Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Stadsutveckling med Bonava

Med fem år i ryggen som självständigt bolag kan vi blicka tillbaka med stolthet på våra projekt, som nu är hela stadsdelar och levande grannskap. Här följer ett urval av de hem som vuxit fram, från norr till söder – med villor, radhus och flerbostadshus.

Tollare – en helt ny stadsdel

Envishet, mod och lärdomar har präglat Tollare, som idag är det en livfull stadsdel med lyckliga grannskap.

NCC förvärvade marken i Tollare redan på 80-talet och NCC Boende, senare Bonava, har ansvarat för utvecklingen av området sedan 2010. Innan Tollare blev bostadsområde var det mest känt för pappersbruket som 1964 la ner sin produktion. Fabriksbyggnaderna fanns kvar länge men med tiden blev stora delar övergivna och förfallna.

Från att den första detaljplanen vann laga kraft har vi färdigställt en tunnel, skola, förskola, lekplatser, torg, kajer, bryggor, grönområden och nära 1 000 nya hem. För att möjliggöra bostadsproduktion i Tollare har vi även genomfört ett omfattande saneringsarbete av föroreningarna från pappersbruket. Nu när området börjar bli klart finns allt de boende behöver i vardagen. Men även det lilla extra, som café, restauranger, glassbar och flera naturreservat. Bonava har också initierat ett samarbete för att starta upp en elpendelbåtslinje mellan Fisksätra, via Tollare, till city. Det är unikt i Sverige och vi har stora förhoppningar att jungfruturen kan genomföras när restriktionerna kring Covid-19 släpper.

Vägen hit har varit lång och krokig, och än är det en bit kvar – men ambitionen är att Tollare ska stå klart 2021.

Södra Ekkällan – en populär stadsdel

Södra Ekkällan förvärvades 2005 och den första detaljplanen stämplades 2007, strax innan finanskrisen 2008. Det blev en tuff start, men trots det har Södra Ekkällans bostadsutveckling varit mycket framgångsrik. Efter åtta detaljplaner så inrymmer området cirka 1 600 bostäder och är dessutom en välkänd, attraktiv och populär stadsdel. Särskilt parkmiljöerna med dagvattenanläggning är uppskattade, som utgör en tydlig orienterbarhet i området. Även den parkourpark som vi uppfört tillsammans med kommunen har visat sig vara mycket populär. I området som utvecklas just nu kommer det även att finnas cirka 125 parkeringsplatser med laddmöjlighet, något som känns helt rätt i tiden. Bonava har också ombesörjt att stadens öppna wifinät byggs ut i stadsdelen.

Vi har utvecklat flera olika bostadstyper i området, från radhus och villor till flerfamiljhus som bostadsrätter och en hel del hyresrätter. Därmed har vi nått ut till en bred målgrupp, med mångfald som en naturlig följd.

Vi är mycket nöjda med Södra Ekkällan och ser fram emot att fortsätta utvecklingen av området. Målsättningen är att Södra Ekkällan består av 2 500 nya bostäder och ambitionen är att skapa Linköpings lyckligaste grannskap.

Kvarnbytornet – ett socialt grannskap på höjden

När man bygger ett hus krävs det mycket för att det ska bli ett hem. Om huset dessutom är 16 våningar högt och rymmer 77 lägenheter krävs det ännu mer. Lösningen i Kvarnbytornet stavas: socialt grannskap

I takt med att Mölndals Kvarnbyn expanderat de senaste åren har nu ett nytt landmärke vuxit fram. Ikonbyggnaden Kvarnbytornet, med sina 16 våningar, sträcker sig högt upp över området och från fönstren syns en imponerande utsikt över staden.

