amusement2apartment2architecture2arrow-downPage 1Group 3arrow22arrow2arrow2bike2blocks2bus2cafecalendar2check2close2Group 2amusement2culture_entertainment2Shapedocument2arrow2arrow2arrow22Shapeemail2expand2external_link2favourite2filter2getting_there2green_solutions2grocery_store2grocerystoreShapehealthcare2holiday_cottage2Shapehospital2house2pin_distanceicon-unit-v2like2list2local_services2bonava logotype primarybonava logotype secondarybonava logotype_symbolMap-pinminus2mobile2parknature_activites2nature_trails2neighbourhood_story2parking2pdf2plot2plus2Group 2external_link2preschool2restaurant2row_house2schools2schools2search2semi_detached2settings2shopping2local_services2gymGroup 2tube2user2

Vår hållbara inställning

Hållbarhet handlar om helhet

Ett hållbart hem ska vara bra, inte bara för dig utan för samhället och kommande generationer. Därför utvecklar vi bostadsområden som möjliggör bästa interaktion mellan människor och miljö. Vi utforskar nya tekniker och väljer byggmaterial med omsorg för att skapa hem som är lika goda för sina invånare som för planeten.

Hållbara hem och områden

Vi bygger hem som gör det möjligt att ha en hållbar livsstil. Våra byggnader är resurseffektiva och byggs med material som är sunda för människor och miljö men det räcker inte för att skapa en hållbar framtid. Därför ser vi till mer än byggnaden och utvecklar hela stadsdelar med höga sociala och miljömässiga värden. Vi utvecklar områden som inbjuder till att träffa grannar, umgås med vänner och familj och där det är lätt att agera för planetens bästa. Områden där människor trivs. Genom att prata med människorna som bor i området, de som ska flytta in, kommuner och lokala aktörer kan vi utveckla områden som har positiv effekt på samhället. Platser som adderar nya värden och ger ett mervärde för fler än bara de som ska bo där.

Gröna ytor - ekologiska språngbrädor som minskar buller 

Vi jobbar aktivt för att möta de krav på bostadsutveckling som följer av ökande urbanisering. När du flyttar till ett område utvecklat av oss kommer du mötas av planteringar och grönytor som skapar trivsel och välbefinnande. Det du kanske inte tänker på är att dessa grönområden faktiskt bidrar till den lokala biodiversiteten. Små gröna oaser utgör så kallade ekologiska språngbrädor för växter och djur. Växtligheten bidrar dessutom till att utjämna temperaturen i området och motverkar effekter av klimatförändringar såsom risk för översvämningar. De kan dessutom ha en viktig bullerdämpande effekt.

Ett miljömärkt hus är ett kvitto på att det är en lågenergibyggnad med god inomhusmiljö, en miljöanpassad byggprocess och att materialval gjorts med omsorg om människors hälsa och miljön.

Hållbart även inomhus

En sund inomhusmiljö är avgörande för en hållbar bostad. Allt ifrån utformningen av ventilation och system för termisk komfort, till val och placering av fönster, samt alla materialval är viktiga för inomhusmiljön. Att arbeta med vedertagna hållbarhetscertifieringar är del av Bonavas strategi för att ständigt förbättras och för att säkerställa att våra områden och hem svarar upp mot framtidens krav.