustning till parken.

– Den upprustade parken är även tänkt att fungera som en nyttoträdgård. En fruktlund med äppelträd och bärande buskar och -fruktträd ger området karaktär och berättar historien om vaktmästarbostaden och vaktmästaren som skötte rektorns trädgård. I vaktmästarbostaden fanns det tre lägenheter och där bodde Vaktmästaren, Trädgårdsmästaren och maskinmästaren. Trädgårdsmästaren, säkerligen med en hel del hjälp av lärarstudenterna, odlade Seminarieträdgården och dess avkastning gav både ekonomiskt tillskott till verksamheten men bidrog även till hög självförsörjningsgrad, säger Kim Hultén, investeringsansvarig på Bonava.

I den gamla rektorsbostaden finns planer för privatbostäder men även tankar om ett trevligt café i bottenvåningen. I närheten av det som en gång i tiden var vaktmästarbostaden kommer ett säsongsbaserat sommarcafé att öppnas.

– Genom parken löper cykelstråk och de många vindlande gångstråken bjuder in till promenader under alla årstider, parkbänkar och övriga ytor att sitta på ger plats för vila och reflektion, en grönskande kulle blir till en lekfull pulkabacke på vintern och boulebanan uppmuntrar till att utmana gamla och nya bekantskaper på ett parti i skuggan, säger Kristina.

Parken ramas in av grönskande trädplanteringar, lika effektivt som vindskydd som dekorativt för ögat. Planteringar med flock- och vildtulpaner, hyacinter, snödroppar och narcisser skapar en sprakande blomsterprakt att njuta av under stora delar av året.

Den nya parken beräknas vara klar under 2025. Parkens upprustning sker i och inleds 2024 och arbetet kommer att ske i etapper.

Läs mer om grannskapet Seminariet här »

Kim Hultén
Kim Hultén

Investeringsansvarig