Men det är inte vilket höghus som helst. Vid bygget av tornet tog projektgruppen framför allt fasta på det sociala och gemensamheten mellan grannarna. Huset skulle bli en plats där människor lär känna varandra, ungefär på samma sätt som i ett radhusområde. För att lyckas med det frågade Bonava närmare 1 000 personer om hur lägenheterna skulle se ut, men framför allt vilka attribut som önskades i området. Svaren blev många, och flera förverkligades. Ställen att mötas på men också platser för avkoppling var viktiga. Örtträdgård, takterrass, gemensamt kök i anslutning till gårdsterrassen och inte minst, en stor lounge på bottenvåningen som en plats för möten mellan grannar.

Bygget påbörjades 2018, två år senare var huset färdigställt och samtliga hem inflyttningsklara. Nu är projektet slutsåld och det sociala grannskapet har fått liv.

Kareby Äng – lantlig familjeidyll  

Sedan 2017 har Bonava verkat för utvecklingen av det som idag är ett vackert och uppskattat småhusområde i Kareby, Kungälv. I Kareby Äng har Bonava förädlat det som tidigare var privatägd åkermark till ett levande småhusområde om cirka 170 småhus med blandade upplåtelseformer.

Bostadsområdet ligger vackert och lantligt, och utgör en del av kanten på Karebyslätten. Området ansluter på ett naturligt sätt till den befintliga bebyggelsen, som består av både äldre lantgårdsbyggnader och nyare villor utefter bergssidorna som är bevuxna med fin skog.

Mötet mellan de kullriga bergen och de öppna fälten ger en kontrastrik karaktär. Dessutom får de boende i grannskapet nära till vardagens måsten, som skola, förskola, affär och kollektivtrafik.

Bonava har i Kareby fått förtroendet att arbeta med så kallad byggherreinitierad planprocess, med mycket lyckat utfall. Planen antogs 2019 och sedan dess har vi utvecklat området till ett blandat småhusområde med friliggande villor, parhus med egna tomter samt radhus grupperade kring vackra och ombonade gårdar. Cirka 50 familjer har redan fått flytta in och kallar nu Kareby Äng för sitt hem. Inom kort får de sällskap av ytterligare runt 120 familjer, och tillsammans kommer de att skapa ett levande grannskap.

Tomtebo gård – en detaljplan med bästa betyg

På Tomtebo gård, mellan Tomtebo och Tavleliden, utvecklar Bonava flera bostadsprojekt. Här finns storslagen natur med vidsträckta strövområden där det rörliga friluftslivet runt sjön är omfattande året om. Området är ett populärt rekreations- och naturområde och nyttjas flitigt för promenader, skidturer, skridskoåkning, fiske och bad. Inom strandområdet på västra sidan av sjön finns även en äventyrslekplats.

När allt är klart kommer Tomtebo gård bestå av omkring 1 000—1 400 nya hem. Av dessa utvecklar Bonava cirka 450, bestående av både bostadsrätter och hyresrätter. Samtliga enligt visionen att ett hem är mer än vad som ryms inom fyra väggar, där grannskapet skapar gemenskap mellan grannarna.

Detaljplanen för området har utvecklats i ett nära samarbete mellan Bonava och Umeå kommun. Den utvecklades i en process som kallas visionsstyrd stadsutveckling och har innehållit en omfattande medborgardialog där medborgarna varit med och påverkat utformningen av stadsdelen. Resultatet blev bland annat en visionsmanual och ett gestaltningsprogram. Detaljplanen vann laga kraft utan en enda överklagan, vilket får ses som bästa betyg från de boende i Umeå.

Kontakta oss som jobbar med stadsutveckling

Andreas Back

Affärsutvecklare Umeå

Kim Hultén

Affärsutvecklare Uppsala

Gustaf Ljungh

Affärsutvecklare Stockholm

Anders Rosell

Affärsutvecklare Linköping

Mats Björk

Affärsutvecklare Göteborg

Annie Carlefred

Affärsutvecklare hyresrätter

Sara Johansson

Affärsutvecklare övriga Sverige

Torbjörn Wiberg

Chef Affärsutveckling