Active lifestyleamusement2apartment2Architecturearrow-downPage 1Group 3arrow22arrow2arrow2bike2blocks2bus2cafecalendar2check2close2collapse2CollapseCommon facilitiesGroup 2amusement2Culture EntertainmentShapedocument2doublearrowarrow2arrow2arrow22Eat Drinkemail2expand2external_link2Family friendlyfavourite2filter2Getting thereGreen solutionsgrocery_store2grocerystoreShapeHealthcareholiday_cottage2Shapehospital2house2pin_distanceicon-unit-v2like2list2Local servicesbonava logotype primarybonava logotype secondarybonava logotype_symbolMap-pinminus2mobile2parkNature activitiesnature_trails2Neighbourhood storyparking2pdf2plot2plus2Group 2external_link2preschool2restaurant2row_house2schools2Schoolssearch2semi_detached2settings2Shoppinglocal_services2Social lifestyleSpecial featuregymtapGroup 2tube2user2

Beckomberga

Beckomberga;021d2e80-9713-e611-9902-005056b60181;061d2e80-9713-e611-9902-005056b60181;1

Beckomberga

Beckomberga har en rik och spännande historia som vittnar om gravkullar och stensättningar från Vikingatiden. Den äldsta urkunden vi har, berättar att Becknabergha by år 1347 omfattade tre mantal (hemman): Södergården, Mellangården och Norrgården. År 1409 omnämns Beckomberga i skrift som Becknabergha, vilket kom att tolkas som "becknabornas berg", alltså folket som bor på berget vid bäcken.

Fakta om närområdet

20 min
till t-centralen från Ängbyplan
9 min
till Bromma Blocks
5 km
från Bromma flygplats
Intressepunkter

Intressepunkter

Beckomberga

Är du intresserad av det här området?

Få information om vi planerar ett nytt bostadsområde här. Få information inför säljstarter i området.