Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Tryggt köp

Att köpa nytt hem är ett av de största besluten i livet. Det är fyllt av glädje, förväntan, inredning och drömmar – och ibland en gnutta oro. Vad händer om jag blir arbetslös eller inte får min nuvarande bostad såld?

Med Bonavas Tryggt Boende™ får du skydd och hjälp om livet tar en oplanerad vändning. Tack vare några av marknadens bästa garantier kan du känna dig trygg hela vägen, både före och efter köp.

Här går vi kortfattat igenom vid vilka livssituationer och händelser Tryggt Boende™ finns där för dig. 

  • Tryggt Boende™ tillträdesskydd gäller från den bekräftade tillträdesdagen och upp till tre månader efter. Om du inte har fått din nuvarande bostad såld och därför vill flytta fram tillträdet för din nya Bonavabostad kan du ansöka om Tryggt Boende Tillträdesskydd och därefter få skyddet beviljat efter särskild prövning. Du kan få tillträdet framflyttat i maximalt tre månader. Läs mer här.

  • Tryggt Boende™ skydd vid dubbel boendekostnad skyddar dig från tillträdesdagen och upp till 6 månader därefter. Skyddet gäller om du inte lyckats sälja din nuvarande bostad vid tillträdet av din nya Bonavabostad. Dubbel boendekostnadsskyddet ersätter månadsavgiften till bostadsrättsföreningen samt driftskostnader för din nya Bonavabostad med upp till maximalt 10 000 kronor per månad. Läs mer här.

  • Tryggt Boende™ skydd vid arbetslöshet skyddar dig om du inför tillträdesdagen för din nya bostad skulle vara ofrivilligt arbetslös. Du kan ansöka om att flytta fram tillträdet för din nya bostad och därefter få det beviljat efter särskild prövning. Du kan få tillträdet framflyttat i maximalt nio månader. Läs mer här.

  • Tryggt Boende™ skydd vid dödsfall skyddar er om någon av er som köpare, eller hemmavarande barn under 18 år, avlider under perioden från det att kontraktet skrivits på fram till tillträdesdagen. Om ni på grund av detta inte kan fullfölja köpet omfattar skyddet de kostnader som ni kan vara skyldiga att betala på grund av att ni frånträder köpet, upp till ett sammanlagt belopp om 500 000 kr. Läs mer här.

Extra trygghet för dig som köper bostadsrätt

Bonava ansvarar för att kompensera bostadsrättsföreningen för bostäder som eventuellt inte har sålts samt för de lokaler och garageplatser som inte har hyrts ut vid färdigställandet. Detta innebär att din bostadsrättsförening garanteras samtliga insatser, upplåtelseavgifter och årsavgifter för sådana bostäder/lokaler/garageplatser. Du som kund slipper därför oroa dig för höjda avgifter på grund av detta.