Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Bonava skapar nyromantiskt grannskap i Seminarieparken i Uppsala

2022-09-26, 11:04

Mitt i ett av Uppsalas mest attraktiva område, Seminarieparken i Luthagen, planerar nu Bonava att bygga 110 nya hem. I början på september vann detaljplanen laga kraft och redan 2023 planeras säljstart. Seminariet byggdes i början av förra seklet med sina kulturhistoriskt viktiga och vackra byggnader. Dessa kommer att stå kvar samtidigt som områdets historia vävs in i de nya byggnadernas design.

Mellan 1914 och 1916 byggdes en seminariebyggnad, en rektorsbostad och en vaktmästarbostad i nationalromantisk stil i Luthagen Uppsala. I anslutning till byggnaderna anlades även en grönsaksträdgård och park som idag kallas för Seminarieparken, även om det egentligen var, och fortfarande är, en privat trädgård. Syftet med området var att bli ett lärosäte för att utbilda folkskollärare. Seminariet gick så småningom över till att bli lärarhögskola och 2006 flyttades högskolan till nybyggda lokaler i stadsdelen Kåbo. Inte långt därefter förvärvade Bonava, då NCC boende, marken.

- Det är en fantastisk park med över 100 år gamla byggnader och träd i en av de finaste stadsdelarna i Uppsala. Det har varit viktigt att behålla de kulturmiljövärden som finns i området och ta hand om, och rusta upp, de byggnader, trädgård och park som omger husen, säger Kim Hultén, Development Manager.

Bonava tog fram en första detaljplan som sedan överklagades. Efter att en ny detaljplan tagits fram och många utredningar gjorts, vann detaljplanen laga kraft den andra september i år efter beslut i Mark- och miljööverdomstolen.

Historien vävs in i det nya

Det har varit viktigt att det som är nytt passar in i den historiska miljön – därför har arkitekterna Bonava samarbetat med skapat hus som inspirerats av den nationalromantiska stilen.

- Husen som står där idag är otroligt vackra och arkitekterna från ÅWL, med Bertil Molin i spetsen, gjorde ett fantastiskt arbete att skapa nya hus som är inspirerade av nationalromantiken – vi kallar det för nyromantisk stil. Vi har bland annat tagit hjälp av kulturhistoriker för att få till rätt utseende, säger Kim och fortsätter:

- En rolig anekdot här är att några av synpunkterna på planförslaget under planprocessen var att vi absolut inte fick riva den vackra röda träbyggnaden och att den borde ”k-märkas”. Det roliga är att detta var en av de nya byggnader vi designat och ville bygga och som alltså inte fanns…än, säger Kim.

Även parken och trädgården har varit viktiga att bevara och skötas vilket Bonava har gjort sedan 2007.

Framtidens Seminariepark

Framöver kommer Bonava bygga 110 nya lägenheter runt den stora parken. Planerna för de historiska byggnaderna är inte helt klara, men ambitionen är att Rektorsbostaden och Vaktmästarbostaden ska bli mindre projekt för lägenheter eller möjligen Uppsalas mest exklusiva läge för enfamiljshus. Ett kafé planeras i en av de gamla trädgårdbyggnaderna. I området finns även en skola för Uppsala musikklasser där det idag ligger en parkeringsplats framför som Bonava kommer möjliggöra till skolgård.

- Vi kommer även att rusta upp parkmiljön och har utgått från platsens ursprungliga tanke om en nyttoträdgård med utrymme för de boende att odla grönsaker och frukt. Det kommer också finnas en utomhusscen i parken, säger Kim.

Byggstart för den första etappen planeras till våren 2024, med inflyttning två år senare. Den andra och sista etappen bedöms vara färdigbyggd sommaren 2027.

- Jag vill ge en stor eloge till hela teamet som varit med under hela eller delar av processen. Alla har ställt upp till 100 procent. Det har varit en lång process, men vi har lärt oss väldigt mycket. Vilket team! Ett särskilt tack till Mats Wedin med team som under många år jobbade med den första versionen av detaljplanen.

Läs mer om det kommande grannskapet i Seminariet här »

Kim Hultén
Kim Hultén

Investeringsansvarig