Active lifestyleamusement2apartment2Architecturearrow-downPage 1Group 3arrow22arrow2arrow2bike2blocks2bus2cafecalendar2check2close2Common facilitiesGroup 2amusement2Culture EntertainmentShapedocument2arrow2arrow2arrow22Eat Drinkemail2expand2external_link2Family friendlyfavourite2filter2Getting thereGreen solutionsgrocery_store2grocerystoreShapeHealthcareholiday_cottage2Shapehospital2house2pin_distanceicon-unit-v2like2list2Local servicesbonava logotype primarybonava logotype secondarybonava logotype_symbolMap-pinminus2mobile2parkNature activitiesnature_trails2Neighbourhood storyparking2pdf2plot2plus2Group 2external_link2preschool2restaurant2row_house2schools2Schoolssearch2semi_detached2settings2Shoppinglocal_services2Social lifestyleSpecial featuregymGroup 2tube2user2

Enkel problemlösning

Enkel problemlösning

Vanliga fel i hemmet som är lätta att fixa själv

En del vanliga problem som kan uppstå i din nya bostad kan du enkelt lösa själv. Vi har samlat några bra tips.

Värme och ventilation

Ventilationsproblem

Rengör ventilationsdon. Observera att det är viktigt att de ursprungliga inställningarna inte rubbas.

Köksfläkten har försvagad sugförmåga

Rengör fettfiltret. Vid matlagning med mycket os och lukt måste ett fönster i angränsande utrymme öppnas i vädringsläge för att köksfläkten ska fungera tillfredsställande.

Kallt i bostaden

Se till att möbler och gardiner inte är för nära termostat och radiatorer. Under vissa månader under höst och vår när utomhustemperaturen växlar mellan varm dag och kall natt kan temperaturen i bostaden upplevas något låg. Detta är inte ett fel utan en effekt av värmesystemets tröghet. Rätt temperatur i ett rum mäts mitt i rummet en meter upp från golv.

Dörrar och lås

Nyckeln kärvar i entrédörren

Smörj låset med hjälp av låsspray. Det är även bra att använda låsspray förebyggande några gånger per år.

Balkong-/altandörren är svår att stänga/låsa

Dörrens låshakar, som vid låsning går in i karmen, måste oljas/smörjas regelbundet. Annars kan det kärva så mycket att det inte ens går att få ned handtaget för stängning.

El och belysning

Säkringar eller jordfelsbrytare löser ut

Koppla ur alla egna elprodukter och skarvsladdar. Återställ säkringen eller jordfelsbrytaren och koppla sedan in elprodukterna en och en för att se vilken som eventuellt var orsaken till problemet. Problemet kan även uppstå om för många elprodukter används samtidigt.

Eluttag på balkong/uteplats fungerar inte

Kontrollera att strömbrytaren är ordentligt påslagen. Den sitter oftast på insidan av väggen.

Lampan i en spotlight går sönder

Det är viktigt att man följer instruktionen vid byte av lampa. Ta inte i halogenlampan med fingrarna och kontrollera att det är rätt effekt och spänning på den nya lampan. Sätt aldrig i en starkare lampa för att öka ljusflödet.

Vatten och badrum

Läckage från vattenlås

Kontrollera/dra åt vattenlåsets anslutningsdelar. Spola med både varmt och kallt vatten och efterkontrollera om det är tätt. Det är viktigt att ingenting kan komma åt eller rubba vattenlåset (det som förvaras i skåp/låda).

Försämrad vattenavrinning/stopp i avlopp

Kontrollera och rengör vattenlås och alla rördelar.

Avloppslukt

Om det luktar avlopp finns det en del saker du kan kontrollera och åtgärda på egen hand:

  • Kontrollera att vattenlåsen inte har torkat. Det gäller även vattenlåset till tvättmaskinens avlopp.
  • Se över och rengör vattenlåsen och samtliga rördelar.
  • Kontrollera att insatsen i golvbrunnen är korrekt monterad och ordentligt nedtryckt i brunnen.

Kvarstår lukt från handfatet efter åtgärder enligt ovan, rengör då avrinnings- hålet i handfatet genom att fylla upp handfatet med varmt vatten och rengöringsmedel. Låt detta rinna via avrinningshålet i handfatet under några minuter.

Wc-stolen spolar inte rent

Wc-stolen är av miljöskäl snålspolande med två nivåer på spolning. Se till att du använder rätt knapp vid spolning.

Duschväggen är inte tät

Duschväggen har ingen tät konstruktion mot golvet. Det innebär att vatten kan komma att rinna ut något på golvet.

Golv, tak och fönster

Imma på fönster

Imma på fönsterrutorna kan framträda under vår och höst. Det beror på att fönstren är högenergieffektiva, så det är alltså inget fel på dem.

Knarr/springor i parkettgolv

Parkettgolv består av levande material. De påverkas av både luftfuktighet och temperaturer under året. Golvet kan därför knäppa och knarra något under vissa årstider. Detta är inte nödvändigtvis ett fel. Samma sak gäller för mindre springor. Bedömning av detta kan vid behov göras av besiktningsmannen vid garantibesiktningen.

Sprickbildning i vägg- och takvinklar

Torksprickor kan uppstå i ett nybyggt hus, innan huset hunnit ”sätta sig”. Upplys besiktningsmannen om sprickorna vid garantibesiktningen så att en slutlig bedömning kan göras.