Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Grön betong – ännu ett steg närmare hållbara grannskap hos Bonava

2023-05-04, 09:39

På Bonava utforskar och utvecklar vi hela tiden nya sätt att bygga hållbara grannskap med både hänsyn till miljö och människa. Nu börjar vi använda grön betong i våra enfamiljshus för att ytterligare minska vår klimatpåverkan och för att skapa hem och stadsdelar som är bra för människor – nu och i framtiden.

Betong är ett av de vanligaste byggnadsmaterialen. Det är robust och kräver inget underhåll. Förutom att det tål fukt finns ingen risk för mögel eller brandfara. Det är dessutom en ljuddämpande och lufttät konstruktion. Däremot innebär tillverkningen av cement en stor del klimatutsläpp. Bonava utökar nu användandet av grön betong i bolagets grannskap för att sänka klimatavtrycket och för att bygga hem där människor kan leva och bo länge.

Energieffektiva bostäder byggda på grön grund

Enfamiljshusen i Syrenen, Nacka, har redan idag en låg klimatpåverkan och är dessutom energieffektiva i drift. De Svanenmärkta husen är utrustade med solceller på taken, byggs i trä, har en standardiserad byggprocess som minimerar avfall, och grön el används på byggarbetsplatserna.

– Med grön betong tar vi ännu ett steg mot att uppnå våra klimatmål. Det blir en viktig del i vårt klimatarbete för att ta Bonava mot ett fossilfritt Sverige 2045, säger Ann-Sofie Ljung, Miljösamordnare på Bonava.

Grannskapet Syrenen först ut med grön betong

Grön betong, även kallad biobetong, innebär att stora delar av cementen ersätts med slagg. Det första av våra grannskap där vi bygger med grön betong är Syrenen i Ältadalen. Näst på tur är Sörgården i Öjersjö i Göteborg.

– Genom att vi byter ut en del av cementen mot slagg kan vi minska klimatpåverkan med 11 procent för de 22 planerade husen i Syrenen. Det motsvarar ca 130 flygresor mellan Stockholm och Umeå tur och retur, säger Robert Ekegren, platschef.

Syrenen – hållbara boenden med närhet till natur

Förutom grön betong blir alla bostäder i Syrenen även utrustade med solceller och det kommer att finnas tillgång till laddstolpar för elbil. Solcellerna beräknas kunna producera från 5600 kWh per hus och år vilket kan användas för egen produktion och för att sälja tillbaka till elnätet.

Grannskapet Syrenen är den sista etappen Ältadalen där Bonava redan skapat en mindre stadsdel, perfekt för familjer som vill vara nära naturen, med endast några stenkast från Nackareservatet, Hellasgården och Ältasjön. Dessutom ligger området nära butiker, service, skolor och förskola i Tyresö centrum, och centrala Stockholm är bara 30 min bort med buss. 

Bonava tar sitt ansvar för en mer hållbar framtid

Byggbranschen är en av de branscher som står för den största klimatpåverkan. På Bonava vill vi ta vårt ansvar, och har som mål att skapa grannskap som håller i många generationer framöver – med så låg klimatpåverkan som möjligt och där människor kan leva hälsosamt, hållbart och kostnadseffektivt.

- Med detta i åtanke väljer vi byggmaterial och lösningar och utforskar nya med omsorg. Vi Svanenmärker alla våra hem vilket innebär att bostäderna är byggda med klimateffektiva material fria från hälsoskadliga ämnen och med energisnåla lösningar, säger Ann-Sofie.

Ann-Sofie Ljung
Ann-Sofie Ljung

Hållbarhetsspecialist