Information gällande Covid-19

Hur Bonava jobbar för att förhindra spridning av Covid-19

Vi följer spridningen av Covid-19 noggrant och har infört försiktighetsåtgärder för våra kunders och medarbetares hälsa. Det är viktigt att du som är intresserad av att träffa oss känner till följande:

  • Vi ber personer som uppvisar symtom, varit i kontakt med en person som misstänks ha drabbats av Covid-19 eller som kommit hem från en resa inom 14 dagar att inte delta vid våra kundmöten, visningar eller tillträden.

  • Vi frågar kunder som vi ska träffa för att skriva kontrakt eller visa en bostad om de känner sig sjuka – om så är fallet skjuter vi på mötet eller löser det på digital väg.

  • Just nu erbjuder vi i huvudsak privata visningar. Kontakta säljaren via mejl eller per telefon för att boka in en tid och få mer information. 

  • Det stora flertalet av Bonavas medarbetare i Sverige arbetar hemifrån. Om en medarbetare uppvisat symtom eller kommit tillbaka till Sverige från en resa för mindre än 14 dagar sedan, arbetar hen hemifrån i minst två veckor efter hemkomst och träffar då varken kollegor eller kunder.

  • Bonava finns i åtta länder och vi har stoppat alla interna resor mellan dessa. Vi avråder även våra medarbetare att resa utomlands privat, i linje med UD:s rekommendationer. 

  • Vi uppmanar även personer som önskar kontakt med oss att följa utvecklingen på Folkhälsomyndighetens hemsida.

  • Med anledning av Covid-19 är även de flesta åtgärder av felanmälningar stoppade. Vi tar emot och registrerar kundernas felanmälan, men åtgärden kommer i de flesta fall att göras först när vi gått tillbaka till ett normalläge och resurser och material finns att tillgå. 

Vi hoppas att alla har förståelse för de åtgärder som vi vidtar och de konsekvenser som de medför. Är du intresserad av mer information, vänligen kontakta vår kundservice via mejl på kundservice@bonava.se eller ring 020-28 28 28.