Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Bonava och OurGreenCar utökar samarbetet om gröna mobilitetstjänster

2023-05-29, 09:03

Bonava och OurGreenCar har tecknat ett ramavtal för elektrifierade fordonspooler. Det rikstäckande avtalet stärker bolagens samarbete och underlättar etableringen av gröna mobilitetslösningar i Bonavas grannskap över hela landet.

För att bidra till ett fossilfritt Sverige har Bonava sedan tidigare skrivit under färdplanen för Bygg- och anläggningssektorn där hållbara transporter och logistiklösningar under byggprocessen har varit ett prioriterat arbetsområde. Med det nya ramavtalet med OurGreenCar utökar Bonava åtagandet genom att säkerställa att nya grannskap och stadsdelar erbjuder hållbara transportsätt och delningstjänster även till de boende.

– I Bonavas grannskap ska det vara lätt att leva hållbart. Med gröna fordonspooler som omfattar såväl elbilar som last- och elcyklar kan du välja bort den egna bilen för ett mer miljömässigt och ekonomiskt hållbart delande med dina grannar, säger Jenny Winblad, hållbarhetschef på Bonava.

Den genomsnittliga privatägda bilen står stilla 95 procent av tiden så när fler delar på bilarna ökar nyttjandegraden. Samtidigt slås garage, drifts- och underhållskostnader ut på fler användare vilket är både miljömässigt hållbart och kostnadseffektivt för den boende. Den genomsnittliga bokningen för en elpoolbil ligger på två timmar per tillfälle med en kortare körsträcka på ca 20 km vilket bidrar till minskade utsläpp i framförallt stadsmiljön.

– I Sverige har vi mer parkeringsyta än bostadsyta så med gröna fordonspooler där fler delar på tjänsterna kan mer yta frigöras till bostäder, mötesplatser och gröna stråk samtidigt som vi minskar utsläppen, säger Kenneth Falk, medgrundare och säljansvarig på OurGreenCar.

Bonavas högt ställda hållbarhetsmål medför bland annat att bolaget Svanenmärker alla sina byggnader och arbetar i enlighet med Citylabs metod för hållbar stadsutveckling där hållbara transporter och färdsätt är ett utpekat fokusområde under hela processen. I kombination med OurGreenCars fordonspooler som är märkta med Bra Miljöval med krav på el från förnybara källor, kan Bonava bidra till övergången till en fossilfri fordonsflotta och en beteendeförändring hos konsumenterna till ett mer hållbart delande.  

Jenny Winblad von Walter
Jenny Winblad von Walter

Chef hållbarhet