Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Smart uppvärmning i Sigtuna Stadsängar för en mer hållbar bostadsutveckling

2023-03-22, 09:16

I Sigtuna Stadsängar utvecklar Bonava tillsammans med Sigtunahem en hållbar stadsdel med modern teknik som använder solen, luften och jorden för att värma upp stadsdelen men där även byggnaderna är del av produktionen. Smart energiförsörjning är just nu viktigare än någonsin och för oss på Bonava är det viktigt att vara med i utvecklingen.

I nya Sigtuna Stadsängar har hållbarhet varit ett av ledorden i utvecklingen, och bakom står Sigtuna Stadsängar Exploaterings AB, som ägs av Bonava och Sigtunahem. Här har man bland annat skapat många nya arbetstillfällen för att främja social hållbarhet och belönat utvecklare som satsar på hållbara byggnader och som inkluderar sina kunder i designprocessen. En stor framgång i hållbarhetsarbetet inom energiområdet är den värmeanläggning som har invigts i samarbete med E.ON, och som står för stadsdelens energiförsörjning.

Tar värme från jorden och solen

Den moderna närvärmeanläggningen, där värmen tas från jordens inre och solens varma strålar, bygger på aktiv och passiv solvärme. Den aktiva delen är solceller som genererar el som används till driften av sekventiella värmepumpar i en energibyggnad. Den passiva solvärmen är den energi som lagrats i jord och berg och som värmepumparna utvinner energi ifrån. Energihålen återladdas med värme från luftkollektorer när temperaturen är över 10 grader och gör att hålen inte tappar kapacitet.

Vid eventuella strömavbrott eller köldtoppar, finns även ett backup-system i form av en biooljepanna som kan försörja området med värme vilket ger en god driftsäkerhet. Det ger även möjlighet för området att värmas upp utan anslutning till ett externt fungerande elnät.

– Det här systemet är ihopkopplat med hela stadsdelen och fördelen med det är att det inte kräver lika mycket energi som ett traditionellt fjärrvärmenät. Att kunna få ut 75 procent av stadsdelens totala energibehov av värme och varmvatten från aktiv och passiv solenergi, genom ganska traditionell teknik, känns otroligt bra, berättar Kim Hultén, Development Manager på Bonava

Sveriges hållbaraste stadsdel

Lösningen med E.ONs närvärmeanläggning är idag unik för Sigtuna Stadsängar, den första i sitt slag bland de stadsdelar och grannskap som Bonava utvecklar. Ambitionen är att fortsätta utveckla lösningen på andra platser:

– Idag sticker vi ut hakan lite och påstår att Sigtuna Stadsängar är Sveriges hållbaraste stadsdel. Vår målsättning att förlora första platsen genom att sprida våra erfarenheter så att andra stadsdelar kan bli ännu bättre. Detta synsätt innebär att andra har följt efter och gjort samma sak och till och med bättre, vilket är oerhört positivt för hela Sverige. Då kan vi fortsätta bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle och göra det tillsammans, fortsätter Kim Hultén.

Energiförsörjning – en viktig del av hållbarhetsarbetet

Bonava strävar efter att leverera hållbara hem, inte bara för våra boende utan för vårt samhälle i stort och inte minst för framtiden. Energiförsörjning är en viktig del i arbetet för en mer hållbar framtid och vi jobbar kontinuerligt för att hitta nya tekniker och metoder för att värma upp våra stadsdelar.

Kim Hultén
Kim Hultén

Investeringsansvarig