Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Seminariet i Uppsala: Där historia möter framtid

2024-03-25, 08:07

Seminarieparken i Uppsala har anor sedan 1910-talet. Nu genomgår den en historisk förädling med upprustning av grönytor och nya bostadshus och där Bonava ger tillbaka ägandeskapet över parken till Uppsalaborna.

113 nya hem – så många lägenheter ska samlas i tre kvarter vid Seminariet med dess tillhörande park i Uppsala som är klassad som Riksintresse för kulturmiljövården. Förädlingen har krävt fingertoppskänsla från både bostadsutvecklingsföretaget Bonava och arkitektfirman ÅWL som har samarbetat tätt i projektet.

– Seminariet är en gammal tegelbyggnad som är viktig för Uppsalas historia. I parken finns även den äldre rektorsvillan och vaktmästarbostaden som är uppförda i trä. För att de nya husen ska smälta in valde vi att rita dem i en stil nära den nationalromantiska med samma fasadmaterial som de befintliga, säger Bertil Molin, arkitekt på ÅWL arkitekter och fortsätter:

– Vi har även visat stor hänsyn mot parken och de befintliga byggnaderna genom att varsamt placera de nya kvarteren i Seminarieparkens utkanter. En tydlig hästskoformad kvartersstruktur ger fina gavlar med bostadskvaliteter som utsikt i flera väderstreck, säger han.

Tidigare ägde Bonava parken, men i samband med byggnadsprojektet väljer Bonava att skänka parken och ge den tillbaka till Uppsala kommun och dess invånare.

– Med en upprustning av parken kommer den att bli en grönskande mötesplats för alla Uppsalabor. Här byggs en ny utomhusscen, en ordentlig aktivitets- och fotbollsplan, en mindre pulkabacke, promenadstråk och plats för ett sommarcafé, säger Sonny Karlsson, projektchef på Bonava.

Liksom de flesta projekt där nya byggnader ska uppföras i nära anslutning till kulturklassade, historiska byggnader är det ofta många som är måna om att det ska göras just omsorgsfullt.

– Vi har haft en nära dialog med både kommunen, närboende och intresseorganisationer under hela processen. Ett önskemål var exempelvis att sänka höjden på husen för att de skulle smälta in i omgivningen, vilket vi tillgodosett, säger Bertil Molin.

Både Bonava och ÅWL Arkitekter är väldigt nöjda med utfallet av projektet och menar att kvarterens utformning har uppskattats av både politiker och invånare hittills.

– Med nya hem och en upprustad grönskade stadsdelspark kommer området snart att fyllas av nytt liv, avslutar Sonny Karlsson.

Läs mer om Seminariet i Luthagen här